четвер | 1 червня 2023 | 09:31
Антикорупційна програма:

СЕКРЕТАРІАТ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ТРИСТОРОННЬОЇ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ

  

            ЗАТВЕРДЖЕНО

            наказ № 06

          від ,,1 7” квітня 2019

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради на 2019 рік

 м. Киів

ЗМІСТ

1.
Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції та заходи з їх реалізації у секретаріаті Національної ради3-7
2.
Оцінка корупційних ризиків у діяльності секретаріату, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють 7-9
3. Заходи щодо усунення корупційних ризиків 10-11
4.
Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування 11-12
5.
Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду антикорупційної програми 12-14

1. ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОЇ ВІДОМЧОЇ ПОЛІТИКИ
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ЗАХОДИ З ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У СЕКРЕТАРІАТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ 

1.1. Положення про визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції.
На виконання Закону України ,,Про соціальний діалог в Україні” від 23.12.2010 № 2862-VI, Указу Президента України від 30.05.2012 № 366/2012 ,,Питання секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради”, затверджено Положення про секретаріат Національної ради.
Основним завданням секретаріату визначено організаційне, інформаційне, методичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної ради.
Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у діяльності секретаріату Національної ради ґрунтуються на необхідності виявлення основних причин допущення порушень та їх впливу на результати діяльності секретаріату: під час надання консультативної, методичної допомоги органам соціального діалогу всіх рівнів та розробки рекомендацій з питань організації їх роботи, виявляти ознаки неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків; причинно-наслідкових зв’язків, котрі можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень; декларування майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами секретаріату; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників секретаріату, дотримання ними правил етичної поведінки; вимог та обмежень, встановлених Законом, інших заходів із запобігання вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; захисту викривачів та залучення Сторін соціального діалогу до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, тощо.
Антикорупційна програма встановлює комплекс правил, стандартів і процедур щодо запобігання та виявлення, протидії корупції в діяльності секретаріату Національної ради.
Програму розроблено на підставі Закону України від 14.10.2014 № 1700-VIІ ,,Про запобігання корупції”.
Антикорупційні заходи секретаріату Національної ради направлені на запобігання корупції, у тому числі на проведення профілактичної роботи та виявлення корупції чи корупційної складової в діяльності працівників секретаріату, реалізації антикорупційної політики у кадровому менеджменті, забезпеченню доброчесності працівників секретаріату.
Положення Антикорупційної програми поширюється на всіх працівників секретаріату Національної ради.
Головною метою Антикорупційної програми є розробка та впровадження системи заходів щодо запобігання і протидії корупції в секретаріаті Національної ради.
1.2. Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності секретаріату Національної ради визначено: 

з/п

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатори виконання

Відмітка про виконання

1

Організація роботи, спрямованої на запобігання корупції, проведення роз’яснювальної роботи з питань дотримання положень Законів України ,,Про запобігання корупції”, ,,Про державну службу”, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 ,,Деякі питання документування управлінської діяльності”, Інструкції з діловодства у секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради та інших актів антикорупційного спрямування.

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, секретар, заступник секретаря, начальники відділів секретаріату

Проведення навчання щодо вимог антикорупційного законодавства

 

2

Вжиття заходів щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів та шляхів його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності працівників секретаріату Національної ради.

постійно

Уповноважена особа з питань  запобігання та виявлення корупції

Складено звіт та подано безпосередньому керівнику про результати проведення перевірок щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів та шляхи їх врегулювання

 

3

Проведення роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції серед посадових осіб секретаріату Національної ради.

 

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Проведено навчання щодо дотримання законодавства

 

4

Участь у проведенні службових розслідувань (перевірок) у разі недодержання державними службовцями секретаріату Національної ради законодавства про державну службу, про запобігання корупції.

відповідно до розпоряджень керівництва

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Висновок службового розслідування затверджено, видано наказ уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції за результатами службового розслідування

 

5

Подання Національному агентству з питань запобігання корупції інформації про стан виконання Антикорупційної програми секретаріату

у встановлені НАЗК терміни

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Складено звіт

 

6

Проведення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору.

 

під час відповідних заходів

Секретар (у разі його відсутності

т. в. о секретаря), Голова та члени конкурсної комісії, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст на якого покладено обов'язки виконання служби управління персоналом

Забезпечення належного кадрового потенціалу на засадах неупередженого конкурсного відбору

 

7

Проведення якісної та об’єктивної щорічної оцінки виконання державними службовцями секретаріату Національної ради покладених на них обов’язків і завдань.

 

Секретар (у разі його відсутності

т. в. о секретаря), головний спеціаліст на якого покладено обов'язки виконання служби управління персоналом

Затверджено висновки щодо результатів щорічного оцінювання.

Подано інформацію щодо результатів щорічного оцінювання в електронному вигляді, відповідно до вимог НАДС (форма заповнена в розділі ,,Анонси та оголошення” та листом до НАДС від 01.02.2019

№ 01-04/22

 

8

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України ,,Про запобігання корупції”, ,,Про державну службу”.

під час конкурсного відбору

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, члени конкурсної комісії

Складено звіт про попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України ,,Про запобігання корупції”, ,,Про державну службу”

 

9

Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами секретаріату загальних правил поведінки державного службовця та проведення бесіди з кандидатами на посади державних службовців і новопризначеними державними службовцями з питань запобігання корупції і дотримання етики поведінки державного службовця.

під час конкурсу та прийому на роботу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, члени конкурсної комісії,

головний спеціаліст на якого покладено обов'язки виконання служби управління персоналом

Забезпечено контроль за дотриманням посадовими особами секретаріату загальних правил поведінки державного службовця

 

10

Здійснення організаційних заходів на заняття посад державної служби категорії ,,Б” з проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у секретаріаті Національної ради відповідно до Закону України ,,Про очищення влади”.

під час прийому на роботу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст на якого покладено обов'язки виконання служби управління персоналом

 

 

Складено звіт за результатами проведення спеціальних перевірок

 

11

Ведення обліку державних службовців, звільнених у зв’язку з притягненням до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, та надання інформації про таких осіб до Національного антикорупційного бюро України.

за наявності

Секретар (у разі його відсутності

в. о. секретаря), уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Забезпечено облік осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення

 

12

Наповнення відповідними матеріалами сайту секретаріату Національної ради з метою проведення роботи, направленої на реалізацію державної антикорупційної політики, для забезпечення прозорості роботи секретаріату Національної ради.

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

Розміщення на офіційному сайті секретаріату Антикорупційної програми

 

 

2. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ СЕКРЕТАРІАТУ, ПРИЧИНИ, ЩО ЇХ ПОРОДЖУЮТЬ ТА УМОВИ, ЩО ЇМ СПРИЯЮТЬ
Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності працівників секретаріату та проявлятися у недоброчесності поведінки, виникненні конфлікту інтересів тощо, а також усунення причин, що їх спричиняють.
Здійснення оцінки корупційних ризиків у діяльності секретаріату є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства.
Одним із основних аспектів при виявленні ризиків, які можуть негативно впливати на виконання функцій і завдань в секретаріаті є вчинення посадовими особами секретаріату корупційних правопорушень, як з метою отримання особистої вигоди, так і з метою отримання вигоди заінтересованими суб'єктами.
Здійснення оцінки корупційних ризиків в секретаріаті спрямоване на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами секретаріату своїх повноважень, а також причин і умов, що сприяють виникненню корупційних схем.
Оцінка та ідентифікація корупційних ризиків у діяльності секретаріату та виявлення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють, здійснюються шляхом вивчення та аналізу сфери діяльності секретаріату Національної ради, а саме:
- документів та інформації, узагальнених результатів інтерв’ювання чи анкетування;
- організаційної структури органу влади, функцій та завдань секретаріату Національної ради;
- дотримання працівниками секретаріату Національної ради вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції”;
- підготовчих процесів до засідань Національної ради, її Президії, а також аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що розглядаються на таких засіданнях;
- пропозицій Сторін Національної ради до розробки Регламенту Національної ради та внесення змін до нього;
- пропозицій Сторін Національної ради щодо формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин, а також щодо проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань соціальної та економічної політики і трудових відносин, державних програм економічного та соціального розвитку, інших державних цільових програм;
- здійснення організаційного та інформаційного забезпечення роботи утворених Національною радою, її Президією комітетів, комісій, робочих та експертних груп з метою їх узгодженої діяльності, а також проведення Національною радою консультацій, семінарів, конференцій з питань розвитку соціального діалогу;
- здійснення підготовки, організаційного та інформаційного забезпечення виступів Голови Національної ради, співголів Національної ради та членів Національної ради;
- консультативної та методичної допомоги органам соціального діалогу всіх рівнів, розробка рекомендацій з питань організації їх роботи;
- розробки пропозицій щодо впровадження міжнародного досвіду з організації та ведення соціального діалогу;
- співпраці Національної ради з органами соціального діалогу інших держав, міжнародними організаціями;
- пропозицій щодо вдосконалення співпраці Національної ради з міжнародними організаціями;
- розгляду та виконання Сторонами прийнятих Національною радою рішень;
- результатів інформування громадськості, державних органів, органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців про діяльність Національної ради та прийняті нею рішення, а також про результати досягнутих сторонами соціального діалогу домовленостей;
- доручень Голови Національної ради, Президії Національної ради спрямованих на здійснення інших функції секретаріатом, пов'язаних із забезпеченням діяльності Національної ради.
- діяльності структурних підрозділів, що реалізують конкретні функції та процедури, виконання положення ,,Про облікову політику секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради”, затвердженого Наказом секретаріату Національної ради від 31.01.2017 № 4 при використанні та розпорядженні матеріальними ресурсами з метою отримання неправомірної вигоди;
- діяльності конкурсної комісії та втручання третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, неповідомлення членам комісії з відбору кандидатів про наявний конфлікт інтересів, шляхом встановлення зовнішнього контролю за діяльністю комісії з відбору кандидатів на вакантні посади державної служби (залучення представників громадськості чи експертів);
- механізму призначення на посаду шляхом переведення.
- ступеня ризику для кожної процедури при реалізації якої, виникнення корупційних правопорушень є більш імовірним (,,низький”, ,,середній”, ,,потенційно ризиковий”).
3. ЗАХОДИ ЩОДО УСУНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ
На виконання вимог Закону України від 11 лютого 2015 р. № 183-VIII ,,Про відкритість використання публічних коштів”, з метою усунення корупційних ризиків, на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів (http://e-data.gov.ua), який є офіційним державним інформаційним ресурсом, що забезпечує вільний та безоплатний доступ громадськості до інформації про використання публічних коштів, секретаріатом Національної ради оприлюднюється інформація про обсяги бюджетних призначень на відповідний період та обсяги проведених видатків бюджету за відповідний період, інформація про укладання договорів та їх виконання, про розподіл та використання публічних коштів секретаріату.
У секретаріаті Національної ради, відповідно до чинного законодавства, призначається Уповноважена особа, на яку покладається виконання обов’язків з питань запобігання та виявлення корупції.
Уповноважена особа перебуває у безпосередньому підпорядкуванні секретаря Національної ради чи особи, що виконує обов’язки секретаря на час його відсутності.
Головним завданням Уповноваженої особи є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції, проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог законодавства у діяльності секретаріату Національної ради.
Крім того, Уповноважена особа, відповідно до покладених на неї завдань:
- проводить інструктаж членам конкурсної комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів з фіксуванням їх у відповідній документації, а також механізму призначення на посаду шляхом переведення;
- попереджає співробітників про особисту відповідальність при використанні матеріальних ресурсів установи для інших, не викликаних службовою необхідністю цілей, про здійснення обліку ресурсів, в тому числі особистих, які використовуються для своїх посадових обов'язків та про проведення інвентаризації та оцінки технічного стану матеріальних ресурсів;
- візує проекти наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань та додатки до них; - проекти наказів з кадрових питань (з особового складу), накази про преміювання працівників секретаріату Національної ради, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 ,,Деякі питання документування управлінської діяльності”, нструкції з діловодства у секретаріаті Національної ради.
4.ВЧАННЯ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
Для забезпечення проведення серед посадових осіб секретаріату Національної ради організаційно-роз’яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в секретаріаті проводиться роз’яснювальна робота з питань дотримання положень Законів України ,,Про запобігання корупції”, ,,Про державну службу”, ,,Про очищення влади”, ,,Про соціальний діалог в Україні”, Положення про секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради, затверджене Указом Президента України від 30.05.2012 №366/2012 та інших актів антикорупційного спрямування, за потреби, не рідше, одного разу на півріччя, в секретаріаті проводитимуться навчання з питань запобігання корупційним проявам з працівниками відділів секретаріату почергово; уповноваженою особою з питань запобігання та протидії корупції провадиться попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України ,,Про запобігання корупції”, ,,Про державну службу”; надається допомога державним службовцям секретаріату Національної ради у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру; проводяться бесіди з кандидатами на посади державних службовців і новопризначеними державними службовцями з питань запобігання корупції і дотримання етики поведінки державного службовця.

Заходи

Дата виконання та виконавець

Примітки

1

Проводити ознайомлення співробітників Секретаріату з новими вимогами діючого законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, знову прийнятими нормативними актами, методологією та роз'ясненням компетентних органів.

Постійно, у разі надходження нових нормативних актів Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Попков П. В.

 

2

Надавати структурним підрозділам Секретаріату та окремим співробітникам роз'яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань застосування нормативних актів з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших положень антикорупційного законодавства

березень, липень, листопад 2019 року
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Попков П. В.

 

3

Проведення роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції серед посадових осіб секретаріату Національної ради.

квітень, вересень 2019 року
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Попков П. В.

 

4

Практичне заняття щодо особливостей заповнення щорічних електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

березень 2019 року
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Попков П. В.

 

5

Практичне заняття щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

жовтень 2019 року
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Попков П. В.

 

 У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань основних положень та вимог антикорупційного законодавства працівники секретаріату будуть брати участь у таких навчаннях.
5.ПРОЦЕДУРИЩОДО МОНІТОРИНГУ, ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ТА ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ПРОГРАМИ

 Моніторинг та оцінка стану виконання Антикорупційної програми секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради покладено на уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в секретаріаті Національної ради.
Під час щоквартального моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми секретаріату Національної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в секретаріаті Національної ради має право:
- контролювати всі потенційно ризикові процеси в діяльності секретаріату Національної ради (погодження проектів наказів);
- здійснювати контроль за дотриманням працівниками секретаріату Національної ради вимог Антикорупційної програми секретаріату Національної ради та антикорупційного законодавства;
- проводити регулярні навчальні заходи з працівниками секретаріату Національної ради;
- щокварталу проводити оцінку корупційних ризиків та готувати Антикорупційну програму секретаріату Національної ради.
Моніторинг виконання антикорупційної програми проводиться шляхом обліку та аналізу інформації, отриманої під час заходів моніторингу, її узагальнення.
За результатами моніторингу здійснюється щоквартальна оцінка виконання антикорупційної програми уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.
Основним критерієм оцінки антикорупційних ризиків є реалізація всіх заходів, передбачених антикорупційною програмою шляхом отримання від структурних підрозділів секретаріату інформації, в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, для проведення моніторингу виконання антикорупційної програми.
Процедура оцінки виконання Антикорупційної програми із закріпленням критеріїв її, здійснюється з урахуванням своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та результатів їх здійснення.
За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів та здійснення оцінки корупційних ризиків до Програми можуть вноситись зміни.
Частиною першою статті 19 Закону України ,,Про запобігання корупції” встановлено необхідність погодження Антикорупційних програм Національним агентством з питань запобігання корупції. Цим же Законом передбачено, що до повноважень Національного агентства відноситься надання обов’язкових для розгляду пропозицій до таких програм.
Відповідно до вищезазначеного Антикорупційна програма підлягає перегляду у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до неї, у зв'язку із внесенням змін до антикорупційної програми, у зв’язку із нововиявленими обставинами або суттєвими змінами (наприклад, через порушення термінів виконання заходів з усунення чи мінімізації корупційних ризиків, проведення нової оцінки корупційних ризиків; наявність пропозицій із вдосконалення антикорупційної програми тощо), а також у випадках:
- внесення змін до законодавства, у тому числі антикорупційного;
- встановлення за результатами оцінки виконання неефективності передбачених програмою заходів;
- ідентифікація нових корупційних ризиків;
- після затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, протягом 30 календарних днів з дня такого затвердження;
- за результатами щоквартальної оцінки виконання антикорупційної програми.
Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом затвердження Секретарем Національної ради (особи, що виконує його обов'язки), окремого документа, який стає невід’ємною частиною Антикорупційної програми та підлягає виконанню у такому самому порядку.

 Головний спеціаліст відділу інформаційно-

аналітичного забезпечення та зв'язків із

державними органами, громадськими

інституціями і міжнародними організаціями –

уповноважена особа з питань запобігання

та виявлення корупції                                                                            П. Попков