понеділок | 27 вересня 2021 | 03:04
Структура та склад:

Секретаріат Національної ради (далі – Секретаріат) є постійно діючим органом, що здійснює відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні" організаційне, інформаційне, методичне та матеріально-технічне забезпечення Національної тристоронньої соціально-економічної ради (далі - Національна рада). Секретаріат утворено Указом Президента України від 02 квітня 2011 року № 347 для забезпечення діяльності Національної ради. Основним завданням Секретаріату є організаційне, інформаційне, методичне та матеріально-технічне забезпечення Національної ради.

  

 

КЕРІВНИЦТВО

 File not found

 Ненюченко Наталія Вікторівна

Секретар Національної тристоронньої соціально-економічної ради

Освіта:

Київський державний технічний університет будівництва і архітектури (інженер-будівельник);

Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (спеціаліст з обліку та аудиту);

Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Міністерства освіти України (облік і аудит).

Досвід роботи:

Перший заступник Міністра соціальної політики України;

Міністерство фінансів України;

Секретаріат Кабінету Міністрів України;

Державна установа «Український інститут».

Загальний стаж роботи 27,  із них стаж державної служби понад 21 рік.

Контакти: т.: (044) 284-53-70, e-mail: info@ntser.gov.ua 

 

 

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення та зв’язків із державними органами, громадськими інституціями і міжнародними організаціями

 File not found

 Бодрова Віра Іванівна

Начальник відділу

Основні обов’язки:
Підготовка засідань Національної ради та її Президії, організація заходів по виконанню завдань з питань інформаційно-аналітичного забезпечення Національної ради, координація та контроль роботи відділу, здійснення інформаційного забезпечення роботи утворених Національною радою, її Президією комітетів, комісій, робочих та експертних груп.

Досвід роботи:
Працювала в Міністерстві промислової політики України, Державному агентстві України з управління державними корпоративними правами та майном, Державному підприємстві ,,Інформаційно-ресурсний центр”, Федерації профспілок України.

Загальний стаж роботи 17 років із них стаж державної служби понад 14 років.

Контакти: т.: (044) 284-60-68, e-mail: bodrova@ntser.gov.ua

 

Грабенко Людмила Василівна

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради

Головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та зв’язків із державними органами, громадськими інституціями і міжнародними організаціями

Контакти: т.: (044) 284-60-68, e-mail: grabenko@ntser.gov.ua

Основні обовязки: виконання завдань, спрямованих на ефективну реалізацію секретаріатом інформаційного, аналітичного забезпечення Національної ради та звязків із державними органами, громадськими інституціями і міжнародними організаціями

 

 

 Савко Олег Тарасович

Головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та зв’язків із державними органами, громадськими інституціями і міжнародними організаціями

Контакти: т.: (044) 284-60-68, e-mail: savko@ntser.gov.ua

Основні обовязки: виконання завдань, спрямованих на ефективну реалізацію секретаріатом інформаційного, аналітичного забезпечення Національної ради та звязків із державними органами, громадськими інституціями і міжнародними організаціями

 

 

Купченко Тамара Борисівна

Головний спеціаліст відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та зв’язків із державними органами, громадськими інституціями і міжнародними організаціями

Контакти: т.: (044) 284-60-68, e-mail: kupchenko@ntser.gov.ua

Основні обовязки: виконання завдань, спрямованих на ефективну реалізацію секретаріатом інформаційного, аналітичного забезпечення Національної ради та звязків із державними органами, громадськими інституціями і міжнародними організаціями

 

 

 

 

 Відділ бухгалтерського обліку, звітності та організаційного забезпечення

 

Негода Людмила Миколаївна

Начальник відділу

Основні обов’язки:
Забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі,складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності секретаріату та подання в установлені терміни відповідним державним органам.
Здійснює, в межах кошторису, організаційне  та  матеріальне-технічне забезпечення роботи Національної ради

Досвід роботи: Закінчила Київський інститут народного господарства за спеціальністю фінанси.

Працювала на керівних посадах у Броварській ДПІ, Броварському казначействі, Дніпровському районному казначействі м. Києва, Державній службі України з питань захисту персональних даних. Загальний стаж роботи та стаж державної служби  понад 30 років. 

Контакти: т.: (044) 284-53-70, 284-86-68 т/ф e-mail: info@ntser.gov.ua

 

 Мастюгіна Людмила Володимирівна

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та організаційного забезпечення

Основні обов’язки:

Участь у здійсненні заходів по виконанню завдань з питань організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Національної ради;

Контакти: т.: (044) 284-53-70, e-mail: info@ntser.gov.ua   

 

Гераймович Світлана Ярославівна

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та організаційного забезпечення

Основні обов’язки: Участь у здійсненні заходів по виконанню завдань з питань організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Національної ради;

Досвід роботи:  працювала в податковій інспекції та Міністерстві фінансів України. Стаж державної служби понад 22 роки. 

Контакти: тел.: (044) 284-62-71, e-mail: secr.ntser@gmail.com