субота | 25 березня 2023 | 15:15
12.04.2018

6 квітня 2018 року в Полтавській облдержадміністрації відбулося засідання обласної тристоронньої соціально-економічної ради

на якому розглянуто проект Програми зайнятості населення Полтавської області на 2018-2020 роки.
В основу проекту Програми покладено ключові положення Програми економічного та соціального розвитку Полтавської області на 2018 рік, Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року, Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва у Полтавській області на 2017-2020 роки, Програми розвитку та підтримки аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2020 року.
При розробленні проекту враховано пропозиції сторін соціального діалогу щодо стабілізації ситуації в сфері зайнятості населення, а також  Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації, галузевих департаментів та управлінь облдержадміністрації, Полтавського обласного центру зайнятості, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування.
Розглянуті питання про стан, основні тенденції та перспективи розвитку регіонального ринку праці, його вплив на економічний стан і зайнятість населення з урахуванням специфіки регіону.
Полтавська область – багатогалузева, має розвинуті аграрний комплекс та промисловість, ринок праці стабілізувався, проте потреби роботодавців в робітничих кадрах не повністю задовольняються. Тому перед службою зайнятості області  поставлені задачі щодо впровадження нових форм профорієнтаційної роботи та професійного навчання безробітних, різних підходів, проведення профілювання безробітних для попередження ризиків довготривалого безробіття, в тому числі їх супроводу протягом перебування на обліку для вирішення всіх проблемних питань, які заважають працевлаштуванню, а також активного впровадження нової програми, в межах якої вводитимуться інвестиції в трудонадлишкові райони. Одним із пріоритетних завдань діяльності визначено продовження широкомасштабної інформаційної кампанії „Живи та працюй в Україні”, спрямованої на інформування громадян про реалії працевлаштування за кордоном, загрози, ризики та небезпеки такого працевлаштування.
Членами обласної тристоронньої соціально-економічної ради відмічено значний влив на розвиток економіки та рівень зайнятості населення області малого та середнього підприємництва. Із загальної кількості запланованих до створення на 2018-2020 роки нових робочих місць (щороку від 9,7 до 10,9 тис.), понад 60% прогнозується створити у малому бізнесі.
Реалізація заходів, передбачених у проекті Програми, дасть можливість забезпечити роботою щороку (працевлаштувати на існуючі та нові робочі місця) до 46 тис. осіб, знизити рівень безробіття з 12 % (у 2017 році) до 11,1 % (у 2020 році) та підвищити рівень зайнятості з 54 % до 54,9 %.
На засіданні обласної тристоронньої соціально-економічної ради Проект Програми зайнятості населення Полтавської області на 2018-2020 роки в цілому погоджено.

Прес-служба НТСЕР