вівторок | 11 серпня 2020 | 19:13
08.04.2016

29 березня 2016 року відбулося чергове засідання Херсонської теріторіальної тристоронньої соціально-економічної ради

Під час засідання обговорювалося питання стосовно результатів реалізації  у 2015 році Програми зайнятості населення Херсонської області на період до 2017 року.

Серед основних завдань, які розглядалися - формування конкурентних переваг регіонального ринку праці, сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття та зменшення його тривалості, а також створення робочих місць із належними умовами праці та гідною оплатою, приведення чисельності, професійного складу та кваліфікаційного рівня робочої сили у відповідність до потреб роботодавців, посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості. Також щоб спрямувати діяльність обласної тристоронньої соціально-економічної ради на узгодження позицій і спільних дій сторін соціального діалогу  були затверджені Пріоритетні напрями діяльності обласної тристоронньої соціально-економічної ради на 2016 - 2018 роки щодо наступних пріоритетних напрямків:

1. Підвищення ефективності ведення соціального діалогу в області, вдосконалення  діяльності його інституцій та удосконалення системи соціально - трудових відносин; 

2. Підвищення ролі колективно-договірного регулювання трудових відносин в області, в тому числі на галузевому рівні;

3. Виявлення в області резервів для збільшення продуктивної зайнятості населення та розвитку ринку праці шляхом створення нових робочих місць, розвитку підприємництва та самозайнятості громадян, посилення мотивації до легальної зайнятості, недопущення непередбачених законодавством форм зайнятості;

4. Підвищення в області ефективності системи охорони, безпеки і гігієни праці, державного та громадського нагляду за охороною праці;

5. Створення в області конкурентного бізнес-середовища;

6. Підвищення в області ефективності системи охорони здоров'я;

7. Забезпечення громадян області якісними та доступними послугами;

8. Забезпечення мінімальних державних і договірних гарантій в оплаті праці та підвищення рівня трудових доходів населення області;

9. Удосконалення дій соціальних партнерів, спрямованих на погашення заборгованості по заробітній платі та недопущення виникнення такої заборгованості в області;

10. Сприяння оптимізації діяльності Головного управління Держпраці у Херсонській області, щодо здійснення нагляду (контролю) за дотриманням трудового законодавства на Херсонщині;

11. Забезпечення в області належного рівня соціального захисту та якості соціальних послуг для застрахованих осіб;

12. Подальшого розвитку конструктивної співпраці обласної тристоронньої соціально-економічної ради з Національною тристоронньою соціально-економічною радою та іншими подібними регіональними інституціями.

Сторонами соціального діалогу передбачено у своїй діяльності консолідацію зусиль по розв’язанню проблем використання нелегальної та нестійкої зайнятості, оплати праці «у конвертах», запозиченої праці, затримки у виплаті заробітної плати, нехтування правилами охорони та безпеки праці та інших порушень трудових прав працівників.

Джерело: секретаріат Херсонської ТТСЕР