четвер | 1 червня 2023 | 08:00
11.03.2021

Технічні рекомендації Проєкту ЄС-МОП до проєкту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості»

У рамках міжнародної співпраці Проєктом ЄС-МОП "На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні" надано для розгляду пакет технічних рекомендацій до проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості".

 Мета запропонованих рекомендацій – сприяти кращому узгодженню положень документа із міжнародними та європейськими стандартами з питань праці, зокрема Конвенцією МОП № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця 1982 року, ратифікованою Україною, директивами Європейського Союзу, наближення національного законодавства до яких передбачено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема Директивою Ради 91/533/ЄEC від 14 жовтня 1991 р. про обов’язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин, Директивою (ЄС) 2019/1152 Європейського Парламенту і Ради від 20 червня 2019 р. про прозорі та передбачувані умови праці в Європейському Союзі, Директивою Ради 89/391/ЄEC від 12 червня 1989 р. про встановлення заходів із заохочення поліпшення охорони здоров’я та безпеки праці працівників, а також успішних практик.

Прес-служба НТСЕР
Матеріали: