субота | 25 березня 2023 | 15:16
30.10.2017

Інноваційні компанії є більш конкурентоспроможними і створюють більше робочих місць

NTSER

Звіт МОП ,,Світова зайнятість та соціальна динаміка 2017 року: стабільні підприємства та робота”, опублікований цього місяця, демонструє, що інноваційні компанії, як правило, є більш продуктивними, створюють більше робочих місць і наймають більше кваліфікованих працівників, зокрема працівників-жінок. Прес-служба МОП обговорила отримані результати з головним автором доповіді Марвою Корлі.

Прес-служба МОП: Відповідно до звіту, інновації є основним джерелом конкурентоспроможності для підприємств, а також є ключовим фактором сталого зростання та розвитку. А як щодо створення робочих місць? Інновації створюють чи руйнують робочі місця?

Немає однозначної відповіді на це питання, яке було основою більшості дискусій навколо майбутнього сфери праці. Звичайно, розуміння того, як інновації впливають на робочі місця, працівників та фірми, є важливим для прийняття кращих політичних рішень, а наш звіт містить елементи відповідей.

Попередні дослідження вже показують, що в довгостроковій перспективі технологічний прогрес створив більше підприємств, ніж зруйнував. Проте, в останні роки в деяких регіонах (наприклад, в країнах з перехідною економікою та країнах Близького Сходу та Північної Африки) значні втрати робочих місць були зафіксовані в компаніях, які не використовують у своїй діяльності інновації, з низькими технологіями, що підкреслює ризик втрати робочих місць серед низькокваліфікованих працівників у виробничому секторі. Очевидно, що темпи та масштаби технологічних змін посилили побоювання цих працівників. Навпаки, у нашому звіті вказується, що інноваційні фірми, як правило, створюють більше робочих місць, наймають більше працівників, зокрема, кваліфікованих та працівників-жінок, і стають більш продуктивними.

Прес-служба МОП: Як щодо якості робочих місць, які створюються?

Існує певна стурбованість у цій сфері. Справа в тому, що переваги як на ринку праці, так і переваги соціальних інновацій не розподіляються рівномірно. У деяких випадках інновації призвели до більш інтенсивного використання тимчасових працівників, особливо серед працівників-жінок. Наприклад, фірми, що впроваджують інновації у сфері продукції та технології, мають тенденцію використовувати більше тимчасових працівників, ніж компанії, які не використовують у своїй діяльності інновації, більш ніж на 75 %.

В той час, коли одні спеціалісти стверджують, що дана ситуація свідчить про необхідність більшої гнучкості в компаніях, які є прихильниками інновацій, у інших  виникає занепокоєння щодо якості таких робочих місць, особливо в частині оціального захисту, охорони праці та безпеки, навчання та ін. Менш безпечні типи робочих відносин також можуть призвести до можливого впливу на нерівність доходів. Також тимчасовим працівникам рідко пропонується навчання. Це не тільки не дозволить їм покращити свої навички, але може також вплинути на інновації в довгостроковій перспективі.

Прес-служба МОП: У звіті зазначено, що є й інші фактори, а не лише дослідження та розробки, які можуть визначати успішні інновації. Які це чинники?

Насправді, хоча дослідження та розробки є важливим фактором інновацій, існують й інші важливі чинники. Вони включають державне фінансування, зовнішнє придбання технологій та навчання на робочому місці. Підприємства можуть отримати навчання ззовні, у разі, якщо вони не здатні забезпечити його власними силами, і це відіграє важливу роль у впровадженні інновацій, особливо в країнах, що розвиваються.

Крім того, у доповіді зазначається, що спеціальні навички, отримані шляхом навчання в рамках компанії, є суттєвими, в той час як вплив формальної освіти є більш обмеженим. Це також може свідчити про наявність невідповідності навичок, що відображає недоліки у системі освіти.

Прес-служба МОП: Які особливості інноваційних компаній?

Хоча деякі стверджують, що великі компанії є прихильниками інновацій, оскільки вони отримують вигоду від економії масштабу, наші дослідження показують, що розмір (як і вік) має обмежений зв'язок з інноваційною компанією. Менші компанії можуть застосовувати більше інновацій, оскільки вони вільні від тягаря бюрократії, і вони більше схильні до ризику. Внутрішні ресурси, а також легший доступ до зовнішніх фінансів та державних субсидій також відіграють важливу роль в інноваціях.

Прес-служба МОП: Чи існують регіональні відмінності в кількості інноваційних компаній?

Безумовно, багато в чому залежить від країн та типу інновацій. Частка підприємств, що займаються принаймні одним видом інновацій, найвища в країнах ЄС-15 (51 %), далі  йдуть Латинська Америка та Карибський басейн
(45 %), а також регіон Середньої і Північної Африки та країни з перехідною економікою на рівні трохи більше 40 %. Частка інновацій є відносно нижчою в Африці, але це ще 30 %, що говорить про те, що на мікрорівні компанії можуть бути інноваційними, навіть якщо рівень доходів у країні є низьким. Однак, оскільки ці цифри надходять з різних опитувань, порівняння між регіонами слід тлумачити обережно.

Прес-служба МОП: Які наслідки для політики та що рекомендує МОП?

В цілому, відповідно до звіту, політика, спрямована на підтримку інноваційних компаній, є важливою для зростання зайнятості. Але спеціальна політика також необхідна для ефективної підготовки та захисту працівників та компанії щодо зміни умов роботи.

Навички, необхідні на робочому місці, швидко змінюються завдяки технологічним змінам, тому працівники вимагають постійних можливостей отримати сучасні навички незалежно від трудового договору. Крім того, слід враховувати надання повного соціального захисту для працівників, робота яких відрізняється від постійно зайнятих працівників.

Це також означає, що уряди, працівники, представники роботодавців та інші зацікавлені сторони мають разом подумати про вид робіт і навичок, які будуть актуальними в майбутньому.

У зв'язку з цим, ініціатива МОП ,,Майбутнє праці” має на меті служити платформою, за допомогою якої соціальні партнери, науковці та інші зацікавлені сторони можуть вести обговорення та обмінюватися ідеями.

 

Прес-служба НТСЕР