неділя | 22 вересня 2019 | 22:15
27.11.2017

Участь Української делегації від Національної тристоронньої соціально-економічної ради у Міжнародній конференції МОП та МАСЕРПІ

NTSER

23-24 листопада 2017 року в Афінах (Греція) відбулася Міжнародна конференція «Соціальний діалог та майбутнє сфери праці». У конференції взяли участь керівники соціально-економічних рад і подібних до них інституцій з майже 40 країн світу, міністри праці та соціальної політики, експерти Світового банку, Світової організації торгівлі, Організації економічного співробітництва та розвитку. Співорганізаторами заходу була Міжнародна організація праці (МОП), яка до свого 100-річчя започаткувала цикл дискусій щодо майбутнього праці, та Міжнародна асоціація соціально-економічних рад і подібних до них інституцій (МАСЕРПІ), дійсним членом якої з 2008 року є Національна тристороння соціально-економічна рада (НТСЕР).

Українську делегацію очолив Міністр соціальної політики Андрій Рева, від профспілкової сторони – Голова ФПУ Григорій Осовий, від сторони роботодавців – член НТСЕР Сергій Біленький.

23 листопада конференцію відкрили вітаннями президент Соціально-економічної ради Греції Джордж Вернікос, Президент Європейського соціально-економічного комітету Джордж Дассіс, Президент МАСЕРПІ Якоб Бачіу.

Першу сесію «Майбутнє сфери праці» відкрила міністр праці, соціального забезпечення та соціальної солідарності Греції Ефі Акчиоглу. Як відомо країна переживає важкі наслідки економічної кризи та заходів жорсткої економії, нав’язаних європейським фінансовими інституціями. Незважаючи на те, що на порятунок економіки та банківського сектору було влито багатомільярдні кошти ЄС, ситуація на ринку праці все ще залишається напруженою.

Своє бачення змін, які несуть цифровізація, ІТ-технології і науково-технічний прогрес представили експерти ОЕСР, СБ, СОТ, Всесвітнього економічного форуму, які засвідчили, що роботи активно заміщують живу робочу силу, а на зміну класичній цеховій організації виробництва приходять стартапи, платформенна економіка, індивідуалізація праці.

У дискусіях керівники соціально-економічних рад відзначали як позитивні сторони, так і ризики, які несуть інновації для людей.

Під час другої сесії учасники конференції обмінялися досвідом і напрацюваннями міжнародних організацій та установ щодо майбутнього сфери праці в рамках Порядку денного сталого розвитку на період до 2030 року.

У полі зору третьої сесії «Праця та суспільство» були питання впливу змін у сфері праці на взаємовідносини між людьми та здатність суспільства управляти такими змінами, діяльність соціально-економічних рад і подібних до них інституцій на допомогу суспільству в адаптації до таких змін, долаючи нерівність та беззахисність, а також сприянні відновленню соціального договору шляхом соціального діалогу та зміцнення тристоронньої співпраці.

На заключній сесії дня «Гідна праця для всіх» учасники конференції поділилися своїми баченнями щодо того, як очікуване зростання темпів впровадження технологічних інновацій сформує майбутнє сфери праці, насамперед у плані довготривалих політичних зобов'язань щодо повної та гідної зайнятості, а також замислилися над роллю соціально-економічних рад і подібних до них інституцій у наданні допомоги урядам, організаціям роботодавців та працівників, а також іншим суб'єктам, які управляють цими інноваціями, з метою створення більшої кількості якісних робочих місць для всіх. Співголова НТСР, Голова ФПУ Григорій Осовий у своєму виступі висловив бачення майбутнього праці у світі та зміни, які відбуваються в Україні.

Наприкінці дня було створено редакційну комісію, яка приступила до підготовки Афінської декларації щодо соціального діалогу та майбутнього сфери праці.

У перервах між сесіями українська тристороння делегація провела зустрічі з Президентом Європейського соціально-економічного комітету Джорджем Дассісом, Президентом МАСЕРПІ Якобом Бачіу, президентом Соціально-економічної ради Греції Джорджем Вернікосом.

24 листопада відбулосятри робочі сесії, під час яких були розглянуті наступні питання:

- вплив глобалізованої економіки на відносини у сфері зайнятості через збільшення нестандартних форм зайнятості (самозайнятість у промислово розвинених країнах та вразливу та неофіційна зайнятість у країнах з перехідною економікою та країнах, що розвиваються);

- роль соціально-економічних рад і подібних до них інституцій у забезпеченні: а) підприємств сприятливими умовами для їх сталого розвитку; б) працівників належним захистом шляхом компенсації втрат та розширення можливостей в умовах географічного поділу, зростання фінансової структури економіки та розширення глобальних ланцюгів постачання;

- шляхи покращення (у рамках соціального діалогу) існуючого регулювання та взаємовідносин, створення нових форм регулювання, які б сприяли вирішенню поточних та майбутніх проблем управління;

- збереження актуальності та релевантності соціально-економічних рад і подібних до них інституцій для нового бізнесу та тих, хто працює у нових умовах зайнятості;

- заходи зі зміцнення інститутів соціального діалогу з метою більш ефективного вирішення ними проблем, пов'язаних із змінами у сфері праці.

На завершення конференції учасники прийняли Афінську декларацію, та дійшли наступних висновків:

- соціально-економічні ради і подібні до них інституції повинні зміцнювати свій потенціал стратегічного планування та розробляти реалістичні, вартісні та строкові програми, які б дозволяли вирішувати пріоритетні майбутні завдання, пов'язані з працею у кожному національному контексті;

- соціально-економічні ради і подібні до них інституції повинні грати активнішу роль, об'єднуючи представників урядів, роботодавців та трудящих, а також інших дійових осіб світу праці за необхідності, в обговоренні майбутніх викликів та можливостей, пов'язаних з працею. розширювати партнерські відносини з експертними та науковими установами з метою зміцнення свого технічного потенціалу та розширення знань з найбільш важливих питань;

- соціально-економічні ради і подібні до них інституції повинні створити робочі групи або підкомітети для глибшого вивчення конкретних питань майбутнього праці, наприклад, щодо підвищення кваліфікації та нових механізмів професійної підготовки, необхідних для нових видів зайнятості, які генеруються глобалізацією, технологічними та кліматичними змінами;

- соціально-економічні ради і подібні до них інституції могли б підвищувати обізнаність громадськості щодо важливості поновлення соціального договору про спільні соціально-економічні цілі шляхом, наприклад, проведення громадських слухань або досліджень та їх широкого публічного розголосу;

- соціально-економічні ради і подібні до них інституції повинні використовувати переваги поширення досвіду та передової практики різних країн та регіонів. Такі обміни могли б допомогти соціально-економічним радам і подібним до них інституціям, які лише починають думати про майбутнє праці, навчитися у тих, для кого ці питання вже давно стоять на порядку денному. Слід зосередити увагу і на можливостях, які дає трансформація світу праці, і на викликах, які вона несе;

- МАСЕРПІ у співпраці з МОП повинна стати посередником у виконанні поставлених завдань. Їх багаторічний досвід може бути використаний для налагодження обміну інформації між соціально-економічними радами і подібними до них інституціями щодо впровадження нових ідей і політичних підходів, досвіду та передової практики.

25 листопада відбулася робоча зустріч української делегації з Тимчасовим повіреним – радником Посольства України у Грецькій Республіці Наталією Косенко, під час якої були обговорені питання захисту  українських трудових мігрантів у Греції, яких налічується понад 50 тис. як офіційно зареєстрованих, так і незареєстрованих. Наталія Косенко висловила готовність Посольства України надавати підтримку таким особам у тісній співпраці з профспілками України та Греції. Неабияка роль у цих процесах може бути відведена ФПУ, зважаючи на її високий авторитет у міжнародному профспілковому русі. Голова ФПУ висловив впевненість у необхідності вироблення чіткої стратегії ефективного захисту українських мігрантів. 

Крім того, українська  делегація зустрілась з делегацією Республіки Панама на чолі з міністром праці Луїсом Ернесто Карлесом Руді та керівництвом департаменту морських перевезень країни і обговорила питання ратифікаціїКонвенції МОП № 186 про працю у морському судноплавстві  в Україні, а також запланований на початок наступного року візит делегації Республіки Панама до Києва.

Прес-служба НТСЕР
Фотострічка:
Матеріали: