четвер | 23 травня 2019 | 06:11
25.04.2018

Як подолати в Європі нерівність у сфері праці?

NTSER

Більшість міжнародних дискусій було присвячено підвищенню нерівності в доходах та її негативних наслідках для економіки та суспільства. Нове видання МОП розглядає основні причини нерівності, ураховуючи різні політики у сфері праці та системи виробничих відносин. Прес-служба МОП обговорила це питання з Даніелем Воган-Уайтхеду, старшим економістом МОП та співавтором книги ,,Подолання нерівності в Європі: як промислові нерівності та політика праці можуть ліквідувати розрив в оплаті праці”.
Прес-служба МОП: На сьогодні, існує вже багато книг про нерівність. Що нового у Вашому дослідженні?
Більшість останніх досліджень вивчали нерівність в оплаті праці. У нашому виданні розглядаються також інші форми нерівності, пов’язані з розподілом робочого часу, доступом до навчання, можливостями для кар’єрного росту та охороною соціального захисту, з можливістю працевлаштування. У книзі також розглядається питання нерівності щодо заробітної плати, умов праці чоловіків та жінок та нерівність за віковою групою, а також щодо неповного робочого часу, тимчасовозайнятих працівників та самозайнятих. Книга спрямована на відстеження корінних причин нерівності у сфері праці.
Прес-служба МОП: Чи промислові відносини сприяють сповільненню зростання низькооплачуваного сектору?
Активна роль промислових відносин у Швеції, Данії та Фінляндії допомогла посилити політику підвищення кваліфікації, що призвело до зниження рівня низькооплачуваних робочих місць серед країн ОЕСР. Завдяки посиленню колективних переговорів Бельгія стала однією із трьох країн із найкращим показником  щодо рівності заробітної плати. У 2015 році Німеччина встановила національну мінімальну заробітну плату в поєднанні із стимулюванням колективних переговорів, що змінило зростання кількості низькооплачуваних працівників за останнє десятиріччя.
Прес-служба МОП: Ви згадали про мінімальну заробітну плату - як це впливає на нерівність?
Наші дослідження в країнах показують, що мінімальна заробітна плата сприяє зменшенню нерівності, але тільки в поєднанні з колективними переговорами.
У Сполученому Королівстві встановлення мінімальної заробітної плати сприяло скороченню низького рівня заробітної плати, проте відсутність подальших етапів колективних переговорів завадила досягти поставленої мети щодо зменшення нерівності в оплаті праці. На галузевому та на локальному рівнях кількість переговорів є обмеженою, де лише 16 відсотків працівників захищені колективними договорами. Така ситуація також призвела до заключення різного роду трудових договорів з різними рівнями заробітної плати та умовами праці, що збільшило нерівність. В Ірландії навпаки, встановлення мінімальної заробітної плати допомогло зменшити нерівність завдяки сильному соціальному діалогу між працівниками та роботодавцями стосовно трудових договорів та умов оплати праці.
Колективні переговори також відіграють провідну роль у забезпеченні рівноправ’я для жінок та молоді.
Колективні переговори зазвичай допомагають категоріям низькооплачуваних працівників серед яких в основному жінки, молодь та мігранти. Проте ці групи часто недостатньо представлені в колективних переговорах. Наприклад, проекти для студентів, які розроблені в Нідерландах, характеризуються дуже низьким рівнем оплати праці, з мінімальним робочим часом і не регламентуються колективними договорами. Значне погіршення якості робочих місць після економічної кризи в основному торкнулося молоді та низькокваліфікованих працівників у таких країнах, як Італія, Іспанія, Португалія та багато інших.
Колективні переговори також допомагають рівномірно розподіляти робочий час, зокрема це стосується працівників, які працюють неповний робочий день. У нашій книзі представлені галузеві колективні договори в ряді країн, таких як Франція, Фінляндія, Ірландія чи Іспанія, які встановили мінімальну кількість годин для працівників, які працюють неповний робочий день.
У більшості країн ЄС рівень неповної зайнятості, який є основним чинником нерівності в доходах, зростає. Наприклад, в Іспанії 60 відсотків неповного робочого дня є примусовим.
У деяких країнах, включаючи Словенію та Німеччину, деякі угоди покращили умови праці найманих працівників. Ряд колективних договорів на регіональному рівні, наприклад в Каталонії, також допомагав тимчасовозайнятим працівникам знаходити постійну роботу та забезпечував більш гнучкий графік роботи.
Прес-служба МОП: Чи готові уряди, представники працівників та роботодавців змінювати умови праці?
Зміцнення потенціалу організацій роботодавців та профспілок допоможе їм вирішувати питання щодо нових видів роботи.
Наприклад, збільшення кількості субпідрядників може стати джерелом нерівності, особливо для працівників нижчого рівня. Наша книга представляє оновлені колективні договори, які сприяли підвищенню заробітної плати та умов праці субпідрядних фірм, де рівень зайнятості та умов праці найчастіше виявляється низьким.
Інші угоди підкреслюють роль соціальних партнерів у підвищенні кваліфікації, зокрема за допомогою навчальних тренінгів. Данія, Німеччина, Швеція, Франція та Люксембург допомогли співробітникам підготуватися до змін у сфері праці.
Прес-служба МОП: Чи можуть промислові відносини допомогти змінити тенденцію до збільшення нерівності?
Наша книга демонструє, що промислові відносини є стійкими у багатьох країнах, незважаючи на кризу, і відіграють ключову роль у зменшенні тенденцій нерівності. Наприклад, колективні переговори сприяють рівній оплаті праці за працю рівноцінної вартості, як ми бачили у Данії, Франції, Словенії та Швеції, де скорочення розриву між чоловіками і жінками є метою деяких колективних договорів.
Держава є головним учасником виробничих відносин та може сприяти ефективному соціальному діалогу між працівниками та роботодавцями та допомагати підтримувати та стимулювати інститути виробничих відносин. Існує необхідність у спільній діяльності профспілок, роботодавців та урядів задля перетворення ринків праці на більш інтегровані та рівноправні, розширивши захист прав на працевлаштування та охорону соціального забезпечення всім працівникам. На сьогодні основним завданням є розробка інновацій задля ефективного соціального діалогу в сфері праці, яка так швидко зазнає змін.

 

Прес-служба НТСЕР