середа | 11 грудня 2019 | 17:49
17.05.2018

Перехід людства до зеленої економіки сприятиме створенню 24 мільйонів робочих місць

NTSER

Перехід людства до зеленої економіки сприятиме створенню 24 мільйонів робочих місць

Нова доповідь, підготовлена МОП ,,Перспективи зайнятості та соціального захисту в світі: екологізація за допомогою робочих місць” оцінює кількість робочих місць, які втрачаються та створюються в процесі переходу людства до більш екологічної економіки.
Саме проведення продуманої політики переходу до більш екологічної економіки дозволить створити у світі до 2030 року 24 мільйони нових робочих місць.
У доповіді відмічається, що заходи спрямовані на обмеження глобального потепління до 2 градусів за Цельсієм призведуть до створення достатньої кількості робочих місць, щоб компенсувати більше 6 мільйонів робочих місць в інших місцях.
Нові робочі місця будуть створені в результаті застосування раціональних методів господарювання в енергетичній галузі, включаючи зміну структури енергоспоживання, розширення використання транспорту на електричній тязі та підвищення енергоефективності будівель.
Еко системні послуги, включаючи очищення повітря і води, регенерацію і удобрення ґрунтів, боротьбу зі шкідниками, запилення рослин і захист від екстремальних погодних умов, крім іншого сприяють розвитку сільськогосподарського виробництва, рибальства, лісового господарства та туризму, які в сукупності забезпечують роботою 1,2 мільярда людей.
В той же час, прогнозоване підвищення температури призведе до теплового навантаження, особливо у сільському господарстві. Таке явище, водночас може спричинити проблеми зі здоров’ям. За підрахунками авторів доповіді, до 2030 року загальні втрати робочого часу через хвороби, викликані підвищеним тепловим навантаженням, складуть 2 %.
Заступник Генерального директора МОП Дебора Грінфілд під час презентації доповіді, зауважила, що відповідно до висновків доповіді, зайнятість багато в чому залежить від здорового навколишнього середовища і від тих послуг, які воно забезпечує. Зелена економіка дозволить мільйонам людей вирватися з бідності та підвищить добробут нинішнього та майбутніх поколінь.
На регіональному рівні чистий приріст числа робочих місць за рахунок заходів в області виробництва і споживання енергії на Американському континенті, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і в Європі складе близько 3, 14 і 2 мільйонів відповідно.
Навпаки, при збереженні нинішньої тенденції чистий показник скорочення робочих місць на Близькому Сході може скласти 0,48 %, а в Африці - 0,04 %, оскільки ці регіони залежать від видобутку палива і вугілля.
У доповіді міститься заклик до всіх країн стосовно вжиття невідкладних кроків щодо організації навчання працівників, необхідного для переходу до більш екологічної економіки. При цьому їм повинен бути забезпечений соціальний захист, який би спростив перехід на нове місце роботи, допоміг уникнути бідності і знизити вразливість домогосподарств і громад.
Провідний автор доповіді Катрін Саже зазначила, що за рахунок політичних змін в цих регіонах можна було б заповнити передбачувані втрати робочих місць або нейтралізувати їх негативні наслідки. Країнам з низьким і деяким країнам з середнім рівнем доходів як і раніше потрібна підтримка в організації збору даних, а також прийняття та фінансове забезпечення програм, націлених на справедливий перехід до екологічно стійкої економіки і суспільства, що охоплює всі групи населення.

Інші основні висновки
1. Чистий приріст числа робочих місць пошириться на більшість галузей економіки: з 163 проаналізованих галузей тільки в 14 можна в загальносвітовому масштабі очікувати втрати більш ніж 10 000 робочих місць.
2. Тільки в двох галузях - видобутку і переробці нафти - втрата робочих місць складе 1 мільйон або більше.
3. В області вироблення електроенергії з поновлюваних джерел буде створено 2,5 мільйона робочих місць, що компенсує втрату 400 000 робочих місць на підприємствах, що виробляють електроенергію з видобувного палива.
4. 6 мільйонів робочих місць можна створити за рахунок переходу до ,,безвідходної економіки”, заснованої на таких процесах, як переробка, відновлення, оренда і повторне використання, на противагу традиційній моделі господарювання.

Успіх забезпечить тільки продумана політика
Хоча в деяких випадках заходи, пов’язані зі зміною клімату, можуть призводити до короткострокових втрат в плані зайнятості, їх негативні наслідки можуть бути пом’якшені за рахунок належних політичних кроків.
У доповіді наголошується на необхідності взаємодії політики в галузі соціального захисту з політикою охорони навколишнього середовища, яка б забезпечувала як дохід працівників, так і перехід до більш екологічної економіки. Застосування комплексної стратегії, яка передбачає грошові виплати, зміцнення системи соціального страхування та обмеження використання видобувного палива, здатне привести як до прискорення економічного розвитку, більш активного створення робочих місць і більш справедливого розподілу доходів, так і до скорочення викидів парникових газів.
Країни повинні у терміновому порядку передбачити навички, необхідні для переходу до екологічно чистої економіки, та створення нових навчальних програм. Перехід до більш стійких сільськогосподарських систем дозволить створити робочі місця на середніх і великих органічних фермах та дозволить дрібним господарствам диверсифікувати свої джерела доходів, особливо якщо фермери матимуть відповідні навички.
Звіт також свідчить, що екологічні закони, правила та політика, що включають питання трудової діяльності, є потужними засобами для просування Програми гідної праці МОП та екологічних цілей.
Наприкінці, Саже зауважила, що соціальний діалог, який дозволяє роботодавцям та працівникам брати участь у процесі прийняття політичних рішень разом з Урядами, відіграє ключову роль в узгодженні соціальних та економічних цілей з екологічними проблемами. Існує безліч випадків, коли такий діалог не тільки сприяв пом’якшенню наслідків політичних рішень для навколишнього середовища, але і допоміг уникнути їх негативному впливу на стан зайнятості або умов праці.

Інформація з сайту МОП (неофіційний переклад).

Прес-служба НТСЕР