п'ятниця | 6 грудня 2019 | 16:25
17.07.2018

МОП закликає до термінових дій, спрямованих на запобігання кризи в світовій економіці догляду

NTSER

У новій доповіді МОП ,,Робочі місця в сфері догляду в інтересах майбутнього сфери праці” мова йде про необхідність перегляду політики в сфері догляду, яка забезпечила б зростаючий попит на послуги з догляду та усунення розбіжностей у розподілі обов’язків між жінками та чоловіками. За статистикою, жінки більше витрачають часу на неоплачувану працю по догляду.
У доповіді також акцентовано увагу на необхідності інвестування в економіку догляду задля запобігання кризи.
Якщо до 2030 року подвоїти інвестиції в галузі освіти, охорони здоров’я та соціального обслуговування, такий чинник дозволить створити близько 269 мільйонів нових робочих місць.
Результати дослідження свідчать, що в 2015 році догляду потребувало 2,1 мільярда чоловік, в тому числі 1,9 мільярда дітей молодше 15 років і 200 мільйонів літніх людей. За прогнозами, до 2030 року їх число виросте на 200 мільйонів літніх людей і дітей, та досягне 2,3 мільярда чоловік.
Автор доповіді Лора Аддаті зазначила, що зростаючому попиту на працівників, які надають послуги з догляду, сприяє зростаюча частка невеликих та неповних сімей, а також зростання зайнятості жінок в ряді країн. Якщо не вжити належних заходів, нинішній кількісний і якісний дефіцит послуг по догляду призведе до вкрай гострої кризи глобального характеру в сфері догляду та подальшого поглиблення гендерної нерівності в сфері праці.
Згідно з даними, отриманими в 64 країнах, на які припадає дві третини світового працездатного населення, на неоплачувану працю по догляду щодня витрачається 16,4 мільйона годин. Це еквівалент неоплачуваної праці 2 мільярдів людей, які працюють по 8 годин на день. Якби такі послуги оплачувалися виходячи з мінімальної ставки погодинної оплати праці, вони обходилися б в 9 % світового ВВП, або в 11 трильйонів доларів США (паритет купівельної спроможності на 2011 рік).
На частку жінок, йдеться в доповіді, доводиться 76,2 % загальних витрат часу на неоплачувану роботу по догляду – майже в три рази більше, ніж на частку чоловіків.
У ряді країн внесок чоловіків у неоплачувану роботу по догляду за останні 20 років зріс. Разом з тим в 23 країнах, які надали такі дані, гендерний розрив у розподілі часових витрат на неоплачувані послуги з догляду за останні два десятиліття скоротився всього на 7 хвилин в день.
Шона Олні, яка очолює відділ МОП з ґендерних питань, питань рівності  та ВІЛ/СНІДу вважає, що такими темпами на усунення гендерного розриву в області неоплачуваної роботи по догляду в цих країнах піде 210 років. Зміни відбуваються вкрай повільно, і це ставить під сумнів ефективність тих політичних кроків, від яких в останні два десятиліття залежали і залежать обсяг і розподіл неоплачуваної праці по догляду.
Неоплачувана робота по догляду - основна перешкода, що заважає жінкам розпочинати трудову діяльність, продовжувати її і професійно зростати, говориться в доповіді. У 2018 році 606 мільйонів жінок працездатного віку зізнавалися, що все це їм недоступно, оскільки вони змушені займатися неоплачуваною роботою по догляду. Лише 41 мільйон чоловіків припинив трудову діяльність з аналогічних причин.
Як зазначалося в доповіді МОП 2017 року та Інституту Геллапа більшість жінок, в тому числі ті, які не працюють, вважають за краще мати оплачувану роботу, і чоловіки з ними в цьому згодні. У доповіді також йшлось, що основними проблемами працюючих жінок та чоловіків є поєднання трудових і сімейних обов’язків, а також відсутність доступного за вартістю догляду за дітьми та членами родини. Олні підкреслила, що більшість жінок змогла б займатися оплачуваною працею за умови загальної доступності послуг з догляду, соціальних служб та інфраструктури.
Автори доповіді виступають за ,,прорив” в сфері догляду, який дозволив би забезпечити до 2030 року в цілому 475 млн робочих місць, а це означає 269 мільйонів додаткових робочих місць у цій сфері в порівнянні з 2015 роком. Для цього необхідно довести державні і приватні витрати на послуги по догляду в цілому до 18,4 трильйона доларів США, або до 18,3 % прогнозованого глобального ВВП. Завдяки такому обсягу інвестицій країни світу змогли б до 2030 року вирішити цілий ряд завдань, сформульованих ООН в рамках чотирьох Цілей сталого розвитку: Ціль 3 (охорона здоров’я для всіх), Ціль 4 (освіта для всіх), Ціль 5 (гендерна рівність) і Ціль 8 (гідна праця та економічне зростання).
У доповіді також показано, що серед працівників у сфері догляду переважають жінки,  більшість з яких - мігранти, що працюють неофіційно, в незадовільних умовах і за низьку плату.
Наприкінці Аддаті зауважила, що прорив в сфері догляду означає визнання, скорочення обсягу і перерозподілу неоплачуваної праці по догляду, забезпечення гідної праці працівників, зайнятих доглядом, включаючи домашніх працівників та працівників-мігрантів. Низька якість робочих місць в цій сфері тягне за собою низьку якість догляду. У доповіді йдеться про необхідність радикального перегляду політики в області догляду, макроекономіки, соціального захисту, трудових відносин та міграції.
Основні висновки:
- більше від інших ,,відсторонення від роботи” зачіпає жінок з дітьми віком до 6 років: лише 47,6 % з них мають роботу;
- люди, зайняті неоплачуваною працею по догляду, мають проблеми і з таким явищем: жінка, яка має дитину віком до 6 років, втрачає майже годину оплачуваного робочого часу в тиждень, а робочий час чоловіка в аналогічній ситуації, навпаки, на 18 хвилин в тиждень збільшується;
- жінки, які виконують обов’язки по догляду, частіше займаються індивідуальною трудовою діяльністю або працюють у неформальному секторі і рідше сплачують внески в систему соціального забезпечення;
- ставлення до гендерного розподілу оплачуваної і неоплачуваної праці по догляду змінюється, але уявлення про те, що ,,чоловік - годувальник сім’ї” як і раніше досить поширене, як і про те, що основну турботу про членів сім’ї повинна брати на себе жінка;
- в 2016 році лише в 42 % з 184 країн, по яким були відповідні дані, дотримувалися мінімальних норм, встановлених Конвенцією МОП про охорону материнства (№ 183);
- в тому ж році в 39 % з 184 країн, по яким були відповідні дані, законом не передбачалася відпустка батькам-чоловікам (ні оплачувана, ні за свій рахунок);
-в 2015 році дошкільним вихованням в світі було охоплено всього 18,3 %  дітей у віці до 3 років, а для дітей у віці від 3 до 6 років цей показник ледь дотягував до 57 %;
- довготривалий догляд - послуга, яка практично не існує в більшості країн Африки, Азії і Латинської Америки.

Прес-служба НТСЕР