вівторок | 2 червня 2020 | 04:17
27.05.2019

Присутність жінок на керівних посадах сприяє ефективності бізнесу

NTSER

Відповідно до нової доповіді Міжнародної організації праці ,,Жінки в бізнесі та менеджменті: економічне обґрунтування змін” гендерна різноманітність сприяє поліпшенню результатів у бізнесі і спрощує пошук здібних кадрів. Автори доповіді досліджують також причини нестачі гендерної різноманітності та пропонують можливі шляхи вирішення даного питання.
Підприємства, де існує гендерна різноманітність, особливо на керівному рівні, досягають більш високих показників, в тому числі у вигляді істотного зростання прибутку.
Дану доповідь підготовлено на основі дослідження майже 13 000 підприємств в 70 країнах. Понад 57% опитаних підтвердили, що гендерна різноманітність сприяє поліпшенню результатів у бізнесі. Майже три чверті компаній, що стежили за дотриманням гендерної різноманітності в своїх органах управління, досягли підвищення прибутку в розмірі від 5 до 20%. У більшості з них його зростання склало від 10 до 15 %.
За словами майже 57% опитаних, в умовах гендерної різноманітності простіше знаходити і утримувати здібні кадри. Понад 54 % відзначають, що вона сприяє зростанню креативності, новаторству і гласності. Стільки ж зазначають, що увага до гендерних питань зміцнила репутацію їхніх компаній, а майже 37% - що вона допомагає їм точніше визначати настрій клієнтів.
Факти свідчать також про те, що на національному рівні зростання зайнятості жінок позитивно позначається на прирості ВВП. До цього висновку автори доповіді дійшли, проаналізувавши дані по 186 країнам за період з 1991 по 2017 роки.
Директор Бюро МОП з діяльності в інтересах роботодавців, Дебора Франс-Массен зазначила, що експерти припускали той факт, що успіх в бізнесі безпосередньо пов’язаний з гендерною різноманітністю, але отримані результати стали відкриттям.  Вони особливо помітні на тлі тих зусиль, які компанії докладають на інших напрямках, щоб отримати хоча б 2-3 % прибутку. Спеціаліст МОП зауважила, що компаніям варто розглядати забезпечення гендерного балансу як одне із основних завдань, а не просто як питання кадрової політики.
Вважається, що гендерний баланс у вищій керівній ланці, як і у складі робочої сили в цілому, складає 40 на 60%. Згідно з доповіддю, позитивний вплив гендерної різноманітності починає рости при наявності 30% жінок на вищих управлінських і керівних посадах. Однак майже на 60% підприємств ця умова не дотримується, а значить, і скористатися перевагами гендерної різноманітності їм важко. Крім того, майже в половині обстежених компаній жінки складають менше третини кандидатів на початкові управлінські посади, а це значить, що на конвеєр, який забезпечує поповнення вищої ланки, можуть не потрапити цінні кадри.
Майже на трьох чвертях обстежених підприємств вживаються заходи для забезпечення рівних можливостей, різноманіття і інтеграції, проте, на думку авторів доповіді, для того, щоб жінки грали більш помітну роль і могли висуватися на стратегічні ділянки бізнесу, потрібні більш конкретні кроки.
У доповіді виявлено ряд важливих факторів, що перешкоджають просуванню жінок на керівні посади. Корпоративна культура, побудована за принципом готовності працювати завжди і всюди, особливо сильно позначається на становищі жінок, враховуючи їхні домашні і сімейні обов’язки. Існуючі заходи, покликані забезпечувати врахування інтересів всіх працівників і баланс між службовим та особистим життям (як чоловікам, так і жінкам), - такі як гнучкий робочий графік і надання батьківських відпусток - потребують вдосконалення.
Інший фактор - так званий ,,витік”, так називають скорочення частки жінок у міру просування по кар’єрних сходах. Під ,,скляною стіною” мається на увазі підвищена присутність жінок на управлінських посадах в таких областях, як кадрова, фінансова, адміністративна робота: ці напрямки прийнято вважати менш важливими в стратегічному плані і у тих, хто ними зайнятий, менше шансів висунутися у вищу управлінську ланку або потрапити в правління компанії. Менше ніж в третині обстежених компаній у складі правлінь частка жінок сягає мінімально необхідного рівня в одну третину. А приблизно в кожній восьмій правління складається виключно з чоловіків. Більш ніж у 78 % компаній, які надали дані для доповіді, посаду генерального директора займає чоловік, а якщо це жінка, то мова, як правило, йде про мале підприємство.
Дебора Франс-Массен, зазначила, що економічне обґрунтування залучення більшого числа жінок до менеджменту є очевидним. В епоху нестачі кваліфікованих кадрів жінки являють собою величезний кадровий резерв, яким бізнес як слід не користується. Далекоглядним компаніям, що бажають досягти успіху в умовах глобальної економіки, слід розглядати гендерну різноманітність як найважливіший елемент своєї бізнес-стратегії. Провідна роль тут повинна належати представницьким підприємницьким організаціям, об’єднанням підприємців та роботодавців, які можуть взяти на себе як розробку ефективних заходів в цьому напрямку, так і їх дієву реалізацію.

 

 Інформація з сайту Міжнародної організації праці (неофіційний переклад).

 

Прес-служба НТСЕР