вівторок | 2 червня 2020 | 04:43
01.07.2019

Без соціальної справедливості без гідної праці

NTSER

У своєму виступі на саміті лідерів G20 в Токіо, Генеральний директор МОП Гай Райдер вказав на необхідність подолати нерівність серед працівників в світі.
Зрозуміло, що нинішні зусилля не призвели до зростання доходів населення у світі відповідно до запланованих завдань сталого розвитку.
Дослідження МОП вказують на значні невдачі у розподілі:
- Нерівність у розподілі багатства;
- В країнах зростає відстань між найбагатшим та найбіднішим населенням;
- Зберігається гендерна нерівність;
- Накопичується нерівність між поколіннями;
- І значна частина працюючого населення в світі переживає стагнацію реальної заробітної плати.
Так що ж ми можемо зробити?
Перш за все, досягти гідної праці для всіх. Гідна праця є потужною розподільчою силою, яка забезпечує соціальну справедливість. Ми повинні звертати увагу на ринки праці, оскільки вони є основним джерелом можливостей для отримання доходу в усьому світі та все ще залишаються неврегульованими, що все частіше призводить до загострення нерівності.
Всього два приклади. По-перше, ризик безробіття вищий для жінок та працівників з низьким рівнем заробітної плати.
По-друге, робочі місця з низьким рівнем заробітної плати частіше співвідносяться з неповним робочим днем, небезпечні умови праці та відсутність соціального захисту.
Саме тому належне врегулювання є настільки важливим для забезпечення гідної праці.
Крім того, універсальні системи соціального захисту відіграють величезну роль у протидії з нерівністю.
Відносно низька нерівність доходів у Європі в значній мірі є результатом активних зусиль урядів щодо зменшення диспропорцій та гнучкий механізм оподаткування доходів. Механізм сплати податків на ринку праці Європи дуже схожий з іншими країнами, наприклад, Латинською Америкою. Але за рахунок прогресивної шкали податків існує велика різниця в доходах в різних країнах Європи, і відносно мала різниця в отриманих доходах в Латинській Америці.
І, нарешті, нинішні економічні структури та структури ринку праці не сприяють гендерній рівності. Нам потрібні цілеспрямовані дії на декількох фронтах для подолання гендерних розривів в оплаті праці. Це починається з перебалансування розподілу неоплачуваної роботи по догляду між чоловіками та жінками, оскільки ґендерна рівність дійсно починається вдома. І ми повинні продовжувати боротися з дискримінацією та усувати стереотипи. (Неофіційний переклад)

(інформація з офіційного веб-сайту Міжнародної організації праці)
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_711966/lang--en/index.htm

Прес-служба НТСЕР