субота | 14 грудня 2019 | 19:09
17.07.2019

Майже половина світового обсягу заробітної плати припадає лише на 10% працівників

NTSER

Нове дослідження Міжнародної організації праці вперше надало оцінку розподілу трудових доходів у світовому масштабі. Висновки сформульовано на основі новітньої бази даних, що включає дані національного, регіонального та загальносвітового характеру.
Дослідження свідчить про те, що у сфері праці як і раніше широко поширена нерівність в оплаті праці.
За останніми даними МОП, 48,9% загальносвітового обсягу заробітної плати припадає на частку 10% працівників, в той час як найбільш низькооплачуваним 50% працівникам дістається всього 6,4%.
Більш того, на частку тих, хто заробляє менше за всіх, а це 20%, або 650 мільйонів працівників, доводиться менше 1% світових трудових доходів, і за останні 13 років цей показник практично не змінився.
Згідно новітньої базі даних, в цілому нерівність в області трудових доходів у порівнянні з 2004 роком скоротилася. Однак відбулося це не за рахунок скорочення нерівності усередині країн - на національному рівні нерівність в оплаті праці фактично зростає. Справа тут швидше в зростаючому добробуті великих країн з ринком, що формується, а саме Китаю і Індії. В цілому ж, як свідчать отримані в ході дослідження висновки, нерівність доходів в сфері праці як і раніше широко поширена.
База даних по розподілу трудових доходів, розроблена Департаментом статистики МОП, містить дані по 189 країнам і складена на основі найбільшої в світі вибірки даних, отриманих в ході комплексних досліджень стану трудових ресурсів. У ній для оцінки основних тенденцій в світі праці на національному, регіональному та загальносвітовому рівні пропонується два нових показника. В одному випадку це вперше підраховані зіставні на міжнародному рівні дані про частку ВВП, що надходить за допомогою оплати праці працівникам, а не в капітальні активи. В іншому йдеться про те, як розподіляються трудові доходи.
Згідно ,,Основних висновків”, в загальносвітовому масштабі частка національного доходу, що надходить працівникам, знижується: в 2004 році вона становила 53,7%, а в 2017 році - 51,4%.
Якщо говорити про розподіл середньої заробітної плати по країнах, то з’ясовується, що частка, яка припадає на середній клас (це 60% працівників, які мають дохід середнього рівня), за період з 2004 по 2017 роки знизилася з 44,8 до 43%. За той же час частка 20% найбільш високооплачуваних працівників зросла з 51,3 до 53,5% Серед країн, де у найбільш високооплачуваних працівників їх частка в загальнонаціональному обсязі оплати праці зросла щонайменше на один процентний пункт є  Німеччина, Індонезія, Італія, Пакистан, Сполучене Королівство і США.
Керівник відділу підготовки даних і аналізу Департаменту статистики МОП, Стівен Капсос, зазначив, що зазначені дані говорять про те, що у відносному вираженні зростання трудових доходів у верхньому сегменті пов’язане з їх зниженням у всіх інших, причому це стосується працівників як із середнім, так і з низьким рівнем доходів. Разом із тим, збільшення частки трудових доходів, що припадає на працівників із середнім і низьким рівнем доходів, є вигідним для всіх, за винятком найбільш високооплачуваних.
Рівень нерівності в оплаті праці є найбільш високим у найбідніших країнах, що посилює тяжке становище знедолених. В Африці на південь від Сахари на частку 50% найбільш низькооплачуваних працівників припадає лише 3,3% сукупних трудових доходів. Для порівняння: в країнах Європейського Союзу цей показник становить 22,9%.
Фахівець з питань оплати праці, Роже Гоміс, зазначив, що  більшість світової робочої сили стикається з кричуще низькою оплатою праці, і для багатьох мати роботу не означає мати достатньо коштів для існування. Половина працівників у світі працює в середньому за 198 доларів на місяць, а тим 10%, які складають бідну частину світових трудових ресурсів, потрібно працювати більше трьох століть, щоб заробити стільки, скільки самі високооплачувані 10% отримують за рік.
Випуск нової бази даних відповідає рекомендації, що міститься в доповіді Глобальної комісії МОП з питань майбутнього сфери праці, в якій наголошується на необхідності розробки нових показників, що дозволяють більш точно відслідковувати прогрес у таких областях, як зростання добробуту, зміцнення екологічної стійкості, забезпечення рівності, розвиток в інтересах людини. Нова база даних буде також використана для відстеження ходу реалізації проголошених ООН Цілей в галузі сталого розвитку.

Прес-служба НТСЕР