четвер | 1 червня 2023 | 09:07
Наші ініціативи:

Програма Гідної праці МОП для України на період 2016-2019 рр.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/genericdocument/wcms_470684.pdf

 

 

Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації Програми Гідної праці МОП для України на період 2016-2019 рр. можна завантажити за посиланням 

 

 

 

На допомогу захисникам Батьківщини

Права і пільги для учасників АТО та членів Їх сімей - підстави та порядок отримання, рекомендації, довідкова інформація

Завантажити за посиланням

 

 

 

VI доповідь Міжнародної конференції праці 102 сесія. "Соціальний діалог"

 

 

Обговорення нової моделі вирішення трудових спорів в Україні

Нова модель вирішення трудових спорів в Україні.

Додаток 1. Сучасний стан та проблеми існуючої системи вирішення трудових спорів в Україні.

Додаток 2. Пропозиції щодо основних напрямів та етапів формування і впровадження Нової моделі.

Додаток 3. Склад Експертної групи.

Презентація Національної служби посередництва та примирення, а також рішення Національної ради з третього питання.