четвер | 2 грудня 2021 | 23:47
13.10.2014

Секретаріат Національної ради розпочинає низку публікацій про досвід країн ЄС в розвитку соціального діалогу

NTSER

В умовах імплементації Україною положень Угоди про асоціацію з ЄС, Секретаріат Національної ради розпочинає низку публікацій, присвячених досвіду співпраці соціальних партнерів в провідних європейських країнах та діяльності органів, що забезпечують розвиток соціального діалогу. Досвід європейської інтеграції переконує, що соціальний діалог відіграє важливу роль у розвитку європейської соціальної моделі, забезпечуючи переваги як для роботодавців, працівників, так і для економіки й суспільства в цілому. В цій публікації мова йтиме про особливості розгляду питань соціального та економічного розвитку Чехії (приєдналась до ЄС у 2004р.)

Рада з економічного та соціального узгодження Чеської Республіки (РЕСУ ЧР) – це спільний добровільний переговорний та ініціативний орган за участю професійних спілок, роботодавців та Уряду Чеської Республіки, створений для проведення тристоронніх переговорів, спрямованих на досягнення згоди стосовно важливих питань економічного та соціального розвитку. Рада забезпечує за допомогою загальноприйнятих форм діалогу, соціальний мир як основну умову позитивного розвитку економіки та стандартів життя громадян.

Рада обговорює питання у наступних сферах:

1)      економічна політика

2)      стосунки в рамках законодавства про працю, колективних переговорів та зайнятості

3)      соціальні питання

4)      заробітна платня

5)      суспільні послуги та державне управління

6)      безпека праці

7)      розвиток людських ресурсів та освіта

Органи Ради з економічного та соціального узгодження Чеської Республіки

1

Президія

2

Секретаріат

На пленарному засіданні Ради обговорюються концепції та окремі проекти законів, основні тенденції та напрямки розвитку; врегульовуються принципові суперечки між партнерами, розв'язуються конкретні проблеми у соціальній та економічних сферах. Пленарне засідання вирішує проблеми, що загрожують суспільному миру. Пленарні засідання Ради проводяться зазвичай один раз на два місяці, у відповідності до ухваленого плану роботи.

В роботі пленарних засідань Ради Чеської Республіки є багато спільного із засіданнями Національної тристоронньої соціально-економічної ради України. Зокрема, відповідно до Регламенту, Вищим органом та основною організаційною формою роботи Національної ради України є засідання, які проводяться не рідше одного разу на три місяці згідно з планом заходів з реалізації пріоритетних напрямів діяльності на відповідний рік.

На Пленарному засіданні чеської Ради з питань економічного та соціального розвитку присутні:

 - Прем'єр-міністр Чеської республіки,

 - делегація від Уряду, до якої входять п'ять міністрів та два заступники міністрів,

 - сім представників конфедерацій професійних спілок,

 - сім представників асоціацій роботодавців.

Слід зазначити, що Національна   рада  України складається   з   рівної    кількості (по 20) повноважних представників сторін соціального діалогу національного рівня і об'єднує 60 членів,  які здійснюють свої  повноваження  на громадських засадах.

Президія Ради Чеської Республіки, як і Президія Національної ради України, є керівним органом між Пленарними засіданнями. ЇЇ члени обговорюють стратегічні документи, принципові розбіжності, які визначилися протягом Пленарного засідання, розглядає та оцінює розвиток соціального партнерства, розв'язує ситуації, що загрожують соціальному миру. Вона інформує Пленарне засідання про результати своїх переговорів.
Серед головних завдань Секретаріату Ради Чеської Республіки – забезпечення підготовки проекту порядку денного засідання Ради, технічна та організаційна підготовка засідання. Секретаріат готує протоколи засідань, організовує прес-конференції та надає інформацію про засідання засобам масової інформації. Такі ж завдання виконує і Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради України.

Секретаріатом Ради Чехії керує Генеральний Секретар РЕСУ ЧР. Його призначає Уряд, на основі консенсусу трьох делегацій. Секретар Національної ради України призначається Указом Президента на основі пропозицій Президії Національної ради.

Робота Ради Чеської Республіки також здійснюється і у формі засідань постійно діючих робочих груп. Національна рада України для вирішення окремих питаньза рішенням Президії може утворювати комітети, комісії, робочі та експертні групи. До складу зазначених комісій і груп можуть залучатися незалежні експерти та фахівці.

Критерії представництва роботодавців у Раді з економічного та соціального розвитку ЧР:

 - Представники великих, середніх та малих підприємств у промисловості, будівельній промисловості, у транспортній галузі, сільському господарстві, торгівлі та сфері послуг, які надають роботу або об'єднують переважну частину працівників та членів кооперативів у визначених сферах.
 - Організації представників, які беруть участь у РЕСУ ЧР, ведуть діяльність національного масштабу, об'єднують організації роботодавців у регіонах та різних галузях.
 - Організації, створені та зареєстровані у відповідності до Акту No.83/1990Сoll. про об'єднання громадян, у його чинній редакції.
 - Організації не займаються політичною діяльністю у тлумаченні відповідно до Акту про політичні партії та рухи.
 - Будь-які представники роботодавців, які бажають узяти участь у діяльності РЕСУ ЧР, повинні засвідчити надання роботи щонайменше 200 000 працівників у їхніх організаціях.

Критерії репрезентативності професійних спілок у Раді з економічного та соціального розвитку ЧР

 - Організації, створені та зареєстровані у відповідності до законодавства про об'єднання громадян, у його чинній редакції, та які не займаються політичною діяльністю у тлумаченні відповідно до Акту про політичні партії та рухи.

 - Організації, що займаються профспілковою діяльністю, до якої входить захист економічних та соціальних інтересів їхніх членів, і насамперед, веденням колективних переговорів на рівні компанії та галузі.

 - Організації, що є незалежними від уряду та роботодавців.

 - Організації, що мають структуру конфедерації, тобто об'єднують щонайменше три професійні спілки, які представляють різні галузі.

 - Організації, що ведуть діяльність національного масштабу.

 - Будь-яка профспілкова організація, що бажає узяти участь у діяльності РЕСУ ЧР, повинна надати свідчення про те, що має щонайменше 150 000 зареєстрованих членів.

 

 

 

 

 

Прес-служба НТСЕР