четвер | 2 грудня 2021 | 23:32
28.11.2014

Досвід Грузії в розвитку соціального діалогу

В продовження серії публікацій, присвячених розвитку соціального діалогу в країнах Європи, Секретаріатом проаналізовано досвід Грузії у цьому напрямку. Нагадаємо, що 27 червня 2014 року в Брюсселі відбулось підписання Угоди про асоціацію Грузії з Євросоюзом. 

У Трудовому Кодексі Грузії визначено, що соціальне партнерство являє собою систему діалогу і відносин між соціальними партнерами – роботодавцями (об’єднаннями роботодавців), працівниками (об’єднаннями працівників) і представниками державних органів з питань, пов’язаних з трудовими відносинами. Соціальне партнерство може розвиватись на національному, секторальному, територіальному, виробничому та інших організаційних рівнях

Функції сприяння розвитку соціального партнерства в країні, ведення соціального діалогу між працівниками, роботодавцями та Урядом Грузії на всіх рівнях покладені на Тристоронню комісіюз соціальногопартнерстваГрузії, що утворена у квітні 2010 року. Тристороння комісіяєдорадчиморганом,підзвітним голові тристоронньої комісії- Прем'єр-міністровіГрузії. Сторонами тристоронньої комісії єУряд Грузії, щодієв різних секторах економіки країни, об'єднання роботодавців та об'єднання працівників. Кожнасторона комісії має 6 членів, що можуть представляти різні організації та відомства. Рішення про введеннядоскладу органу представники цих організацій приймає голова тристоронньої комісії.

Слід зазначити, що, Тристороння соціально-економічна рада України утворена Президентом України і об’єднує по 20 представників від кожної сторони – Уряду, профспілок та роботодавців. Відповідно до регламенту Національної ради, у 2014 на посаду Голови терміном на 1 рік призначається представник із членів Національної ради від сторони органів виконавчої влади. Черговість ротації Голови Національної ради здійснюється у порядку «сторона роботодавців – профспілкова сторона – сторона органів виконавчої влади».

У Грузії об’єднання працівників та роботодавців, що є сторонами трьохсторонньої комісії, самостійно приймають рішення про відбір своїх представників для членства в Комісії. У трьохсторонній комісії Уряд Грузії разом з Головою Комісії представляють особи, що обіймають керівні посади в наступних державних органах:

- Міністерстві праці, охорони здоров’я та соціального захисту Грузії.

- Міністерстві юстиції Грузії;

- Міністерстві економіки та стійкого розвитку Грузії,

- Міністерство регіонального розвитку та інфраструктури Грузії,

- Міністерство освіти і науки Грузії.

Діяльність трьохсторонньої комісії Грузії здійснюється на принципах:

-                     Рівноправності і незалежності сторін;

-                     Поваги інтересів соціальних партнерів;

-                     Координації і відповідальності;

-                     Виконання зобов’язань;

-                     Трипартизму;

-                     Консенсусу.

До функцій тристоронньої комісії Грузії відносяться: сприяння розвитку соціального партнерства в країні, ведення соціального діалогу між працівниками, роботодавцями та Урядом Грузії та всіх рівнях. Також комісія займається розробкою пропозицій з різних питань в трудових та супровідних їм відносинах.

До основних завдань Національної ради України належать: 

1) вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо стратегії економічного і соціального розвитку України та шляхів вирішення існуючих проблем у цій сфері; 

2) підготовка та надання узгоджених рекомендацій і пропозицій Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України з питань формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин.

Термін повноважень членів трьохсторонньої комісії Грузії складає 1 рік. Новий склад комісії визначається до закінчення терміну повноважень попереднього складу.  Строк повноважень членів Національної ради України становить шість  років.  Питання позбавлення повноважень члена Національної ради  у  зв'язку  з неналежним виконанням ним обов'язків або з інших причин належить до компетенції кожної із сторін.

 

 

Прес-служба НТСЕР