понеділок | 29 листопада 2021 | 01:50
24.04.2015

Виступ члена Національної ради від сторони роботодавців Цибульського В.І., 16 квітня 2015 року на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради

NTSER

Публікуємо виступ ще одного учасника засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради за участі Прем’єр-міністра України А.П.Яценюка, яке відбулось 16 квітня 2015 року у приміщенні клубу Кабінету Міністрів України.  

Свій виступ Володимир Цибульський розпочав з найбільш насущних, на його думку, проблем - це адміністрування податків і взаємовідносини між бізнесом та контролюючими органами: «Не дивлячись на те, що в минулому році був запроваджений мораторій на перевірки бізнесу, Арсенію Петровичу, було здійснено 223,6 тисяч перевірок, лише в другому півріччі минулого року, з яких 60 тисяч планових».

Він акцентував увагу на соціально-економічному стані, в якому опинилась сьогодні країна: «Що стосується сьогоднішнього стану, він створився не сьогодні, і всі роки починаючи з незалежності, рівень та якість життя в Україні, порівняно з Німеччиною, Південною Кореєю, Польщею та Бутаном тільки погіршувався… Чим характеризується сфера матеріального виробництва в Україні на сьогодні? Це втрата виробництва, зменшення парку обладнання, його зношення, монополізація стратегічних секторів промисловості, перш за все енергетика, гірничо-металургійний комплекс, стабільна тенденція збільшення виробництва продукції нижчих технологічних укладів, відірваність промисловості від потреб внутрішнього ринку, домінування імпорту, сповільнений інвестиційний процес - економіка “проїдання” в борг».

Основною проблемою промислового виробництва Володимир Іванович вважає відсутність високотехнологічної продукції: «В структурі нашої промисловості лише 10 % продукція високого технологічного укладу (8%- машинобудування, 2% - інші галузі). В структурі експорту 74% - це сировина та напівфабрикати первісної переробки. І навпаки, в структурі імпорту 67 % становить високотехнологічна продукція».

Член Національної ради від сторони роботодавців запропонував зробити наступні кроки для стабілізації соціально-економічного стану:

-         відновити довіру інвестора до держави;

-         проаналізувати 200-300 позицій імпорту на предмет можливості їх заміщення внутрішнім виробництвом;

-         забезпечити умови для модернізації діючих та створення нових експортних потужностей;

-         максимально простимулювати глибоку переробку сировини;

-         підтримати зростання  високотехнологічного  експорту;

 

Для цього, зазначив В.І.Цибульський, необхідно відмінити або внести зміни до деяких норматив-правових актів, а саме:

-         внести до податкового законодавства зміни, які  забезпечать стимулювання експорту та імпортозаміщення в Україні, а також скасування імпортного збору, у першу чергу, на ввезення високотехнологічного обладнання;

-         внести зміни до Закон України «Про господарські товариства» в частині вдосконалення відносин між мажоритарними і міноритарними акціонерами;

-         внести зміни до Закону України «Про Трансфертне ціноутворення» з метою  перегляду «фінансового порогу» для визнання господарських операцій контрольованими та тривалості перевірок;

-         внести зміни до Постанови НБУ «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» в частині відміни обмежень щодо розрахунків в іноземній валюті, в тому числі, обмеження в 90 днів та обов’язкового продажу валютної виручки.

Також він привернув увагу до значної кількість невідповідностей стосовно електронного адміністрування ПДВ рахунків.

Резюмуючі виступ, Володимир Цибульський закликав сторони соціального діалогу до спільної співпраці: «Лише у співпраці уряду, бізнесу та профспілок можливо вибудувати шляхи подолання економічної кризи. ФРУ розробила проект Концепції модернізації промисловості України до 2020 року та заходи із припинення економічного спаду та збереження робочих місць в 2015-2016 роки.Закликаємо всі сторони соціального діалогу до розгляду і спільного вдосконалення даної концепції».

Прес-служба НТСЕР