понеділок | 29 листопада 2021 | 02:35
19.02.2016

Декларація Національної тристоронньої соціально-економічної ради до Дня соціальної справедливості

Схвалено рішенням Національної ради від 19.02.2016

 

Декларація

Національної тристоронньої соціально-економічної ради

до Дня соціальної справедливості

З нагоди Дня соціальної справедливості, який щороку відзначається  20 лютого,

підтримуючі цілі та завдання Декларації про соціальну справедливість для справедливої глобалізації, ухваленої Міжнародною організацією праці 20 лютого 2007 року (далі – Декларація),

прагнучи відновлення і зміцнення миру, суверенітету, єдності та незалежного динамічного сталого розвитку Української держави в межах її законних кордонів, непорушності територіальної цілісності, викорінення бідності, дотримання прав кожної людини, досягнення суспільної злагоди та європейського рівня життя громадян в ім’я українського народу та прийдешніх поколінь,

ставлячи своїм завданням об’єднання зусиль органів виконавчої влади, організацій роботодавців та профспілок, представників прогресивної громадської, науково-експертної думки, у справі:

-  відродження економіки держави, покращення інвестиційного клімату, розбудови новітніх ефективних прибуткових виробництв;

-  створення нових сучасних робочих місць з гідною оплатою та умовами праці ( в т.ч. для молоді), підвищення якості життя кожного громадянина України, базуючись на економічному розвитку;

-  викорінення бідності, боротьби з нерівністю та захист прав кожної людини, що є головними орієнтирами Цілей сталого розвитку  (2015-2030);

розуміючи спільну відповідальність за:

-  належне наповнення надходженнями від ефективної і прибуткової роботи, як бізнесу, так і найманих працівників, Державного, місцевих бюджетів, Пенсійного та соціальних фондів;

-  створення умов для формування ефективного та збалансованого ринку праці;

-  виведення людини праці із зони бідності;

-  досягнення європейських гарантій в оплаті праці та своєчасну виплату гідної заробітної плати кожному працюючому, належний рівень соціального захисту працівників, забезпечення рівного доступу всіх громадян держави до суспільних благ, матеріальних та нематеріальних цінностей;

-  забезпечення рівного доступу кожного громадянина до захисту його конституційних прав і свобод, дотримання встановлених державою соціальних стандартів та гарантій,

підтверджуючи свою відданість визначеним ООН глобальним цілям і завданням, нормам міжнародного права, євроінтеграційному вибору України, високим демократичним стандартам,повазі до прав і свобод громадян, принципам ведення соціального діалогу при формуванні і реалізації державної соціальної та економічної політики,

Національна тристороння соціально-економічна рада на своєму засіданні вирішила:

закликати керівництво держави, державні органи, органи місцевого самоврядування, організації роботодавців та профспілок всіх рівнів, організації громадянського суспільства, представників бізнесу, громадських діячів та активістів, під час виконання своїх щоденних завдань виходити із визначених Декларацією глобальних принципів щодо:

-      непорушності цінностей свободи, людської гідності, соціальної справедливості та недискримінації,поваги до прав людини як основи сталого економічного та соціального розвитку і ефективності;

-      ключової ролі соціального діалогу у державі для ухвалення рішень,безумовного їх виконання і розбудови суспільної єдності на основі верховенства права та високих міжнародних стандартів, взаємної поваги соціальних партнерів;

-      важливості розвитку продуктивного, прибуткового сталого виробництва, а також формування сильної соціальної економіки, ефективного державного сектору, для сталого економічного розвитку і створення нових робочих місць та забезпечення гідних умов праці,  належного соціального захисту працівників;

-      важливості розбудови відносин між працівником та роботодавцем, які ґрунтуються на взаємній повазі до прав і обов’язків, виходячи з того, що зайнятість є засобом забезпечення гідного рівня життя працівника, захисту його конституційного права на працю;

надавати максимального сприяння через існуючі мережі територіальних, галузевих соціально-економічних рад, членських організацій та представництв всеукраїнських організацій роботодавців і профспілок на місцевому рівні, а також систему органів державної влади і місцевого самоврядування:

-  розвиткові соціального діалогу і його інституцій, виходячи із принципів та завдань, закладених у Цілях сталого розвитку Організації об’єднаних націй, документів Міжнародної організації праці, Європейського співтовариства, Угоді про асоціацію Україна-ЄС, положеннях законодавства України;

-  реалізації курсу держави на євроінтеграцію, зміцнення можливостей місцевих громад в рамках проголошеного курсу на децентралізацію, а також виконанню інших завдань державного розвитку, визначених у Стратегії сталого розвитку держави ,,Україна-2020»”;

-  розбудові, на принципах визначених Конституцією та законами України, мережі ефективних організацій роботодавців, профспілок, громадських та експертних інституцій, що опікуються цілями сталого розвитку та підтримують принципи соціального діалогу, прагнути Конституційного закріплення принципів соціального діалогу, максимальної нормативної та інституційної розбудови його органів за прикладом правової системи Європейського союзу та його провідних країн-членів;

-  поширенню серед громадськості, державних та політичних діячів, принципів поваги до прав людини, соціальної справедливості, недискримінації, єдності країни, використання механізмів соціального діалогу як одного із базових механізмів демократичного державотворення;

сприяти, використовуючи наявні можливості, укріпленню соціального діалогу в суспільній думці та державотворчій практиці у якості ефективної форми реалізації прав громадян на безпосередню участь у процесі прийняття суспільно значущих рішень та розбудови сучасних державних і громадянських інститутів.

Прес-служба НТСЕР
Матеріали: