п'ятниця | 3 грудня 2021 | 00:38
20.02.2014

Національна рада розробить Концепцію реформування оплати праці

NTSER

Національна тристороння соціально-економічна рада обговорила на своєму засіданні стан реформування оплати праці в Україні.

Виступаючи на засіданні, директор Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України Олександр Товстенко нагадав, що реформування системи оплати праці розпочалось на початку 90-х років з набуттям Україною незалежності та переходом до ринкової економіки. За цей час було прийнято Закони України «Про оплату праці», «Про колективні договори і угоди», «Про підприємництво» та інші законодавчі та нормативні акти, якими була створена основа для організації заробітної плати в умовах ринкової економіки відповідно до міжнародних трудових норм.

Говорячи про продовження роботи по удосконаленню законодавства з оплати праці, Олександр Товстенко повідомив, що Мінсоцполітики розробило низку законопроектів, спрямованих на забезпечення диференціації оплати праці залежно від складності робіт та кваліфікації працівників, легалізацію неформальної зайнятості, а також вирішення проблеми «тіньових» зарплат.

Також Міністерство працює над вдосконаленням оплати праці у бюджетній сфері. Розроблено відповідний проект постанови Кабінету Міністрів, спрямований, зокрема, на усунення міжпосадових та міжгалузевих диспропорцій. З 1 січня 2015 року має вступити в силу новий Закон «Про державну службу», який передбачає підвищення рівня посадових окладів у заробітній платі.

Олександр Товстенко підкреслив, що в Україні зберігається динаміка зростання заробітної плати. Зокрема, за січень-грудень 2013 року середньомісячна зарплата зросла на 7,9 відсотка, темп росту реальної зарплати за цей же період – 8,2%.

Заступник Голови Федерації профспілок України Сергій Кондрюк наголосив, що система оплати праці в Україні потребує негайного вдосконалення. Він відзначив, що через низьку заробітну плату за межею бідності знаходиться кожен п’ятий працюючий українець. Це призводить до того, що українці вимушені споживати переважно низькоякісну імпортну продукцію, внаслідок чого не розвивається внутрішній ринок. За словами Сергія Кондрюка, низький внутрішній попит на вітчизняну продукцію призводить до занепаду виробництва і, як наслідок, до скорочення робочих місць.

«Через вкрай низьку зарплату хронічним банкрутом є Пенсійний фонд. Щоб отримати мінімальну пенсію на рівні прожиткового мінімуму, працівник повинен мати повний стаж і середню зарплату на рівні 2,5 тисячі гривень. Таку зарплату мають лише трохи більше 40% працівників. Для сплати пенсій всім іншим, Пенсійний фонд потребує дотацій, що складають десятки мільярдів гривень», - зазначив заступник Голови ФПУ.

Ще одним наслідком низького рівня зарплати Сергій Кондрюк назвав трудову міграцію найбільш динамічних та конкурентних українських працівників закордон, через що внутрішній ринок та Пенсійний фонд також недоотримують десятки мільярдів гривень.

«Федерація профспілок України спільно з науковцями проводили низку досліджень, які доводять, що зростання заробітної плати призводить до зростання попиту та рівня зайнятості населення», - підкреслив заступник Голови ФПУ.

Заступник Голови Ради Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко наголосив на тому, що зростання заробітної плати стримує низка факторів, які не залежать від роботодавців.

«Зокрема, це стосується рівня інвестиційної привабливості держави. Без залучення інвестицій підняття заробітної плати, збереження та збільшення кількості робочих місць неможливе. Проте інвестиційна привабливість, нажаль, залишається низькою. Причини цього – корупція, невиконання своїх зобов’язань державними органами, непрозоре судочинство, політичні фактори та інше», - відзначив Олексій Мірошниченко.

Вагомим фактором він назвав також високий рівень навантаження на фонд оплати праці, до якого, окрім Єдиного соціального внеску, додаються також виплати на працевлаштування окремих категорій громадян, охорону праці, культурно-масові заходи, оплату творчих відпусток, відпусток на час навчання тощо. «За нашими підрахунками, загальний рівень навантаження на фонд оплати праці сягає 70%. Недивно, що бізнес інвестує в інші країни або іде в тінь», - підкреслив заступник Голови Ради ФРУ.

На його думку, проблему реформування системи оплати праці потрібно вирішувати комплексно, шляхом зниження податкового навантаження, зміни підходу до самого поняття мінімальної заробітної плати, заходів щодо підвищення продуктивності праці.

За результатами обговорення Національна рада прийняла рішення, згідно з яким була утворена спеціальна тристороння робоча група з розробки проекту Концепції реформування оплати праці. До проекту Концепції увійдуть пропозиції щодо посилення відтворюючої та стимулюючої функції заробітної плати, подолання бідності серед працюючих, забезпечення зв’язку заробітної плати з кваліфікаційно-освітнім рівнем працівника, мотивації до легальної зайнятості та зменшення відтоку вітчизняних працівників за кордон, зменшення диференціації за галузевими та регіональними ознаками, а також удосконалення колективно-договірного регулювання у сфері оплати праці. Проект Концепції повинен бути напрацьований до кінця серпня 2014 року та презентований на засіданні Президії Національної ради.

Крім того Національна рада рекомендувала Кабінету Міністрів України прийняти рішення щодо встановлення з 1 січня 2014 року посадового окладу працівника першого тарифного розряду на рівні не менше ніж 923 грн. Міністерству освіти і науки України рекомендовано прискорити розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик професій працівників наукових установ.

Прес-служба НТСЕР