п'ятниця | 3 грудня 2021 | 00:06
27.03.2014

Соціальні партнери обговорили пропозиції щодо підвищення ролі та статусу Національної ради

В секретаріаті Національної ради 26 березня поточного року відбулись робочі консультації представників Сторін соціального діалогу щодо шляхів та заходів розвитку як самого соціального діалогу так і підняття ролі та ефективності роботи його органу – Національної ради.

Зокрема, Сторони домовилися напрацювати пропозиції щодо переліку документів, які підлягають обов’язковому попередньому розгляду та надання висновку Національною радою або її Президією перед поданням на розгляд Кабінету Міністрів України.

Також було обговорено пропозицію щодо запровадження практики надання Головою Національної ради звіту за підсумками головування, а також щодо підготовки кандидатом на посаду Голови НТСЕР програми дій на наступний період. Крім того, запропоновано збільшити строк головування Сторін у Раді з одного до двох років.

Соціальні партнери вважають за необхідне структурувати роботу НТСЕР шляхом утворення постійно діючих комісій (комітетів), з залученням до їх складу представників громадянського суспільства.

Учасники засідання домовилися погодити обговорені пропозиції з керівництвом Сторін та продовжити консультації, за результатами яких винести узгоджений проект на розгляд Національної ради.

Прес-служба НТСЕР