п'ятниця | 3 грудня 2021 | 00:53
12.12.2013

12 грудня пройшла науково-практична конференція "Управління ризиками в системах менеджменту охорони праці та промислової безпеки на підприємствах України"

12 грудня поточного року відбулася науково-практична конференція «Управління ризиками в системах менеджменту охорони праці та промислової безпеки на підприємствах України», організована журналом «Охорона праці».

У конференції взяли участь представники Держгірпромнагляду, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, Міжнародної організації праці в Україні, соціальні партнери, представники науково-дослідних установ та підприємств, секретаріату Національної ради.

Метою заходу було обговорення актуальних питань щодо управління ризиками на виробництві та визначення пріоритетних завдань і шляхів упровадження в практику підприємств ризикоорієнтованого підходу в системах управління охороною праці.

Перед учасниками зібрання виступив перший заступник Голови Держгірпромнагляду Віктор Шайтан, який у своїй доповіді зазначив, що аналізуючи  причини нещасних випадків зі смертельним наслідком за останні роки, можна сказати, що 70% цих випадків стається з організаційних причин, а це свідчить про неефективність відомчого нагляду на підприємствах.

Крім цього, з доповіддю про досвід європейських країн щодо управління ризиками та сучасною ситуацією у цьому напряму в Україні виступив доктор технічних наук, професор Цопа В.А., представник МОП, координатор проекту ЄС-МБП «Поліпшення стану безпеки праці та здоров’я на робочих місцях в контексті гідної праці» у 2010-2013 рр. Литвинюк О.П.

Інформацію щодо власного досвіду  впровадження системи запобігання ризикам в системах менеджменту охорони праці на металургійних підприємствах надали представники ТОВ «Метінвест Холдинг».

Учасники конференції погодились, що мінімізація виникнення виробничих ризиків - це шлях до підвищення рентабельності виробництва, а вміння управляти цими ризиками є життєвою необхідністю.

Шляхи реалізації механізму управління виробничими ризиками це удосконалення законодавства та нормативно правової бази з охорони праці, розробка та впровадження методології та критеріїв оцінки управління ризиками.

З цією метою під час науково-практичної конференції було створено Робочу групу з законодавчого врегулювання управління ризиками на підприємстві, яка взявши за основу кращі світові практики, міжнародні стандарти буде працювати над розробкою та впровадженням системного підходу до організації управління ризиками виробничих систем. Також учасники конференції обговорили пропозиції та ухвалили рекомендації до резолюції щодо впровадження управління ризиками з метою поліпшення систем менеджменту охорони праці та промислової безпеки на підприємствах України. 

Прес-служба НТСЕР