четвер | 2 грудня 2021 | 23:27
12.12.2013

Семінар “Соціальний діалог в Україні". Потенційні виклики та вироблення плану дій для посилення ролі соціального діалогу в Україні

Учасники семінару «Соціальний діалог в Україні», який відбувся 5-6 грудня в місті Києві, в ході заходу визначили низку проблем стану соціального діалогу, а також запропонували шляхи їх вирішення. Пропонуємо до Вашої уваги узагальнений перелік пропозицій, внесених учасниками семінару.

 

Проблемні питання

1.Недостатність знань про соціальний діалог, зокрема на територіальному рівні, а також щодо засад функціонування тристоронніх рад.

2.Відсутність фінансування постійно діючих секретаріатів на територіальному та галузевому рівнях, що спричиняє недостатню ефективність роботи рад між засіданнями.

3.Органи місцевого самоврядування не використовують можливостей які надає соціальний діалог, не звертаються до результатів роботи тристоронніх соціально-економічних рад.

4.Відсутність механізмів реалізації домовленостей.

5.Недостатня реалізація рішень, відсутність відображення результатів роботи тристоронніх територіальних рад у рішеннях органів місцевого самоврядування.

6.Відсутність взаємозв’язку між рівнями соціального діалогу.

7.Низький рівень довіри між сторонами соціального діалогу.

8.Недостатня організація роботи з іншими суб’єктами громадянського суспільства (громадськими об’єднаннями). 

9.Відсутність відповідальності сторін за ухилення від участі у соціальному діалозі.

10.Недотримання домовленостей сторонами соціального діалогу.

11.Недостатнє інформаційне забезпечення про результати соціального діалогу на всіх рівнях.

12.Слабкість та неконсолідованість окремих сторін соціального діалогу.

13.Проблема формальності у веденні соціального діалогу.

 

Запропоновані шляхи вирішення проблем

1.Всебічно розвивати систему освіти, починаючи з вищих навчальних закладів через розробку програм для навчання тренерів, які в подальшому зможуть навчати соціальному діалогу. Запровадження навчальних програм для державних службовців.

2.Широкомасштабна інформаційно-роз`яснювальна робота на територіальному та галузевому рівнях щодо можливостей соціального діалогу. 

3.Розширення функцій секретаріату Національної ради, як координатора діяльності територіальних та галузевих рад.

4.Створення тристоронніх рад соціального діалогу на рівні міст та районів.

5.Розробка та впровадження критеріїв оцінювання результативності соціального діалогу. Вдосконалення контролю за виконанням прийнятих рішень та домовленостей.

6.Пріоритетність локального рівня як основного у процесі ведення соціального діалогу.

7.Вдосконалення законодавства про колективні договори.

8.Дослідження можливості прийняття рішень шляхом консенсусу.

Прес-служба НТСЕР