понеділок | 25 жовтня 2021 | 01:32
21.09.2021

21 вересня відбулася Міжнародна конференція «Подальший розвиток соціального діалогу як ключовий момент європейської інтеграції» за підтримки Фонду Фрідріха Еберта.

Соціальний діалог - це ключова складова європейської соціальної моделі. У його межах соціальні партнери отримують можливість брати активну участь у формуванні соціальної політики та політики зайнятості.

Учасників привітали німецькі колеги Марсель Рьотінг, директор Представництва Фонду ім. Еберта в Україні та Андреа Налес, спеціальна консультантка Європейської комісії з питань соціального діалогу.

Як показав міжнародний досвід, за умови застосування механізму ефективного ведення соціального діалогу можливе максимальне досягнення соціальної злагоди у суспільстві узгодження соціально-економічних інтересів різних соціальних груп населення і владних структур.

За роки незалежності соціальний діалог в Україні став важливим інститутом політичної демократії, економічних і соціально-трудових відносин, інструментом для приділення владою уваги на національні проблеми під час прийняття стратегічних документів та інших важливих рішень.

Для ведення соціального діалогу в Україні Президентом України утворено постійно діючий консультативно-дорадчий орган - Національну тристоронню соціально-економічну раду, діяльність якої ґрунтується на принципах законності та верховенства права, відкритості та гласності, обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей, а також взаємної поваги у рамках трипартизму. Тому, на заході увагу присутніх звернули саме на необхідність повноцінного відновлення діяльності Національної ради.

Голова Національної ради, Голова Об’єднань Організацій роботодавців Анатолій Кінах підкреслив необхідність системного ведення такого діалогу – на основі взаємовідповідальності сторін.

Він окреслив пріоритети роботи національної платформи для соціального діалогу. Першочергово це кореляція показника мінімальної зарплати з реальною вартістю проживання. Розрив між цими цифрами більше, ніж вдвічі. В Програмі МОП «Гідна праця», учасниками якої стали всі соціальні партнери в Україні, було окреслено, що зміна показника мінімальної зарплати може прийматися лише в режимі діалогу, після проведення відповідних техніко-економічних обґрунтувань. Проте цей пункт так і не виконується. Поза тим, така ситуація впливатиме на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, їх цінову політику, і глобально не вирішуватиме проблему консервації бідності в Україні.

Іншим напрямом діяльності Національної ради стане збереження і розвиток трудового потенціалу країни.

Руслан Іллічов, Генеральний директор Федерації роботодавців України та член Національної ради, зауважив, що Глобальна комісія з питань бізнесу та сталого розвитку зазначає, що жодна держава після пандемії без участі роботодавців і найманих працівників не зможе досягти нових точок зростання та цілей сталого розвитку. Тож іншої альтернативи, ніж соціальний діалог між роботодавцями, профспілками та Урядом, для розвитку української економіки та соціально-економічного розвитку просто немає.

Профспілкову позицію презентував Співголова Національної ради від профспілкової сторони, голова Федерації профспілок України  Григорій Осовий, який у своєму виступі зробив вичерпний аналіз стану соціального діалогу в країні та запропонував шляхи вдосконалення соціального діалогу, підвищення його ефективності та результативності на всіх рівнях та протидії політичним впливам,

Під час Панельній дискусії виступив Олександр Шубін, заступник голови ФПУ з презентацією підготовленого спільного з представниками роботодавців Позиційного документу, який містить звернення до сторони держави з переліком першочергових завдань, які потрібно всім разом зробити для підвищення ефективності соціального діалогу в Україні.

Заступник Міністра економіки з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра зазначив: «Процес розвитку діалогу – питання комплексне, що характеризується безперервністю, та вкрай чутливе до суспільних змін. Кожна законодавча ініціатива міністерства - результат спільної кропіткої роботи всіх сторін соціального діалогу шляхом складних перемовин і врахування всіх позицій. Ми продовжуємо розвивати партнерські стосунки із представниками роботодавців і профспілок, оскільки можливість ведення соціального діалогу є однією з цінностей демократичного суспільства та сприяє збалансованому за різними напрямами розвитку держави»

Андреа Налес, спеціальна консультантка Європейської комісії з питань соціального діалогу, Федеральна міністерка праці й соціальних справ Німеччини у відставці, колишня голова Соціал-демократичної партії Німеччини у своєму виступі зауважила: «Консультації з роботодавцями і профспілками повинні бути на стадії розробки документів і нормативних актів, а не після їх прийняття». Також пані Налес запропонувала з європейської сторони створити програму постійного обміну і навчання спеціалістів з України, а також цифрову платформу для обміну досвідом.

Загалом європейські партнери запевнили про цілковиту підтримку України на шляху до побудови дієвого соціального діалогу й надання імпульсів для його розвитку з боку всіх учасників і ключових осіб.

Прес-служба НТСЕР