понеділок | 26 жовтня 2020 | 02:36
14.07.2014

Підписано Угоду про співробітництво між профспілками та роботодавцями Харківської області

NTSER

 

Підписано Угоду про співробітництво між Спільним представницьким органом роботодавців Харківської області та Об'єднанням профспілок Харківської області щодо збереження та розвитку трудового потенціалу і забезпечення стабільної роботи підприємств. Свої підписи під документом поставили Голова Об’єднання профспілок Харківської області Сергій Тесленко та голова Спільного представницького органу роботодавців Харківської області Анатолій Гіршфельд.

Усвідомлюючи,що поглиблення повномасштабної економічної кризи ставить перед роботодавцями та профспілками складні виклики та завдання, а незначна результативність реалізації антикризових заходів в Україні та обмежене залучення соціальних партнерів до їх розроблення вимагає посилення координації спільних дій, підтримуючи зусилля Федерації роботодавців України та Федерації професійних спілок України щодо забе6зпеченнфя стабільної роботи реального сектору економіки держави, сторони домовилися про наступне.

 1. 1.Спрямовувати спільні зусилля на збереження робочих місць, недопущення їх необґрунтованого скорочення і масового вивільнення працівників, зокрема шляхом:
 • забезпечення зайнятості працівників, які перебувають у вимушеному простої, на інших робочих місцях, в інших структурних підрозділах, на іншому обладнанні (у межах спеціальності, кваліфікації чи посади) тощо;
 • консультацій між роботодавцем і первинною профспілкою доцільності укладання нових трудових договорів, якщо на підприємстві планується звільнення працівників чи скорочення штату;
 • тимчасового переведення працівників, які підлягають звільненню, за їх згодою на інші роботи;
 • скорочення замовлень стороннім підприємствам на виконання певних робіт (послуг), які можна виконати власними силами;
 • напрацювання спільних пропозицій для внесення змін до порядку надання допомоги по частковому безробіттю та вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників;
 • використання допомоги по частковому безробіттю;
 • забезпечення повного фінансування Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття видатків на виплату допомоги по частковому безробіттю відповідно до заявок підприємств;
 • забезпечення можливості для вивільнених працівників користуватись гуртожитками та об’єктами соціальної інфраструктури, що знаходяться на балансі підприємств (палаців культури, спортивних об’єктів, баз відпочинку, дитячих оздоровчих закладів) протягом одного року з моменту звільнення, з метою пом’якшення соціальних наслідків;
 • забезпечення неухильного дотримання норм територіальної угоди щодо участі роботодавців та профспілок у підготовці органами влади розпорядчих нормативних документів з питань регулювання економічної діяльності, трудових прав та гарантій працівників, соціального захисту населення;
 • участі у розробці та напрацюванні пропозицій щодо спрямування частини кредитних ресурсів, отриманих для стабілізації фінансової системи України від міжнародних фінансових організацій та інших держав, за мінімальними ставками плати за користування ними, на технологічну модернізацію і підвищення конкурентоспроможності підприємств області;
 • створення за згодою Сторін робочих груп для вироблення узгоджених рішень з питань, що містять спільний інтерес, та здійснення взаємного інформування щодо проблем на конкретних підприємствах з метою їх подолання та вирішення конфліктних ситуацій;
 • забезпечення своєчасного отримання профспілками інформації щодо умов оплати праці, трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів членів профспілок, результатів соціально-економічного розвитку підприємств, а також прогнозів про звільнення, їх причини та терміни;
 • сприяння подоланню технологічної відсталості та оновленню основних засобів, модернізації існуючих і створенню нових сучасних робочих місць;
 • проведення постійного моніторингу щодо дерегуляції підприємницької діяльності, скорочення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, мінімізації кількості та підвищення якості адміністративних послуг;
 • участі у розвитку внутрішнього ринку і підтримці місцевих товаровиробників, зокрема через участь у формуванні прозорої системи державних закупівель, тарифної, митної та податкової політики;
 • вжиття заходів для своєчасного та прозорого відшкодування податку на додану вартість, розрахункам за державні замовлення та унеможливлення стягнення податків наперед;
 • визначення спільної позиції з питань оптимізації розміру єдиного соціального внеску з метою зменшення навантаження на трудові відносини без зменшення рівня соціального захисту працівників;
 • сприяння формуванню регіонального державного замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням реальних потреб ринку праці.
 1. 2.З метою посилення ефективності соціального діалогу в процесі розробки та реалізації державної політики в економічній, трудовій та соціальній сфері Сторони вважають за доцільне:
 • сприяти створенню та ефективній роботі територіальних тристоронніх соціально-економічних рад в районах та містах області;
 • домагатись участі соціальних партнерів та врахування їх позицій при розробці напрямів соціально-економічного розвитку кожної територіальної громади області з метою збереження робочих місць та трудового потенціалу;
 • сприяти належній роботі координаційних комітетів сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення;
 • забезпечувати інформування працівників про порядок проведення звільнення, в тому числі за ініціативою роботодавця;
 • відпрацювати спільну позицію та ініціювати прийняття законодавчих актів з питань:

- запровадження державної підтримки (пільгові умови оподаткування, пріоритет у тендерах та розрахунках за держзамовлення, надання дотацій і тощо) для підприємств, установ, організацій, які забезпечують збереження штатної чисельності працівників під час економічної кризи;

- законодавчого врегулювання можливості визначення сторони укладення галузевих угод у разі відсутності на галузевому рівні організацій роботодавців або профспілок;

- участь у напрацюванні пропозицій щодо розроблення проекту Закону України «Про стимулювання створення нових робочих місць в Україні».

 

ДЖЕРЕЛО: Об`єднання профспілок Харківської області