середа | 12 серпня 2020 | 00:30
28.10.2014

На Рівненщині обговорено питання створення нових робочих місць

На Рівненщині учасники круглого столу обговорили існуючі проблеми створення нових робочих місць в області, заходи з профілактики необґрунтованих звільнень та соціального захисту працівників, які підпадають під звільнення.

У підсумку прийнято Рекомендації учасників круглого столу.

На Рівненщині учасники круглого столу обговорили існуючі проблеми створення нових робочих місць в області, заходи з профілактики необґрунтованих звільнень та соціального захисту працівників, які підпадають під звільнення.

У підсумку прийнято Рекомендації круглого столу.

Учасники круглого столу, вважають необхідним облдержадміністрації, обласній раді, Федерації профспілок області, об’єднанню організацій роботодавців області  звернутись  до  Президента,  Уряду і Парламенту щодо:

1.Прийняття та реалізації Державної програми сприяння легальній зайнятості населення, збереження,створення і розвитку сучасних робочих місць в сфері виробництва вітчизняних товарів і послуг з метою забезпечення зайнятості населення працездатного віку на рівні  70 відсотків ( відповідно до Європейської стратегії зайнятості 2020),а також щодо припинення механічного скорочення працівників бюджетної сфери, передусім освітян,медиків,науковців.

2. Відновлення  механізму надання дотацій роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для працевлаштування безробітних, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (молоді на перше робоче місце, дітей-сиріт, осіб, які мають дитину до 6 років тощо) та громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

3. Розширення  «Переліку пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва», згідно якого надається компенсація роботодавцям у розмірі єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.( На сьогодні до переліку включено лише торгівлю у спеціалізованих магазинах, які відсутні в сільській місцевості).

 4Відновлення фінансування за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт.

(В області 95 відсотків сільських рад є дотаційними, тому виділяти значні кошти на їх організацію не мають можливості. З цього приводу є об’єктивні труднощі в організації громадських робіт).

5. Затвердження  на регіональному рівні (враховуючи потребу регіону) переліку пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва та переліку професій, спеціальностей, які громадяни можуть опановувати за ваучери.

6. Прийняття  законодавчих  змін  щодо умов реєстрації як безробітних членів особистих селянських господарств без необхідності виходу із такого господарства або припинення ведення такого господарства.

7. Внесення змін до законодавства у частині врегулювання видобутку бурштину-сирцю на родовищах, що не мають промислового значення з метою легалізації та створення нових робочих місць.

8. Введення  через законодавчу базу механізму створення сприятливих умов для залучення інвестицій у сільськогосподарське виробництво та забезпечення інноваційного розвитку галузі сільського господарства.

9. Передбачення для більшої динаміки економічного розвитку малого і середнього бізнесу через законодавчу базу податкових канікул на 3-5 років для новостворених підприємств.

10.Забезпечення неухильного дотримання норм Конституції України,щоб  не допускати при прийнятті нових законів, внесенні змін до чинного законодавства,звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян.

На обласному рівні облдержадміністрації, обласній раді, Федерації профспілок області, об’єднанню організацій роботодавців області забезпечити:

1. Виконання домовленостей за Регіональною угодою щодо забезпечення темпів зростання реальної заробітної плати, що дозволить збільшити доходи громадян за рахунок збереження існуючих та створення нових робочих місць, а в соціальній  сфері - підвищення рівня та якості життя населення області на основі реалізації Стратегії розвитку Рівненської області

2.Здійснення заходів щодо розвитку та підвищення фінансової самодостатності області. З метою використання природних ресурсів, за рахунок інноваційних та інтенсивних технологій, спрямувати економіку ринку первинної переробної сировини, що видобувається в області, на розвиток внутрішнього ринку, щоб був завершений процес «сировина-готова продукція».

3. Збереження існуючих та створення нових робочих місць за рахунок потенціалу, який має область, а саме: переробних виробництв у галузях лісового та сільського господарства, природних копалин, відновлення вирощування характерних для області сільськогосподарських культур.

4. Виконання обласної програми енергозбереження та енергоефективності та

здійснення  політики енергозбереження спрямованої  на оптимізацію витрат енергоносіїв.

5. Сприяння  розширенню видів громадських робіт та виділення коштів місцевих бюджетів на ці цілі, з метою забезпечення тимчасової зайнятості громадян.

6.Зростання заробітної плати трудящих до рівня країн-членів Євросоюзу, щоб оплата праці у собівартості продукції зросла до 30%, що дасть стабільне становлення середнього класу  та справедливий розподіл матеріальних благ.

7. Включення  в обробіток землі, які вийшли з під господарського користування, з метою вирощування на них енергетичних культур, для створення альтернативних джерел енергії на рівні області.

8. Працевлаштування громадян, на основі моніторингу обласного  центру зайнятості ринку вільних робочих місць,  вакантних посад та реалізації програм створення нових робочих місць, у тому числі тих, які перемістилися з АР Крим, Севастополя та східних регіонів України.

9. Підвищення рівня контролю за дотриманням норм чинного законодавства, Генеральної, Галузевих угод  та колективних договорів з питаньекономічних і виробничих відносин, оплати праці, зайнятості на підприємствах та установах області.

10. Здійснення  профілактичних заходів та оперативного реагування при загрозі зростання безробіття, з метою збереження трудового потенціалу та запобігання значному вивільненню працівників.

11. Своєчасне реагування та запобігання масовим звільненням працівників, проведення нарад з розгляду цих питань із залученням профспілок,представників об’єднання організацій роботодавців області, відділення Національної служби посередництва і примирення  у Рівненській області,Територіальної  державної інспекції з питань праці у Рівненській області,  місцевих органів виконавчої влади та самоврядування.

12.Щоквартальний розгляд на засіданні Тристоронньої соціально-економічної ради ходу виконання Регіональної угоди між Рівненською обласною державною адміністрацією, обласною радою, об’єднанням організацій роботодавців області та Федерацією профспілок Рівненської області з соціально-економічних питань на 2015-2017роки.

 

 

 

 

ДЖЕРЕЛО: Федерація профспілок України