понеділок | 24 лютого 2020 | 13:33
07.04.2015

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ. У Генеральної угоді має бути забезпечено принцип соціальної справедливості

На цьому наполягали представники Профспілкової сторони під час засідання Спільної робочої комісії для ведення колективних переговорів і підготовки проекту Генеральної угоди на новий строк, що відбулось 6 квітня в Міністерстві соціальної політики України. Вів засідання Керівник групи повноважних представників Сторони роботодавців, заступник Голови Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. В заході взяли участь та виступили Керівник Робочої комісії об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк та Керівник групи повноважних представників Сторони органів виконавчої влади, заступник міністра соціальної політики Віктор Іванкевич.

У засідання також взяли участь члени робочої групи сторони профспілок, роботодавців та органів виконавчої влади, представники Секретаріату Національної трьохсторонньої соціально-економічної ради, фахівці міністерств та відомств.

Учасники засідання обговорили низку питань щодо форми, змісту та строку дії Генеральної угоди на новий строк.

Зокрема було обговорено питання «Про результати доопрацювання розділу «Врегулювання розбіжностей в рамках переговорів» проекту Регламенту роботи Спільної робочої комісії для ведення колективних переговорів і підготовки проекту Генеральної угоди на новий строк». Профспілкова сторона запропонувала включити до Регламенту роботи Спільної робочої комісії для ведення колективних переговорів і підготовки проекту Генеральної угоди на новий строк окремий розділ V «Врегулювання розбіжностей в рамках переговорів» у наступній редакції:

«V. Врегулювання розбіжностей в рамках переговорів.

5.1. У разі якщо Сторони в процесі переговорів не можуть дійти згоди щодо окремих положень проекту Генеральної угоди, СРК за ініціативи однієї із Сторін може прийняти рішення про звернення до Національної служби посередництва та примирення (НСПП) щодо проведення процедури посередництва у врегулюванні цих розбіжностей.

5.2. До цього звернення додається перелік положень, щодо яких Сторони не можуть дійти згоди, із зазначенням позицій (редакцій) кожної із Сторін, пропозиції щодо посередника/посередників, граничних строків проведення процедур посередництва.

5.3. Рекомендації посередника підлягають обов’язковому розгляду на засіданні СРК для прийняття відповідних рішень.

5.4. Процедура врегулювання розбіжностей може бути припинена за рішенням СРК, прийнятим за ініціативою будь-якої із Сторін..

1.2. Вважати розділ V «Схвалення проекту Генеральної угоди та її підписання Сторонами» Регламенту роботи Спільної робочої комісії для ведення колективних переговорів і підготовки проекту Генеральної угоди на новий строк, затвердженого рішенням Спільної робочої комісії в ході засідання 23.02.2015 (пункт 2.1 Протоколу), розділом VІ цього Регламенту».

Наступним було обговорено питання«Про результати опрацювання робочими групами розділів (підрозділів) проекту Генеральної угоди на новий строк».

З інформацією з цього питання виступили керівники робочих груп за розділами (підрозділами) або їх заступники. Було вирішено схвалити та включити до проекту Генеральної угоди низку узгоджених положень розділів, визначити ті пропозиції сторін, що були неузгоджені робочими групами, та доручити робочим групам опрацювати їх з метою пошуку компромісних рішень.

Під час засідання Профспілковою стороною було виказанезастереженнящодо неприйнятності затягування деякими представниками Сторони органів виконавчої влади із підписанням протоколів засідань робочих груп.

Було також обговорено питання «Про деякі питання щодо формування проекту Генеральної угоди на новий строк», а також «Про дату, час та місце проведення наступного засідання Спільної робочої комісії». Вирішено провести наступне засідання СРК20 квітня 2015 року.

Джерело: ФПУ