середа | 12 серпня 2020 | 00:14
18.05.2015

ФПУ у Конституційному процесі

Пропозиція ФПУ щодо включення представників профспілок до складу Конституційної комісії, яка створена для напрацювання пропозицій щодо змін до Основного закону, і яку за Указом Президента України очолив Голова ВРУ, прийнята позитивно.

У відповідь на звернення ФПУ до Голови Верховної Ради України В.Гройсмана з пропозицією про включення представників профспілок до КК, наших представників включено до робочої групи з напрацювання змін до розділу Конституції стосовно прав і свобод людини.

 - Тривалий час профспілки були представлені у Конституційної асамблеї, - сказав у своєму коментарі заступник Голови ФПУ Сергій Українець, - у нас є ґрунтовні напрацювання, тому ми були включені до складу підкомісії, яку, як і раніше, очолив професор Буткевич В.Ф., і вже 14 травня розпочалася її робота.

На цьому засіданні С.Українець і Ірина Сидоряк - заступник керівника Департаменту правового захисту ФПУ – керівник Управління захисту трудових прав внесли пропозиції про те, щоб підсилити норми Конституції, які стосуються реалізації в Україні Статуту і відповідних Конвенцій Міжнародної організації праці (МОП).

На сьогодні МОП - це єдина організація, акти якої найбільш масштабно інтегровані до норм українського законодавства, тому що Україною вже ратифіковано 62 конвенції (з 220), ще 5-7 готуються до подальшої ратифікації.

- Особливо це є важливим в контексті дотримання Конвенції 81 про інспекцію праці, про порушення якої ВР і Урядом неодноразово наголошували профспілки, - зауважив С.Українець, - і поступово під тиском контрольних органів МОП зараз ця інспекція виводиться з під обмежень, які були запровадженні нашим законодавством ще у 2008 року, тобто Державна інспекція праці отримує з часом можливості, щоб належним чином контролювати трудове законодавство.

Профспілками також запропоновано передбачити у Конституції норми, які б визначали юридичні наслідки невиконання народними депутатами України ст. 22 Конституції, яка забороняє при внесенні змін до діючих законів та при прийнятті нових нормативних актів звужувати обсяг вже існуючих соціальних прав. На жаль, законодавець часто здійснює такі порушення, тому в Конституції має бути прописаний механізм юридичної відповідальності за це.

Представники профспілок підкреслили важливість конкретизації у Конституції соціальних прав, зокрема, визначення права на достотній життєвий рівень у ст. 48 Конституції, індикатором якого має стати прожитковий мінімум, як базовий державний соціальний стандарт.

Профспілки запропонували чітко прописати норми щодо верховенства права в Україні.

Ст. 44 Конституції гарантовано право на страйк. Ми вважаємо, що як і в інших демократичних державах це право має бути вільним без будь-яких законодавчих обмежень. Зокрема, законом про порядок вирішення колективних трудових спорів реалізація права на проведення страйку затягується на місяці – це є неприпустимим.

На переконання профспілок, важливим є передбачити у оновленій Конституції відповідальність посадових осіб держави і місцевого самоврядування за порушення і незабезпечення дотримання прав людини, а також Конституція має бути доповнена принципами, які містяться в Статуті МОП, а саме ті статті, які стосуються права на працю, зокрема те, що праця не є товаром.

Працю потрібно визначити вищою соціальною цінністю суспільства.

Потрібно визначити, що бідність є загрозою для індивідуальних соціальних свобод і розвитку суспільства. За статистикою, у нас кожен 20-й працюючий в Україні є бідним.

Там, де говориться про право об’єднання в профспілки, потрібно закріпити тезу про те, що свобода об’єднання у сфері праці є необхідною умовою соціального прогресу, її потрібно захистити у законодавстві.

Всі пропозиції профспілок були підтримані членами Конституційної комісії.

ФПУ