понеділок | 29 листопада 2021 | 01:27
25.06.2015

Профспілки обстоюють права трудівників

Напередодні проведення дев'ятого засідання Ради ФПУ 24 червня у столичному готелі «Турист» зібралась Президія ФПУ для оперативного вирішення низки актуальних профспілкових питань.

Насамперед члени Президії ухвалили проект постанови Ради ФПУ «Про скликання VII З'їзду Федерації профспілок України». З’їзд планується скликати у березні наступного 2016 року у зв’язку із тим, що саме у цей період спливає п’ятирічний термін повноважних органів ФПУ.

Жваву дискусію викликало обговорення проекту постанови Ради ФПУ «Про завдання Федерації профспілок України щодо захисту прав та інтересів членів профспілок в умовах проведення соціально-економічних реформ та європейської інтеграції України». Обговорено проект постанови Ради ФПУ «Про Звернення до органів влади і об'єднань організацій роботодавців у зв'язку з реформуванням системи соціального страхування та пенсійного забезпечення».

При визначенні соціально важливих пропозицій профспілок до проекту Державного бюджету України на 2016 рік, зокрема, вирішено ініціювати розгляд проекту Державного бюджету України на 2016 рік на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради з інформуванням Стороною органів виконавчої влади про врахування пропозицій Сторін профспілок і роботодавців до проекту згідно з п. 4.4 Порядку участі представників сторін соціального діалогу у формуванні бюджетної політики (до схвалення проекту Кабінетом Міністрів України).

Під час розгляду питання про дії профспілок на реалізацію рішення Трудового арбітражу з розгляду колективного трудового спору між СПО об'єднань профспілок і СПО сторони роботодавців зазначалося, що стрімке зростання зарплатних боргів відбувається сьогодні на фоні замороження мінімальної заробітної плати, підвищення цін, комунальних тарифів та девальвації гривні. Все це призводить до катастрофічного зниження рівня життя працюючих та їх сімей,прирікає наших громадян на злиденність, провокує зростання соціальної напруги в трудових колективах та цілих регіонах.

З метою захисту конституційних прав українських працівників на достатній рівень життя та своєчасне отримання заробітної плати СПО об'єднань профспілок прийняв рішення про вступ у колективний трудовий спір з Кабінетом Міністрів України з висуненням вимог, сформованих відповідно до Конституції України, законодавства й ратифікованих Україною Конвенцій МОП, однією з яких є повне повернення заборгованості з виплати заробітної плати та компенсацій працівникам за несвоєчасну оплату їх праці.

Крім того, СПО об'єднань профспілок вступив у колективний трудовий спір із СПО сторони роботодавців на національному рівні з однією вимогою - погасити заборгованість з виплати заробітної плати в повному обсязі на підприємствах, що перебувають у сфері впливу СПО сторони роботодавців на національному рівні.

Вперше в історії українських правовідносин і соціального діалогу на вимогу профспілок відбувсяТрудовий арбітраж на національномурівні з розгляду питання відповідальності організацій роботодавців за несвоєчасну оплату праці, який прийняв рішення зобов'язати роботодавців здійснити заходи на погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

У постанові Президії з цього питання рекомендується первинним профспілковим організаціям у разі затримки роботодавцем виплати заробітної плати використовувати всі законні механізми впливу на такого роботодавця (використовувати судові і правоохоронні механізми, ініціювати вступ у колективний трудовий спір (конфлікт), звертатися до Державної служби України з питань праці з метою притягнення у судовому порядку до відповідальності посадових осіб роботодавця), а також обов'язково інформувати органи прокуратури, місцеві органи виконавчої влади, вищі керівні органи підприємств-боржників і профспілкові організації вищих рівнів, ініціювати передбачення у колективних договорах, що укладаються на наступний строк, або при внесенні змін до чинних колективних договорів обов'язку роботодавця щодо виплати працівникам заробітної плати в чітко визначені термінита забезпечення гарантій стосовно виплати повної компенсації працівникам у разі її затримки.

Сьогодні Президія ФПУ завершила свою роботу.

Джерело: ФПУ