субота | 29 лютого 2020 | 12:03
23.07.2015

Уряд визначає соціальні орієнтири у своїй діяльності

Аналізу ходу виконання програми діяльності КМУ, Коаліційної угоди і Стратегії - 2020 Президента України у частині питань, що відносяться до сфери діяльності Мінсоцполітики, було присвячено засідання Колегії Міністерства соціальної політики.

У роботі колегії взяв участь Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, який у своєму виступі визначив пріоритетні завдання діяльності Міністерства, серед яких назвав три основні: це - робота, зарплата і соціальна справедливість.

- Фактично Прем’єр визначив те, на чому акцентують увагу у своїй діяльності профспілки, - так прокоментував слова очильника Уряду Голова ФПУ Григорій Осовий. – Коли ми говоримо про забезпечення гідної праці в нашій країні, то називаємо принцип трьох «З»: а саме - Зайнятість, Зарплата і Захист працівників на засадах соціальної справедливості. Тому те, що сказав Прем’єр-міністр, – це реакція на ті вимоги, які висували профспілки до Уряду.

Саме профспілки під час проведення масових акцій в столиці, - нагадав Г.Осовий, - наполегливо акцентували увагу Уряду, що проблема № 1 для країни – забезпечити всіх, хто хоче працювати, роботою.

Наразі ситуація у нас драматична – з 43 млн. населення лише 8 мають постійну зайнятість і працюють легально, а економічно активною частиною населення вважається 18 млн., у цілому ж потенціал трудового ресурсу в країні оцінюється в межах 26 млн. осіб, які могли би працювати. Очевидним є факт, що без збільшення кількості зайнятих осіб в Україні практично ніякі реформи не можуть бути проведені.

На колегії глава Уряду піддав гострій критиці роботу Державної служби зайнятості і сказав, що, на його думку, цю бюрократичну та застарілу службу потрібно реформувати у Національне агентство зайнятості, пріоритетом діяльності якого має стати комплекс сервісних послуг, які можуть надаватись громадянам, які можуть і бажають працювати.

- Тут Прем’єр фактично також підтримав позицію профспілок, - зазначив Голова ФПУ. - Про це, зокрема йшлося під час зустрічі представників СПО профспілок з Міністром економічного розвитку і торгівлі України Айварасом Абромавичусом. – Ми говорили, що в країні має бути запроваджений постійний моніторинг прогнозування зайнятості населення та моніторинг ринку праці. Прогнозування є інструментом для формування державного замовлення на підготовку фахівців тих чи інших спеціальностей.

Вплив на ринок праці – це комплексне питання, до вирішення якого окрім Міністерства соціальної політики мають долучитися Міністерство економіки, бізнес та ін. Тому ми неодноразово закликали Уряд розробити і прийняти Державну програму зайнятості і створення робочих місць, – про це йшлося ще в жовтні минулого року під час проведення Всеукраїнського форуму профспілок, однак такої програми й досі не розроблено.

Прем’єр акцентував, що потрібно внести зміни до закону про зайнятість і подати їх до парламенту в пакеті з Трудовим кодексом.

Профспілки вважають, що реформа зарплатимає стати однією з найважливіших реформ, що проводить Уряд. Це дозволить захистити людей від бідності, а також додасть до кровообігу економіки живі кошти, що дозволить активізувати виробництво товарів і послуг на внутрішньому ринку та надалі піднімати економіку.

Говорячи про зарплату, Прем’єр згадав лише про один аспект – необхідність проведення індексації зарплат, - на цьому також весь час наполягають профспілки.

На жаль, на сьогодні державна гарантія мінімальної зарплати складає лише трохи більше 50 євро на місяць – це стільки, скільки середньостатистичний європеєць заробляє на 1 робочий день.

Тому нам негайно потрібно провести структурні зміни розподілу результатів праці.Пропорційне співвідношення частки вартості праці в реалізованій продукції необхідно збільшувати, наразі в Україні вона складає в різних галузях від 5 до 13%, а в європейських країнах цей показник на порядок вищий - 30-35 %. Також ми виступаємо за те, що зарплата у структурі ВВП має складати не 32%, як у нас зараз, а 60-65%. Такі пропорції опрацьовані багаторічною практикою функціонування економічних і соціальних моделей у розвинених країнах ЄС. Коли у людей є достатньо доходів від праці, вони можуть купувати достатню кількість товарів і послуг, відпочивати, лікуватись, навчатись, або робити інвестиції. Саме така модель розподілу здатна забезпечити повноцінне функціонування економіки та розвитку соціального добробуту.

Мінсоцполітики дане завдання до жовтня ц.р. розробити законодавчі пропозиції стосовно здійснення одноразового підвищення зарплат, або повернення для практики системної індексації доходів, як засобу захисту трудових доходів громадян від інфляції. На жаль, Прем’єр у своїй промові жодним чином не згадав про необхідність повернення боргів по зарплати, які останніми часами лише зростають і вже оцінюються в 1 млрд. 800 млн. грн.

ФПУ ж у свою чергу розробила відповідний законопроект, який спрямований на посилення захисту зарплати,прав працівника, проведення компенсації за затримку зарплати, створення гарантійних установ для упередження невиплати зарплати. Нами запропоновано цілий комплекс заходів, які необхідно здійснити, - але на колегії Уряду, на жаль, про це не згадувалося.

Як позитивний результат роботи Уряду у напрямку встановлення соціальної справедливості йшлося про пенсійне забезпечення, де відбуваються пені зміни: а саме - виплати пенсій приводяться до одного стандарту, ліквідуються спецпенсій, вводяться певні обмеження у виплатах пенсій.

ФПУ ще минулого року було проведено моніторинг забезпечення справедливості у сфері праці, визначено і передано Уряду і Мінсоцполітики перелік зон соціальної несправедливості та заходи, які потрібно вжити для їх подолання. Але допоки Уряд не відреагував належним чином на пропозиції профспілок.

Підбиваючи підсумки роботи колегії Г.Осовий відзначив, що за його спостереженнями, у риториці Прем’єра вперше публічно прозвучали мотиви необхідності повернення державної політики до забезпечення прав людини в сфері праці. Також тема зайнятості населення не домінувала у стратегічних планах діяльності КМУ. У той самий час профспілки постійно привертали увагу суспільства і високо посадовців до того, що праця є основною цінністю для країни,саме працююча людина створює ВВП і зміцнює своєю працею обороноздатність країни, тому їй потрібно приділяти належну увагу і надавати підтримку з боку держави.

- Така непохитна позиція профспілок вплинула на зміни підходів Уряду до пріоритетів проведення політики у соціальній сфері, - переконаний лідер українських профспілок, - і висловлює сподівання, що у зв’язку з цим Уряд внесе належні корективи до Програми своєї діяльності і до розділу «Нова соціальна політика» буде внесено пункти стосовно необхідності вирішення питань зайнятості, реформи оплати праці, регулювання ринку праці тощо.

Нагадуємо, що напередодні засідання колегії Мінсоцполітики 16 липня Спільний представницький орган всеукраїнських профспілкових об’єднань надіслав відкритого листа до Прем’єр-міністра України А.Яценюка, в якому запропонував йому легалізувати позицію Уряду стосовно вирішення найгостріших соціальних питань та закликав невідкладно приступити до вирішення таких проблем як індексація зарплат і пенсій, стипендій та соціальних допомог, стримання газових і житлово-комунальних тарифів, створення робочих місць, легалізація зайнятості та трудових відносин в тіньовій економіці.

Джерело: ФПУ