п'ятниця | 6 грудня 2019 | 16:24
09.12.2015

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК. Держбюджет має враховувати інтереси працюючої людини

Які розміри прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, базового тарифного розряду ЄТС передбачаються на 2016 рік?  Який розмір інфляції передбачається в проекті Державного бюджету України наступного року? Передбачувані темпи росту оплати праці в бюджетній сфері на 2016 рік. Чи планується темпи росту оплати праці та скорочення чисельності працівників бюджетної сфери? Ці та інші актуальні питання зараз турбують працівників та профспілки. Саме тому, відповідно рішенню СПО об’єднань профспілок, дорученню Віце-прем’єр-міністра – міністра культури України В.Кириленка та домовленості постійно діючої трьохсторонній робочої групи з питань проведення  консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу, 8 грудня відбулись консультації представників всеукраїнських профспілок бюджетної сфери з представниками профільних міністерств та відомств по проекту Державного бюджету України на 2016 рік та роз’яснення проблемних питань бюджетних галузей.

В дискусії взяли участь Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий, перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк, керівники та представники всеукраїнських профспілок бюджетної сфери, працівники апарату ФПУ.

Представники Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства культури, Національного агентства державної служби, Національної академії наук проінформували учасників наради про сьогоднішній стан окремих галузей бюджетної сфери та перспективи вирішення гострих проблем  їх фінансування у наступному році.   

Під час обговорення цих перспектив, профспілковою стороною було визначено низку найбільш гострих проблем, як у міжгалузевих питаннях, так і в окремих галузях бюджетної сфери.

Зокрема, загальними проблемами визначено, перш за все, скорочення не тільки працівників, а цілих закладів, підприємств та організацій; занижений, навіть порівняно з офіційно оприлюдненим Мінсоцполітики рівень мінімальної заробітної плати; дискримінація в оплаті праці, зокрема між представниками державного менеджменту та простими працівниками; очікуваний  невтішний рівень інфляції; можливий фінансовий крах системи державного соціального страхування та інші.

В сфері освіти та науки залишаються актуальними питання передбачення в проекті Державного бюджету України на 2016 рік видатків на освіту в обсягах, що відповідають державним гарантіям, зазначеним в статті 61 Закону України «Про освіту», а саме не менше 10 відсотків національного доходу. необхідних для реалізації гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам щодо встановлення підвищених посадових окладів, ставок заробітної плати та доплат за наукові ступені і вчені звання відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» та статті 59 Закону України «Про вищу освіту»;  забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, надання їм пільгових довгострокових кредитів на його будівництво і придбання відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» та інші гарантії.

Мова йде і про передбачення в проекті Державного бюджету України на 2016 рік видатків для фінансування науки на рівні, визначеному статтею 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», реалізації положень статті 23 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо встановлення ставок (окладів) науковим працівникам наукових установ, діяльність яких фінансується з бюджету, на рівні не нижче посадових ставок (окладів) викладачів відповідної кваліфікації вищих навчальних закладів, виплати науково-педагогічним та науковим працівникам грошової допомоги при виході на пенсію відповідно до статті 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

У сфері охорони здоров'я профспілки вимагають забезпечення фінансування галузі охорони здоров'я  відповідно до вимог статті 12 Основ законодавства України про охорону здоров’я, зокрема збільшення обсягу медичної субвенції місцевим бюджетам для збереження чисельності працівників охорони здоров’я; забезпечення виплат медичним та фармацевтичним працівникам, передбачених постановами Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій  окремих галузей бюджетної сфери», від 20.03.2013 № 174 «Деякі питання оплати праці працівників протитуберкульозних закладів», від 27.03.2013 № 199 «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги», від 30.12.2013 № 977 «Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу» та п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

В сфері державного управління та соціальної сфери профспілки вимагають забезпечення в  Державному бюджеті України на 2016 рік видатків на підвищення оплати праці працівників органів виконавчої влади з метою сприяння укомплектуванню їх апаратів компетентними і досвідченими кадрами, забезпечення достатніх матеріальних умов для незалежного виконання ними службових обов'язків; - державним службовцям структурних підрозділів соціальної сфери органів виконавчої влади та виплату усіх, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 виплат: премій, надання матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань, виплату надбавок, доплат, грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків згідно з законодавством.

На їх думку, також необхідно закласти в Державному бюджеті України на 2016 рік кошти, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 №732 «Деякі питання оплати праці працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад» для встановлення щомісячної надбавки за особливий характер роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу працівникам структурних підрозділів з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних у містах рад, які виконують функції з надання різних видів соціальної допомоги.

У  сфері культури та телерадіомовлення пропонується передбачити в проекті Державного бюджету  реалізацію соціальних гарантій працівникам культури відповідно до статті 29 ЗУ «Про культуру», працівникам системи телерадіомовлення, з урахуванням доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством. Профспілки також вимагають не допущення при підготовці проекту Державного бюджету України на 2016 рік реалізації намірів, запропонованих Урядом у проекті Основних напрямів бюджетної політики на 2016 рік щодо:

 - ліквідації позашкільних навчальних закладів, особливо у сільській місцевості;

 - збільшення кількості учнів у групах під час поділу класу при вивченні окремих предметів;

 - зменшення більш ніж у два з половиною рази кількості вищих навчальних закладів, а саме з 802 до 317;

 - перегляду у бік зменшення загальної кількості навчальних годин позашкільних навчальних закладів;

 - скасування доплат, надбавок, інших виплат, передбачених законодавством, під час роботи за сумісництвом, а також доплат та надбавок за особливі умови праці окремих категорій працівників бюджетної сфери;

- проведення оплати праці лише за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, а не за вакантною посадою.

 Представники профспілкової сторони подякувала запрошеним представникам міністерств та відомств за участь в дискусії, інформацію, що вони надали. Та наголосили, що позиція профспілок залишається незмінною та принциповою: Держбюджет має враховувати інтереси працюючої людини.

Джерело: ФПУ