п'ятниця | 3 грудня 2021 | 01:00
24.05.2014

ФРУ про сценарні умови розвитку української економіки у 2015 році

NTSER

 

В умовах високих ризиків продовження спаду в економіці, актуальними залишаються заходи, спрямовані на розвиток внутрішнього виробництва.  На цьому наголосив заступник голови Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник під час колегії Мінекономрозвитку, на якій розглядались сценарні умови розвитку української економіки у 2015 році.

Дмитро Олійник зазначив, що динаміка економічного розвитку як у цьому, так і в 2015 році, значною мірою визначатиметься станом реального сектора економіки. “Поки що спостерігається невтішна тенденція скорочення державної підтримки реального сектора економіки. Як приклад, скасовано низку захисних заходів щодо імпорту”, – зауважив Дмитро Олійник.

За його словами, практика попередніх років засвідчує, що уряди не так часто робили кроки на підтримку реальної  економіки: було прийнято багато ґрунтовних державних програм, концепцій, планів заходів, але у більшості випадків  їх реалізація взагалі не починалась. “Але у 2014 році, виходячи із останніх подій в Україні, а також трансформацій валютного ринку, податково-бюджетної і тарифної сфер, умови ведення бізнесу зміняться докорінно. За цих умов економічного зростання можна буде досягти передусім через стимулювання внутрішнього попиту на продукцію вітчизняного виробництва та стимулювання експортної активності підприємств”, – підкреслив Дмитро Олійник .

Серед актуальних напрямів державної політики, які можуть підтримати економіку України в цьому році та створити умови для подальшого пожвавлення її розвитку заступник голови Ради ФРУ назвав переорієнтацію закупівель підприємств держсектора на продукцію вітчизняних виробників та збільшення частки продукції вітчизняних виробників у постачаннях в рамках здійснення інфраструктурних проектів, які можуть фінансуватися міжнародними фінансовими організаціями.

Важливим кроком, який матиме суттєвий вплив на підвищення конкурентоздатності вітчизняного бізнесу, в ФРУ вважають також і підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським  Союзом. “Вважаємо, що її підписання має відбутися у максимально короткий термін”, – підкреслив Дмитро Олійник. “Разом із тим, одразу після підписання угоди необхідно розпочати переговори з перегляду зобовʼязань України стосовно перехідних періодів із зниження мита, запровадження окремих процедур у сфері технічного регулювання з урахуванням інтересів національної економіки. Адже в умовах спаду виробництва та недоступності ринків капіталу для вітчизняних субʼєктів господарювання, необхідні заходи з модернізації виробництв не будуть виконані в терміни, передбачені угодою”, – додав заступник голови Ради ФРУ.

Крім того, роботодавці рекомендують уряду активізувати роботу із захисту національних виробників на внутрішньому ринку через інструменти, передбачені угодами СОТ. “Слід негайно розпочати  переговори із зацікавленими країнами – членами СОТ про перегляд тарифних зобовʼязань України щодо 371 товарної позиції згідно поданої ще в 2013 році заявки”, – нагадав учасникам Колегії Дмитро Олійник.

Серед ключових напрямків спільної роботи уряду і бізнесу за нинішньої ситуації  Дмитро Олійник також назвав модернізацію вітчизняної системи технічного регулювання задля створення прийнятних механізмів доступу вітчизняних виробників на ключові експортні ринки, у першу чергу країн ЄС та Митного Союзу.

“Поряд із прискореним прийняттям необхідного горизонтального  законодавства у сфері технічного регулювання, а також у сферах безпечності продукції і ринкового нагляду, необхідно активізувати роботу з гармонізації національних  стандартів із європейськими та світовими, враховуючи при цьому потреби і можливості вітчизняних виробників”, – резюмував заступник голови Ради ФРУ Дмитро Олійник.

 

ДЖЕРЕЛО: Конфедерація роботодавців України