середа | 8 грудня 2021 | 02:08
21.11.2018

Результати навчальних семінарів ,,Посилення ролі тристоронніх партнерів МОП у протидії ВІЛ та СНІД у сфері праці” м. Івано-Франківськ та м. Луцьк (Волинська область).

7-8 листопада 2018 року в м. Івано-Франківськ та 13-14 листопада 2018 року в м. Луцьк (Волинська область) за підтримки МОП, секретаріатом Національної ради були організовані навчальні семінари ,,Посилення ролі тристоронніх партнерів МОП у протидії ВІЛ та СНІД у сфері праці”.
У заходах взяли участь Лариса Савчук, координатор програм МОП з ВІЛ і СНІД та сфери праці; Ксенія Лепеха, психолог-тренер з профілактики програм на робочому місці; Вячеслав Биковець, Генеральний директор Спілки малих, середніх і приватизованих підприємств України; Петро Шевченко, Голова Федерації профспілок Черкаської області, член Національної ради; Віра Бодрова, т. в. о. секретаря Національної ради; Людмила Чала, головний спеціаліст Національної ради; представники Сторін соціального діалогу Волинської, Львівської, Рівненської, Хмельницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, Вінницької обласних ТТСЕР, Івано-Франківської міської ТТСЕР, представники органів виконавчої влади Івано-Франківської та Волинської областей, Волинського обласного центру соціально-психологічної допомоги, Волинського обласного благодійного фонду ,,Шанс”, КЗ ,,ВОЦПБ-СНІД”.
У ході семінарів, лекторами, на основі яскравих прикладів, тестів, контактної інформації були розкриті питання щодо ситуації з ВІЛ/СНІД в Україні та світі.
Зокрема, Ксенія Лепеха зупинилась на питаннях стигми та дискримінації у зв’язку з ВІЛ-інфекцією, як бар’єром для отримання послуг з тестування та лікування. У ході тренінгу показала якою є актуальною проблема боротьби з ВІЛ/СНІДом на робочому місці і показала практичні шляхи як потрібно застосовувати на робочому місці програми профілактики щодо цих захворювань.
Лариса Савчук поінформувала учасників семінару щодо міжнародного досвіду системної роботи з питань ВІЛ у сфері праці, зупинилась на аналізі кращих світових практик з основних питань у боротьбі з ВІЛ/СНІДом, проаналізувала якими шляхами здійснює свою роботу у цьому напрямі МОП.
Генеральний директор Спілки малих, середніх і приватизованих підприємств України Вячеслав Биковець зупинився на важливості соціального діалогу, як ефективного інструменту у протидії ВІЛ у сфері праці. Зокрема експертом були висвітлено сучасний стан та проблематику ВІЛ у сфері праці. Важливу роль він вбачає у протидії ВІЛ/СНІДу у тісній співпраці роботодавців, профспілок та влади. Причому повинні застосовуватись системні заходи спільно розроблені всіма органами соціального діалогу у боротьбі з цією світовою проблемою. Доповідач звернув увагу учасників семінару на зростанні кількості ВІЛ-інфікованих. Найбільш ураженими є Дніпропетровська, Одеська, Донецька Київська та Миколаївські області. Наголосив, що соціальні партнери повинні займатись питаннями профілактики ВІЛ/СНІДу на підприємствах. Презентував присутнім Інформаційний бюлетень Спілки малих, середніх і приватизованих підприємств України та Довідник для підприємців, щодо профілактики ВІЛ на робочих місцях та розповів присутнім про роль та місце громадської організації, яку він очолює, у боротьбі та профілактиці ВІЛ/СНІД у сфері праці. Виступаючий проаналізував причини негативних змін ситуації з ВІЛ/СНІД в Україні, серед яких: низька ефективність профілактичних програм; недостатній вплив інформаційно-освітніх програм; загальна слабкість системи охорони здоров’я; залежність від міжнародних донорських програм; стала тенденція поширення ризикової поведінки серед молоді; низький рівень проведення обстежень на ВІЛ; законодавчо задекларований принцип добровільності обстеження на ВІЛ (ЗУ ,,Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний  захист населення” (1998р.); низький рівень зайнятості населення (молоді); військові дії в Україні та міграція населення. Відмітив, що 1 грудня, коли буде відзначатись Всесвітній день боротьби зі СНІДом, хотілось, щоб усі Сторони соціального діалогу встали поряд та показали цим, що вони стоять разом у боротьбі з цією хворобою.
Член Національної ради, Голова Федерації профспілок Черкащини Петро Шевченко поділився з присутніми досвідом, як впроваджувалась на Черкащині програма профілактики щодо ВІЛ та СНІД на робочому місці. Зокрема інформував присутніх, що підготовча робота здійснювалась поступово, спочатку відбувались переговори з керівниками підприємств, представниками місцевих органів влади, профспілками, організаціями роботодавців, обласним СНІД-центром, потім проводились багатосторонні семінари МОП, круглі столи та різноманітні тренінги. Перший етап впровадження програм з профілактики та протидії ВІЛ/СНІД на робочому місці створив підґрунтя для подальшої роботи, в тому числі й добровільного консультування та тестування на ВІЛ не тільки працівників, а і членів їх сімей. Працівники дізнались більше про ВІЛ, права і обов’язки у контексті ВІЛ, зросла толерантність до людей з ВІЛ серед працівників підприємств. Пілотний проект дав можливість апробувати новий механізм попередження ВІЛ у сфері праці на основі цільових програм на підприємствах.
У ході доповідей т. в. о. секретаря Національної ради Віри Бодрової та головного спеціаліста секретаріату Національної ради Людмили Чалої, були висвітлені проблемні питання соціального діалогу на регіональному рівні. У презентаційних матеріалах учасники семінару ознайомились зі змістом, формами та видами соціального діалогу, формами існування на національному, територіальному, галузевому та локальному рівнях, доповідачі поінформували присутніх щодо міжнародного досвіду інших країн по питанню налагодження соціального діалогу. Слухачів поінформовано, що станом на сьогодні, утворено 23 ТТСЕР, а ще 2 знаходяться у стадіях формування, у зв’язку військовими діями на території областей та проблемами пов’язаними з перереєстрацією організацій роботодавців.
Крім того, учасникам семінару було презентовано Національну стратегію тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІД у сфері праці. Завдяки цій Стратегії у період з 2012 по 2017 рік було пророблено певну роботу Сторонами Національної ради. На засіданні Президії Національної  ради 05.02.2018 року було прийнято рішення щодо продовження дії цієї Стратегії на новий період. Проте, у процесі підготовки виникла необхідність актуалізувати редакцію Стратегії та було створено Тристоронню робочу групу з напрацювання оновленої редакції.
Робочою групою була напрацьована оновлена редакція Стратегії та в червні цього року погоджена Сторонами Національної ради.
Стратегія забезпечує основу для координації і об’єднання зусиль державних органів влади, профспілок, роботодавців, їх організацій та об’єднань у протидії поширенню епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу у сфері праці.
Основною метою Стратегії є:
- оптимальне використання потенціалу сфери праці для протидії поширенню ВІЛ в Україні;
- забезпечення активного залучення тристоронніх партнерів на всіх рівнях до зусиль щодо протидії ВІЛ та СНІДу;
- суттєве зменшення випадків ВІЛ інфікування серед працюючого населення;
зменшення соціальних наслідків ВІЛ-інфекції;
- уповільнення негативних тенденцій демографічного і соціально-економічного розвитку.
Основними завданнями є: розроблення і впровадження механізму підтримки постійного соціального діалогу між Урядом, роботодавцями і профспілками для вироблення спільних рішень і цілеспрямованої політики та програм з профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу у сфері праці та інші.
У зв’язку з тим, що сторона роботодавців на національному рівні призупинила свою діяльність у роботі Національної ради, на даний час не має можливості провести засідання Президії для остаточного затвердження оновленої Стратегії та плану із її реалізації. Тому поки що тривають дискусії у Сторін щодо напрацювання Плану заходів.
Учасники семінару зазначили, що серед головних завдань для представників Сторін ТТСЕР залишається узгоджене вирішення проблем, що виникають у соціально-економічній сфері відповідних територій і стосуються прав і інтересів, як працівників, так і роботодавців. Проаналізувавши доповіді представників територіальних тристоронніх рад було виокремлено три проблемних питання:
1. Слабка інституалізація; 2.Дефіцит професійних кадрів у рамках переговорного процесу та експертизи; 3.Відсутність узгодженої соціальними партнерами довго- та середньострокової стратегії розвитку соціального діалогу на територіальному рівні.
У ході дискусії представники ТТСЕР відмітили важливість питань, що розглядаються на семінарі. Зокрема Надія Бурлака, Голова обласної організації профспілки працівників харчової промисловості, член Івано-Франківської міської тристоронньої соціально-економічної ради наголосила на тому, що з огляду на інформацію отриману на семінарі, кожен повинен поінформувати перш за все свій трудовий колектив про те, що проблема ВІЛ/СНІДу в Україні все ж таки існує і що ця проблема носить загрозливий характер. Крім того, відмітила, що під час обговорення та внесення змін до колективних договорів бажано було б в колективному договорі прописати окремою статтею, як це зробили в ТОВ ,,Городенківський сирзавод” що в Івано-Франківській області, де одне із зобов’язань передбачає створення умов роботодавцем для недопущення дискримінації у сфері оплати праці за ознакою реального чи приписуваного статусу ВІЛ-інфікованої особи.
Голова Федерації роботодавців Чернівецької області Микола Бузинський підтримав колегу в тому, що зупинити епідемію ВІЛ в Україні можна, і для цього не стільки потрібні гроші, скільки потрібне розуміння з боку роботодавців та час. Важливо, що підчас підписання колективних договорів, щоб усі Сторони соціального діалогу долучались до переговорного процесу. Рекомендував робочим групам, щоб при обговоренні нових колективних договорів включати конкретні заходи щодо запобігання та протидії ВІЛ-інфекції та СНІД.
Олександра Гринів, заступник начальника управління праці департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА– начальник відділу з питань оплати праці, соціально-трудових відносин та правового регулювання у сфері праці, керівник секретаріату Івано-Франківської ТТСЕР, погодилась з тим, що тісна співпраця Сторін соціального діалогу допомагає у вирішенні багатьох проблем, у тому числі, і в протидії поширенню епідемії ВІЛ/СНІД. Повідомила про створення в місті Івано-Франківськ міської ТСЕР. Крім того, представники Івано-Франківської ТТСЕР поінформували присутніх про створення Виконкому ТТСЕР. Створення такого органу, дало змогу уповноваженим представникам Сторін  напрацьовувати виважені рішення, які в подальшому опрацьовуються в Сторонах соціального діалогу та приймаються на засіданнях тристоронньої ради. Крім того, з’явилась можливість контролювати стан виконання рішень Ради та вимагати їх виконання.
Секретар Волинської ТТСЕР Олена Комар поділилась з присутніми яскравими прикладами організації співпраці між трьома Сторонами соціального діалогу, про шляхи створення територіальної ради, підготовчі процеси, які цьому передували, що серед головних питань, що розглядаються на засіданнях, це питання профтехосвіти, охорони здоров’я та навколишнього середовища, легалізації заробітної плати та важливе для усіх прикордонних областей питання - трудова міграція. Оскільки, в цьому році в територіальній тристоронній раді головує сторона роботодавців, то було прийнято рішення, засідання ради проводити кожного разу на окремому підприємстві. Це дало можливість подивитись в живу роботу підприємства, ознайомитись з питаннями, які турбують це підприємство, з шляхами вирішення питань соціального захисту працюючих та інше. Засідання проходять у розширеному форматі, при чому, фахівці, яких запрошують на засідання ради, ще і надають безкоштовні консультації та роз’яснення працівникам на виробництві, після проведення засідання.
Представники Сторін соціального діалогу відмітили важливість процесів, що проходять в їх територіальних тристоронніх радах, зокрема, по створенню тристоронніх рад у містах обласного підпорядкування, районах та новостворених об’єднаних територіальних громадах.
Питання забезпечення кваліфікованими кадрами Сторін соціального діалогу є актуальними для всіх представників територіальних рад. Так, директор Департаменту соціального захисту населення Рівненської ОДА Шамак О. О. поінформував присутніх, що у новостворених громадах та у невеликих містах та районах має місце брак кадрів, тому він підтримує думку учасників семінару про проведення навчань для керівників секретаріатів з обміном досвідом та популяризацією кращих практик ведення соціального діалогу на місцях.
Учасники семінару теж виразили стурбованість призупиненням діяльності сторони роботодавців у Національній раді, наголосили на важливості саме тристороннього діалогу. Запропонували Сторонам сісти за стіл переговорів, виробити спільну позицію по покращенню рівня соціального діалогу на Національному рівні та на необхідності розробки ефективних профілактичних дій у протидії ВІЛ та СНІД на робочих місцях. Крім того, було обговорено методи втручання та поширення інформації у протидії поширенню епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу у сфері праці.
Присутні відмітили актуальність розгляду питань, що піднімались у ході дискусій і погодились з пропозиціями, що виносились на розгляд учасниками семінару, зокрема підтримали думку учасників попереднього семінару, щодо необхідності виокремлення в структурі ОДА посади секретаря ТТСЕР, запропонували виробити механізми її призначення та домовились поінформувати секретаріат Національної ради щодо методів впровадження загальних рекомендацій з розробки політики та програми дій з протидії ВІЛ та СНІДу на робочому місці до кінця грудня 2018 року та через півроку після семінарів.

 

Прес-служба НТСЕР
Фотострічка: