четвер | 1 червня 2023 | 09:35
01.08.2022

Діяльність Національної ради в І півріччі 2022 року

Тристоронні робочі групи Національної ради

Протягом І півріччя 2022 року секретаріатом Національної ради (далі – Секретаріат)  було організовано та проведено 6 засідань робочої групи  з напрацювання законодавчих ініціатив з розгляду проєкту Закону України "Про безпеку та здоров'я працівників на роботі". Засідання проведені 20, 25 січня, 01, 10 та 17 лютого, 20 червня. За результатами їх проведення узгоджені окремі спільні пропозиції роботодавців та профспілок.

На сьогоднішній день залишається несформованим персональний склад тристоронньої робочої групи з питань реформування трудового законодавства. Пропозиції надані стороною органів виконавчої влади, профспілкою стороною та заступником співголови від сторони роботодавців Сергієм ПРОХОРОВИМ. Відсутні представники Федерації роботодавців України.

 Комітети Національної ради

З метою забезпечення у період між засіданнями Національної ради та її Президії попереднього розгляду питань віднесених до компетенції Національної ради  за напрямками діяльності створено чотири постійно діючих комітети Національної ради з питань:

- економічного розвитку та підприємництва;

- соціальної та гуманітарної політики;

- розвитку громадянського суспільства та міжнародних відносин;

- трудових відносин та ринку праці.

Протягом І півріччя 2022 року засідання комітетів Національної ради не проводилося.

 Засідання Президії Національної ради

На виконання пункту 2 рішення Національної ради від 23.12.2021 № 2 "Про Пріоритетні напрями діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради на 2021-2023 роки" та відповідно до пункту 3.1.2. Регламенту Національної ради Секретаріатом були забезпеченні організаційні заходи з проведення засідання Президії Національної радив в останніх числах лютого 2022 року.

Одним з основних питань зазначеного засідання було затвердження Плану заходів з реалізації Пріоритетних напрямів діяльності Національної ради у 2022 році. Проєкт зазначеного Плану заходів був погоджений з усіма сторонами.

Окрім цього, на засіданні передбачалося розглянути наступні питання:

- про виконання рішень Національної ради від 23.12.2021;

- про результати розгляду Вимог учасників Всеукраїнської акції протесту профспілок;

- про поточну ситуацію навколо закупівель та споживання природнього газу та електроенергії для української промисловості і підтримку вітчизняних виробників;

- про затвердження Типового положення про Комітет і робочу групу Національної ради;

- про персональний склад комітетів Національної ради;

- про створення тристоронньої робочої групи з питань вдосконалення системи медичного обслуговування населення.

Однак, у зв'язку з початком повномасштабної воєнної агресії РФ проти України засідання не проводилося.

17 травня 2022 року проведено засідання Президії Національної ради на якому розглянуто питання про Пріоритетні напрями діяльності Національної ради у мовах воєнного стану та План заходів щодо їх реалізації. Однак, на виконання рішення Президії сторонами не були надані свої пропозиції (окрім профспілкової сторони) до зазначеного Плану заходів. Відповідно Секретаріат був позбавлений можливості надати на розгляд членам Президії узгоджений проєкт Плану заходів із реалізації Пріоритетних напрямів діяльності Національної ради у 2022 році.

Також на засіданні Президії затверджено нову редакцію Типового положення про Комітет та робочу групу Національної ради, новий персональний склад комітетів та заслухано інформацію Голови Національної ради про діяльність Національної ради в умовах воєнного стану.

Проведена робота щодо підготовки наступного засідання Президії Національної ради.

Співпраця з територіальними тристоронніми соціально-економічними радами

На виконання пункту 4.2. рішення Національної ради  від 23.12.2021 № 1 Секретаріатом вивчено питання про стан соціального діалогу на територіальному рівні, проблемні питання та шляхи їх вирішення.

На рівні адміністративно-територіальних одиниць вищого рівня (область, міста обласного значення) створено 26 територіальних рад в усіх областях, у містах Києві та Одесі. До складу територіальних рад входять представники сторін соціального діалогу чисельністю  7-11 від кожної сторони, в залежності від регіону.

Основними проблемними питаннями є відсутність узгоджених позицій між сторонами в рамках діяльності територіальних рад та неврегульованість питання щодо здійснення процедури проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців на усіх рівнів, у тому числі і на національному в умовах воєнного стану.

Для отримання пропозицій щодо подальшої співпраці з територіальними радами 06 та 13 червня 2022 року було проведено онлайн-наради з їх секретарями в ході якої однозначно було визначено, що соціальний діалог повинен працювати не нижче адміністративно-територіального одиниці середнього рівня (об'єднанні райони).

У зв'язку з цим,  після внесення Урядом до Верховної Ради України проєкту Закону України "Про колективні угоди і договори", прикінцевими положеннями якого передбачено внесення змін до Закону України "Про соціальний діалог в Україні" (далі - Закон), під час проходження в Комітетах Верховної Ради України надати пропозиції про внесення змін до статті 17 Закону (технічні зміни щодо розпорядження про створення Територіальних рад не лише видавалося головами ОДА, а також і головами РДА).

Вивчення питання щодо діяльності галузевих рад триває.

Окрім цього, направлено рекомендації Міністерства економіки України з питань перенесення виробничих потужностей до зони їх безпечної локації.

Слід звернути увагу, для подальшого відпрацювання нових моделей та принципів роботи з соціальними партерами, на роботу Запорізької, Івано-Франківської та Чернігівської територіальних рад.

Міжнародна діяльність Національної ради

Національна рада є членом Міжнародної асоціації економічних і соціальних рад та подібних інституцій (далі - Асоціація). Членство в Асоціації будується на принципі взаємної поваги до самостійності та незалежності всіх організацій-членів. Членами Асоціації є 76 країн світу.

З початку повномасштабної військової агресії РФ проти України, Національною радою вживалися відповідні заходи щодо відсторонення Росії від головування в Асоціації та виключення країни-агресора з Асоціації (письмові звернення, виступи на заходах).

Так, 24 березня 2022 відбулось 568 засідання пленарної сесії Європейського економічного соціального комітету. На засіданні порушувалося питання війни в Україні та її соціальні, економічні та екологічні наслідки для нашої країни та економіки.

28 червня 2022 відбулося засідання Генеральної асамблеї Асоціації. Нажаль, розгляд  питання щодо припинення головування та виключення РФ із складу Асоціації не мало позитивних результатів.

На даний час, вивчається питання щодо доцільності участі Національної ради в діяльності Асоціації на час головування у ній Росії.

Співпраця з Міжнародною Організацією Праці.

В рамках Програми Гідної праці МОП на період 2020-2024 роки  реалізуються проекти:

-  інклюзивний ринок праці для створення робочих місць в Україні;

-  на шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні;

-  протидія ВІЛ/СНІДу у сфері праці;

- права у світі праці: покращення дотриманих Україною основних міжнародних трудових норм.

26.05.2022  зустріч з генеральним директором МОП Гай РАЙДЕРОМ.

Організовано проведення  тренінгів психосоціальної підтримки для секретарів територіальних тристоронніх соціально-економічних рад.

 Співпраця з місцевими органами виконавчої влади та іншими організаціями та установами

З початку запровадження воєнного стану та початку військової агресії РФ в Україні Національна рада звернулася до обласних та Київської міської військової адміністрації з пропозиціями допомоги у вирішенні проблемних питань регіонів на національному рівні.

Так, за інформацією регіонів, перед Урядом та окремими центральними органами виконавчої влади було ініційовано надання підприємству державного замовлення на виготовлення та поставки продукції для потреб Збройних сил України, відновлення металургійного виробництва, розширення користувачів за кредитною програмою 5-7-9%, створення спеціальної економічної зони в Чернігівській області, відновленню роботи ДП "Івано-Франківський комбінат хлібопродуктів", надання гуманітарної допомоги Чернігівському регіону.

Прийнято участь у створені на базі  Українського союзу промисловців та підприємців  постійно діючого Антикризового штабу допомоги бізнесу та промисловості  до складу якого увійшли представники центральних органів виконавчої влади, Верховної Ради України, обласних військових адміністрацій, Національного банку України, провідних промисловців та Національної  ради.

Для участі у відновлені вітчизняної економіки від наслідків військових дій, Національна рада звернулася до Керівника Офісу Президента України та Прем'єр-міністра України з пропозицією включити до складу Національної ради з відновлення країни від наслідків війни Голову Національної ради (за згодою), який буде представляти інтереси сторін соціального діалогу.

Фінансово-господарська діяльність Національної ради

 Фінансування на утримання Секретаріату  здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, що передбачені у відповідній  бюджетній програмі "Сприяння врегулювання  колективних трудових спорів (конфліктів)".

 Передбачені в кошторисі видатки спрямовуються на  оплату праці і нарахування на заробітну плату, використання на товари і послуги (придбання канцелярських та господарських товарів, послуги зв'язку, поточний ремонт обладнання та техніки, відшкодування експлуатаційних витрат, тощо), у тому числі і  комунальні послуги, поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям.

Капітальні видатки не передбачалися в кошторисі установи протягом останніх років. 

Станом на 01 липня 2022 року кредиторська заборгованість відсутня.

Заключено 9 договорів  (послуги зв'язку, програмне забезпечення МеДок, Мастер, Аскод, Webex, технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки, експлуатаційні витрати орендованого приміщення).

Варто зазначити, що в 2022 році в Секретаріаті забезпечено впровадження та використання комплексного обліку введення бухгалтерського обліку в програмі Мастер " Комплексний облік для бюджетних установ".

Забезпечено підготовка для використання з 01 серпня 2022 року системи електронного обліку документів "Аскод".

 

Прес-служба НТСЕР