середа | 16 жовтня 2019 | 08:29
14.10.2014

Верховною Радою України прийнято основний Закон в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням терроризму

14 жовтня 2014 року Верховною Радою України ухвалено у другому читанні та в цілому Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, абофінансуванню тероризму та фінансуванню   розповсюдження зброї масового знищення» (реєстр. № 5067).

Законом комплексно удосконалено національне законодавство в сфері фінансового моніторингу,зокрема:

вдосконалено законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з легалізації(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

запроваджується національна оцінка ризиків системи фінансового моніторингу та удосконаленняризик-орієнтовного підходу;

визначено заходи щодо боротьби із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

включено податкові злочини до числа предикатних;

внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України (щодо підслідності злочинів злегалізації);

запроваджено фінансовий моніторинг щодо національних публічних діячів та посадових осіб іншихкраїн та міжнародних організацій;

знято порогові суми для здійснення фінансового моніторингу рієлторами та нотаріусами;

виключено осіб, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150000 грн., з числасуб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок введення обов'язкового моніторингу таких операційбанківськими установами;

удосконалено процедуру зупинення фінансових операцій тощо.

Прийняття Закону суттєво підвищить ефективність формування та реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Закон підтримано в рамках антикорупційних ініціатив Уряду та підтверджує європейський вибір розвитку нашої держави та безумовне виконання Україною взятих на себе зобов’язань по імплементації Стандартів FATF.

Джерело: Урядовий портал