п'ятниця | 28 лютого 2020 | 08:40
26.12.2014

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону про реформування загальнообов`язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці

Законопроектом передбачається з 1 січня 2015 року створити Фонд соціального страхування України, об'єднавши Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Закликаючидепутатівпідтриматиурядовийзаконопроект,МіністрсоціальноїполітикиПавлоРозенконаголосив,щоцейзаконпокладекрайкорупціївсоціальнихфондах.

Проектом також передбачається внесення змін до законодавства про оплату праці, адміністративного та кримінального законодавства, що сприятимуть легалізації заробітної плати та зайнятості.

Документом, зокрема, передбачається встановити, що:

працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору в письмовій формі та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу;

у разі виявлення оформлення трудових відносин без укладення трудового договору, роботи на умовах неповного робочого часу при фактичному виконанні роботи повний робочий час приймається рішення про виплату працівникові заробітної плати не нижче середньої заробітної плати за відповідним  видом економічної діяльності без урахування фактично виплаченої заробітної плати, про нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за встановлений період роботи.

Проектом передбачаються фінансові санкції для юридичних та фізичних осіб-підприємців у вигляді штрафу у розмірі від 1 до 30 мінімальних заробітних плат за допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску та податків, порушення термінів виплати заробітної плати більш ніж за один місяць, виплати не в повному обсязі, недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці та порушення інших вимог трудового законодавства.

Документом пропонується запровадити штрафи для посадових осіб за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудових відносин; за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю.

Проектом також пропонується збільшити в 1,3-2 рази розміри штрафів за порушення порядку нарахування ЄСВ, порушення при поданні звітності щодо ЄСВ, подання недостовірних відомостей, несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску.

Законопроектпередбачаєзменшеннярозміруєдиногосоціальноговнескув такому порядку: у 2015-муізсуми,щоперевищуєдвімінімальнихзарплати– до25%з41%.

У 2016-му уряд пропонує зменшити розмір єдиного соціального внеску до 20% та до 15% у 2017-му.

Відповідні зміни пропонується внести до Законів "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", "Про державну виконавчу службу", "Про тваринний світ", "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", "Про прокуратуру", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про Антимонопольний комітет України" та інших актів, замінивши норми про страхування працівників за рахунок коштів державного бюджету нормами про те, що вказані особи підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування; а норми про виплати у разі загибелі або втрати працездатності за рахунок бюджету - нормами про вказані виплати за рахунок Фонду соціального страхування України.

Законопроект зареєстровано за № 1573.

Джерело: Мінсоцполітики