субота | 11 липня 2020 | 07:29
30.01.2015

За дорученням Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. розпочато роботу щодо проведення аналізу функцій, повноважень, структури та чисельності працівників центральних органів виконавчої влади.

Прем’єр-міністр України Яценюк А.П. відклав ініціативу Міністерства фінансів України щодо чергового скорочення чисельності державних службовців.

 Обговорюючи питання щодо чисельності працівників центральних органів виконавчої влади,місцевих державних адміністрацій та інших бюджетних установ Прем’єр-міністр України доручив передусім провести моніторинг функцій, завдань і повноважень міністерств і відомств.

 Питанняздійсненняорганізаційно-методичногозабезпеченнязазначеногомоніторингупокладенонаНацдержслужбу.

 ЯкзазначивГоловаНаціональногоагентстваУкраїнизпитаньдержавноїслужбиКостянтинВащенко: «мизавждивисловлювалисяпротимеханічногоскороченнячисельностідержавнихслужбовців.Саметомувважаю,щопершимкрокомна шляхуоптимізаціїсистемицентральнихорганіввиконавчоївладитаефективногодержавногоуправлінняєфункціональнийаудит».

Джерело: Нацдержслужба