понеділок | 27 вересня 2021 | 03:54
15.02.2016

Прийнято проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження правил етичної поведінки державних службовців"…

На засіданні Уряду 11 лютого 2016 року було прийнято проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил етичної поведінки державних службовців», який підготовлено з урахуванням вимог законів України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII «Про державну службу» та від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції».

Вказаний проект акту розроблено Нацдержслужбою та представлено на засіданні Уряду Головою Нацдержслужби Костянтином Ващенком.

«Важливим є те, що положеннями проекту враховано прогресивний та успішний досвід таких країн як США, країн-членів ЄС, зокрема, Польщі, Естонії, Латвії та інших», - підкреслив у своєму виступі Костянтин Ващенко.

Основоположна мета проекту акту полягає у встановленні єдиних уніфікованих норм етичної поведінки для всіх державних службовців, а також визначенні особливих вимог до поведінки високопосадовців, що ґрунтуються на принципах етики державної служби, спрямованих на підвищення авторитету та зміцнення репутації державної служби в цілому та державних службовців зокрема.

Проект рішення Уряду щодо затвердження правил етичної поведінки державних службовців відповідає сучасним потребам держави та суспільства, його прийняття і реалізація забезпечать дисципліну державних службовців та інформування громадян щодо ставлення, якого вони мають очікувати до себе від представників державних органів.

На загальнодержавному рівні проект постанови Уряду покликаний сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина та поваги до його гідності, гарантованих громадянам Конституцією і законами України.

Джерело: Нацдержслужба