четвер | 2 лютого 2023 | 23:23
12.02.2020

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність Національної тристоронньої соціально-економічної ради за 2016-2019 роки

Соціальний діалог – це процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин. Соціальний діалог здійснюється на національному, галузевому, територіальному та локальному рівнях.

Для ведення соціального діалогу на національному рівні відповідно до Закону України ,,Про соціальний діалог в Україні” (далі – Закон), Указом Президента України від 02.04.11 № 347/2011 утворено Національну тристоронню соціально-економічна раду (далі – Національна рада) як постійно діючий орган, яка керується Законом, її Регламентом, затвердженого 20.02.12. Планування роботи здійснюється відповідно до затверджених Пріоритетних напрямів діяльності та Плану заходів із їх реалізації.

 До основних завдань Національної ради належать:

вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо стратегії економічного і соціального розвитку України та шляхів вирішення існуючих проблем у цій сфері;

підготовка та надання узгоджених рекомендацій і пропозицій Президентові України, Верховній Раді України та Уряду з питань формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин.

 Згідно із Законом, Національна рада виконує дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення спільної позиції та надання рекомендацій і пропозиції сторін соціального діалогу щодо формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин, у тому числі проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних програм економічного та соціального розвитку, державних соціальних стандартів та рівня оплати праці, основних економічних і соціальних показників проекту державного бюджету, конвенцій МОП, міждержавних угод та нормативних актів ЄС з питань, що стосуються прав працівників і роботодавців, впровадження міжнародного і вітчизняного досвіду з організації та ведення соціального діалогу. Також Національна рада опікується питанням створення сприятливого середовища для розвитку соціального діалогу, ефективної діяльності суб'єктів господарювання, професійних спілок, організацій роботодавців та їх взаємодії з інститутами громадянського суспільства та іншими значущими для сторін питаннями, для забезпечення конституційних прав і гарантій громадян, суспільної злагоди, соціально-економічного розвитку держави.

 Рішення Національної ради приймаються на її пленарних засіданнях та носять рекомендаційний характер.

На засіданні 05.04.18 затверджено Пріоритетні напрями діяльності Національної тристоронньої соціально-економічної ради на 2018-2020 роки, зокрема це:

розвиток вітчизняної економіки: сприяння залученню інвестицій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, розвиток експорту, економічно обґрунтована цінова і тарифна політика державних монополій, збільшення кількості гідних робочих місць.

участь у формуванні Основних напрямів бюджетної політики та Державного бюджету України на відповідний рік.

збереження та розвиток трудового потенціалу, забезпечення економіки кваліфікованими кадрами.

впровадження норм та стандартів гідної праці.

подальше удосконалення системи пенсійного забезпечення та соціального страхування (в т. ч. медичного).

модернізація системи колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

щодо принципів соціального діалогу та підвищення його ефективності на всіх рівнях.

Протягом 2016-2019 рр. проведено 5 засідань на яких розглядалися питання:

реформування системи охорони здоров’я (2 засідання);

тарифи на житлово-комунальні послуги, ціни на газ, електроенергію та заходи щодо мінімізації їх впливу на населення та бізнес;

про програму Гідної праці МОП для України на період 2016-2019 рр.;

щодо підсумків соціально-економічного розвитку України у 2016 році та завдання на 2017 рік в контексті середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року;

збереження та розвиток трудового потенціалу України.

 Між засіданнями Національної ради працює її Президія, комітети, комісії, робочі та експертні групи, а також проводяться семінари, конференції та консультації сторін Національної ради.

Протягом 2016 -2019 рр. відбулося 9 засідань Президії на яких розглядалися питання про:

стан підготовки тристоронньою робочою групою змін до Закону України,,Про колективні договори і угоди”;

стан підготовки тристоронньою робочою групою змін до Закону;

реформу системи охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами і медичними послугами;

підготовку нової редакції Національної стратегії Тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці на 2018-2020 роки.

 

Національною радою, утворено 4 постійно діючих комітетів з питань:

економічного розвитку та підприємництва;

соціальної та гуманітарної політики;

розвитку громадянського суспільства та міжнародних відносин;

трудових відносин та ринку праці.

 

Протягом 2016-2019 рр. відбулося 13 засідань комітетів на яких розглядалися питання про:

забезпечення населення лікарськими засобами та медичними послугами в контексті реформування системи охорони здоров’я;

стан, проблеми та перспективи розвитку системи освіти, підготовки робітничих кадрів для галузей економіки з урахуванням потреб ринку праці;

реформу системи охорони здоров'я та забезпечення населення лікарськими засобами і медичними послугами;

пропозиції сторін соціального діалогу до проекту державного бюджету на 2018 - 2019 роки;

пропозиції щодо запровадження професійних пенсійних систем;

збереження та розвиток трудового потенціалу України.

 

Національною радою напрацьовано пропозиції щодо внесення змін до Конституції України, законів України ,,Про соціальний діалог в Україні”, ,,Про Кабінет Міністрів України”, ,,Про освіту” та ,,Про професійну освіту”, ,,Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування”, ,,Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, проекту Трудового кодексу та Регламенту Кабінету Міністрів України з питання підняття її статусу.

Представники Національної ради брали участь у робочих групах при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

ІНФОРМАЦІЯ про діяльність Національної тристоронньої соціально-економічної ради за 2016-2019 роки-служба НТСЕР