четвер | 23 травня 2019 | 06:07
25.06.2018

Проведено засідання Національного круглого столу щодо обговорення питання реформування законодавства у сфері оплати праці.

NTSER

22 червня 2018 року відбулось засідання Національного круглого столу в рамках Національної ради щодо обговорення питання реформування законодавства у сфері оплати праці. Участь у засіданні взяли:
народний депутат України С. М. Каплін, Співголова Національної ради від сторони профспілок Г. В. Осовий, заступник Співголови Національної ради від сторони профспілок О. О. Шубін, заступник Співголови Національної ради від сторони роботодавців С. М. Прохоров, Голова профспілки працівників будівництва та промисловості і будівельних матеріалів України В. М. Андреєв, Керівник проекту ,,Громадська синергія”, керівник Європейської програмної ініціативи Міжнародного фонду ,,Відродження” Д. І. Шульга, Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини О. А. Степаненко,   т. в. о. заступника секретаря Національної ради В. І. Бодрова, другий секретар, радник з питань зайнятості Представництва Європейського Союзу в Україні Шрьодер Мартін, Директор представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі Рьотіг Марсель, представники органів виконавчої влади, об'єднань організацій роботодавців та профспілок, секретаріату Національної ради, науковці та незалежні експерти.
Під час заходу було обговорено подальші кроки у реформуванні національного законодавства у сфері оплати праці, а також стан виконання Програми гідної праці МОП для України на період 2016-2019 рр., зокрема в частині досягнення гідної оплати праці в Україні.
Виступаючи, Співголова Національної ради від профспілкової сторони, Голова Федерації профспілок України Г. В. Осовий поінформував учасників, що пріоритетною метою профспілок є покращення життя українців, зокрема шляхом підвищення оплати праці та подолання бідності серед працюючих та наголосив на тому, що загальний рівень оплати праці в Україні все ще лишається вкрай низьким, що свідчить про нагальність виконання державою та соціальними партнерами профспілкових вимог щодо забезпечення справедливого реформування оплати праці.
Особливу увагу Г. В. Осовий приділив актуальності питання нерівності в оплаті праці. Так, співвідношення в оплаті праці між працівником основної професії та керівником підприємства подекуди досягає 1:200,а різниця між розмірами заробітної плати працівників бюджетної та небюджетної сфери складає близько 30%, середньомісячна зарплата жінок в Україні складає лише 80% зарплати чоловіків. Крім того, викликає занепокоєння подальша зміна підходів до формування оплати праці в окремих сферах, передбачена іншими програмами Урядових реформ, зокрема в освіті та охорони здоров'я. Рівень оплати праці в закладах охорони здоров'я залишається на третину нижчим за середній показник по економіці та одним з найнижчих серед працівників бюджетної сфери. Конвенцією МОП № 131 про встановлення мінімальної заробітної плати з урахуванням країн, що розвиваються, до факторів, які потрібно враховувати під час визначення рівня мінімальної заробітної плати, у першу чергу включено потреби працівників та їх сімей з урахуванням загального рівня заробітної плати в країні, прожиткового мінімуму, допомоги з соціального забезпечення та порівняльного життєвого рівня інших соціальних груп. В Україні співвідношення мінімальної заробітної плати до середньої суттєво відрізняється, що підтверджує необхідність враховувати положення Конвенції МОП № 131.
Завершуючи виступ, Г. В. Осовий зазначив, що на думку профспілок, необхідні системні заходи задля зростання рівня оплати праці в Україні, що забезпечать покращення реального добробуту українського працівника та позитивно вплинуть на всі процеси економічного розвитку в країні, а також вживати комплексних заходів, зокрема щодо створення конкурентоспроможних промислових виробництв, зростання обсягів виробництва, створення нових робочих місць, легалізації трудових відносин у сфері оплати праці.
Заступник Співголови Національної ради від сторони роботодавців, заступник Голови Об'єднання організацій роботодавців України, Голова Комітету Національної ради з питань трудових відносин та ринку праці С. М. Прохоров акцентував увагу присутніх на необхідності співпраці органів виконавчої влади, сторони роботодавців та сторони профспілок у питаннях регулювання соціально-трудових та економічних відносин, державних програм зайнятості та охорони праці та залучати громадськість до розподілу ВВП України, я це практикують Європейські країни (Швеція – 10%, Польща – 6%, Литва – 4%). Для правильного розподілу результатів праці державі необхідно створити зрозумілу економічну та промислову політику, бо саме промисловість та концентрація виробництва надає змогу забезпечити високу продуктивність праці. Завершуючи виступ, С. М. Прохоров наголосив, що при формуванні Державного Бюджету України необхідно залучати вчених та інших фахівців, а державі сприяти створенню та збереженню робочих місць, вдосконалювати систему підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.
Народний депутат України, Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення С. М. Каплін виступаючи на засіданні круглого столу привернув увагу присутніх на вирішенні проблеми щодо створення в Україні нових та конкурентоспроможних робочих місць з гідною заробітною платою, безпечними умовами праці для працівників та модернізацією виробництва. Завершуючи виступ, С. М. Каплін запропонував створити постійний експертний орган при Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради Україні для планування стратегічно важливих документів з питання реформування законодавства у сфері оплати праці із залученням представників секретаріату Національної ради, сторони органів виконавчої влади, профспілкової сторони, сторони роботодавців, науковців та незалежних експертів.
Генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Ю. В. Кузовий, під час обговорення питання реформування законодавства у сфері оплати праці акцентував увагу учасників круглого столу на тому, що з метою забезпечення подальшого реформування системи оплати праці працівників бюджетної сфери на виконання пункту 117 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, Міністерство соціальної політики України опрацьовує проект постанови Кабінету Міністрів України ,,Про вдосконалення умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” з урахуванням досвіду європейських країн та проект постанови Кабінету Міністрів України ,,Про умови оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників”.
Голова профспілки працівників будівництва та промисловості і будівельних матеріалів України В. М. Андреєв поінформував учасників засідання, що зростання рівня заробітної плати позитивно впливає на всі процеси економічного розвитку в країні:- генерує підвищення купівельної спроможності населення та розширення внутрішнього попиту, - забезпечує зростання обсягів виробництва в реальному секторі економіки та інвестиційної активності, - підвищує якість робочої сили та знижує зовнішню трудову міграцію, - створює умови для легалізації трудових відносин та скорочення тіньових процесів в економіці.
При обговоренні питання реформування законодавства у сфері оплати праці, заступник Співголови Національної ради від сторони профспілок О. О. Шубін поінформував присутніх про проблеми у сфері оплати праці, які потребують врегулювання: - розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановлюється з урахуванням лише можливостей держбюджету, внаслідок чого він майже в 2,4 рази нижче від його фактичного рівня, - скасування поняття МЗП, як оплати за просту некваліфіковану працю та включення до неї низки доплат і надбавок, - встановлення розміру мінімального посадового окладу, у тому числі І тарифного розряду ЄТС, на рівні заниженого ПМ для працездатних осіб, -занижений рівень оплати праці працівників бюджетної сфери. Також О. О. Шубін звернув увагу сторону органів виконавчої влади щодо необхідності врегулювання питання ПМ, розрахований відповідно до законодавства з урахуванням витрат на придбання або оренду житла, медичне обслуговування, освіту та індексу споживчих цін, - встановити мінімальну заробітну плату не нижче розміру ПМ для працездатних осіб, розрахованого згідно з нормами чинного законодавства, з урахуванням витрат на житло, медичне обслуговування та освіту а також сімейної складової та інфляції; - обмежити перелік доплат та надбавок, інших виплат, які включаються до МЗП, з поступовим досягненням їх повного виключення з її складу, - посилити захист працівників у випадку порушення строків виплати заробітної плати, - договірне врегулювання оплати праці. Також О. О. Шубін звернув увагу сторону органів виконавчої влади на міжпосадову диференціацію в оплаті праці.
Заступник директора департаменту-начальник відділу з питань трудових відносин департаменту з питань праці Державної служби України з питань праці О. А. Коновалова під час виступу поінформувала присутніх про кампанію з інспекції праці проти незадекларованої праці в Україні, основним завданням якої визначено зміцнення інституціональної спроможності ключового органу виконавчої влади, на якого покладені завдання забезпечення додержання трудового законодавства. Завершуючи виступ, О. А. Коновалова повідомила, що інспектори праці на шляху подолання незадекларованої праці повинні вживати всіх заходів щодо зменшення економічної вигоди недобросовісного роботодавця від використання праці неоформлених працівників та посилити проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи стосовно вимог законодавства про працю не лише роботодавців, а й найманих працівників, зокрема, в частині їх соціальної захищеності.
І. М. Новак, провідний науковий співробітник к.е.н., с.н.с. сектору соціальних ризиків у сфері зайнятості населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України під час виступу акцентувала увагу на двох чинниках регулювання оплати праці: - структура мінімальної заробітної праці, - галузевий стандарт оплати праці.
С. О. Цимбалюк, декан факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ ,,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” виступила з презентацією: ,,Оплата праці в бюджетній сфері України: основні тенденції, пропозиції щодо поліпшення”. Під час виступу С. О. Цимбалюк привернула увагу присутніх на те, що проблемною залишається матеріальна мотивація та організація заробітної плати в установах, закладах і організаціях бюджетної сфери. Різке відставання рівня заробітної плати працівників бюджетної сфери від рівня заробітної плати працівників позабюджетного сектора економіки негативно впливає на престижність роботи у цій сфері. Рівень матеріального добробуту в Україні, зокрема й працівників бюджетної сфери залишається на незадовільному рівні й внаслідок інфляційних процесів танедосконалості процедури індексації заробітної плати. Суттєвою проблемою політики оплати праці в Україні є недієвість соціальних стандартів, зокрема прожиткового мінімуму, на основі якого визначаються розміри основних соціальних гарантій, а з реформуванням інституту мінімальної заробітної плати в 2017 р. цей стандарт став ще й невід’ємним елементом тарифних умов оплати праці. Необхідність проведення доплати до мінімального рівня призвела до зменшення ролі заохочувальних і компенсаційних виплат:
- премій, надбавок за високу професійну майстерність та високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи на певний термін тощо;
- доплат за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника тощо. Запропонувала бачення напрямів проблем: - розширення на законодавчому рівні переліку складових заробітної плати, які не враховуються під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення мінімального рівня, - Галузевими угодами передбачити розширений перелік виплат і винагород, які не враховуються під час обчислення розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального рівня.
Ст. н. с. відділу соціально-економічних проблем праці ДУ ,,Інститут економіки та прогнозування НАН України” Т. В. Перегудова виступила з доповіддю ,,Імперативи гідної оплати праці та соціально-трудової інклюзії”. Головним акцентом стала Економічна модель “інвалідності”. Інвалідність розглядається як непрацездатність. Працездатні члени суспільства, у вигляді податків, мають утримувати дану категорію населення. Виникає два напрями: виплати людині з інвалідністю за втрату прибутків чи платити роботодавцю за зниження продуктивності. За результатами засідання круглого столу Сторони Національної ради надали рекомендації стосовно подальших кроків у реформуванні законодавства у сфері оплати праці.

Рекомендаціі Міністерства соціальної політики України:

http://ntser.gov.ua/split/files/content/Пропозиції%20Мінсоцполітики%20до%20проекту%20Рекомендацій.docx

Рекомендації профспілкової сторони:
http://ntser.gov.ua/split/files/content/Пропозиції%20профспілок%20до%20проекту%20Рекомендацій.doc

З презентаційними матеріалами виступаючих можна ознайомитись за посиланням:

Голова профспілки працівників будівництва та промисловості і будівельних матеріалів України В. М. Андреєв
http://ntser.gov.ua/split/files/content/Презентация%20Круглий%20стіл%2022.06.2018_Андреєв.ppt

Співголова Національної ради від сторони профспілок О. О. Шубін
http://ntser.gov.ua/split/files/content/Презентация%2022.06.2018_Шубін.ppt

Декан факультету управління персоналом, соціології та психології ДВНЗ ,,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” С. О. Цимбалюк
http://ntser.gov.ua/split/files/content/Tsymbaliuk.pptx

Ст. н. с. відділу соціально-економічних проблем праці ДУ ,,Інститут економіки та прогнозування НАН України” Т. В. Перегудова
http://ntser.gov.ua/split/files/content/Prezentaciya_Peregudova.pptx

 

 

Прес-служба НТСЕР
Фотострічка:
Матеріали: