ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

Доступ до публічної інформації в Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, інших підзаконних нормативно – правових актів.

Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Секретаріату, є посадова особа, яка забезпечує здійснення діловодства у Секретаріаті, завданнями якої є забезпечення опрацювання, систематизації, аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Запит на отримання публічної інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Зразок форми подання інформаційного запиту знаходиться в кінці тексту.

Запит подаються:

1) в усній формі особисто за адресою: бульвар Лесі Українки, 26,  м. Київ оф. 331 чи за телефоном: 044-284-53-70, 097- 090-09-44;

2) у письмовій формі:

на поштову адресу: 01133, бульвар Лесі Українки, 26, м. Київ (на конверті зазначити «Публічна інформація»);

на електронну адресу: info@ntser.gov.ua.

Запити подаються у робочі дні з 08:30 до 17:00 (у п’ятницю та напередодні святкових днів – з 9:00 до 16:00).

Запити, які подаються особисто або за телефоном, не приймаються під час обідньої перерви – з 13:00 до 13:30.

 

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Завантажити додаток: Форма запиту на публічну інформацію

Додаток  1 до
Положення за забезпечення доступу до публічної інформації

 

ФОРМА ЗАПИТУ
на публічну інформацію, розпорядником якої є Секретаріат

 

Розпорядник інформації Секретаріат
Запит на публічну інформацію, розпорядником якої є Секретаріат
Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб)
Найменування організації (для юридичних осіб)
Найменування об’єднання громадян (для об’єднання громадян без статусу юридичної особи)
Поштова адреса, електронна адреса, контактний номер телефону запитувача
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати:
Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити, зміст документа

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

Поштою (Зазначити поштову адресу)
Факсом (Зазначити номер факсу)
Електронною поштою (Зазначити e-mail)
Контактний телефон (Зазначити номер телефону)
Дата подання запиту ___________ Посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка отримала запит _____________
Підпис запитувача _____________ Підпис посадової особи, яка отримала запит __________

 

Перейти до вмісту