Галузеві та територіальні ради

Для ведення соціального діалогу на галузевому рівні з однакової кількості представників сторін соціального діалогу відповідної галузі чи кількох галузей можуть утворюватися галузеві (міжгалузеві) тристоронні або двосторонні соціально-економічні ради.

Координацію організаційних заходів щодо створення галузевої (міжгалузевої) ради здійснює відповідний центральний орган виконавчої влади.

Рішення про утворення галузевої (міжгалузевої) ради та кількість її членів приймається сторонами соціального діалогу.

Галузева (міжгалузева) рада здійснює дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів сторін соціального діалогу щодо:

  • галузевих програм економічного та соціального розвитку, законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються регулювання економічних і соціально-трудових відносин суб’єктів соціального діалогу галузі;
  • оплати праці працівників галузі, забезпечення гідних умов праці та регулювання соціально-економічних питань галузі;
  • створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств галузі;
  • інших питань, які сторони вважають значущими і вирішення яких істотно впливає на розвиток галузі.

Про соціальний діалог на галузевому рівні

Перейти до вмісту