Становлення та розвиток соціального діалогу в Україні.

Розвиток соціального діалогу в Україні розпочався в перші роки нашої Незалежності. Ще в 1991 році відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” створено Координаційний комітет сприяння зайнятості населення, сформований на тристоронній основі на державному та регіональних рівнях.

Наступним кроком було створення Указом Президента України від 27.04.1993 №151/93 «Про Національну раду соціального партнерства» Національної ради соціального партнерства, як консультативно-дорадчого органу при Президентові України для узгодженого вирішення питань, що виникають у соціально-трудовій сфері.

Етап формування певної системи ведення соціального діалогу у різних сферах та рівнях розпочався після видання Указу Президента України від 29.12.2005 №1871/2005 «Про розвиток соціального діалогу в Україні» та затвердження розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2006      №445-р «Плану заходів щодо розвитку соціального діалогу в Україні».

На підставі цього Указу в 2006 році було сформовано та затверджено склад Національної ради.

У 2008 році Указом Президента України від 18.11.2008 № 1050/2008 «Про внесення змін до Положення про Національну тристоронню соціально-економічну раду» було утворено Національну тристоронню соціально-економічну раду, як консультативно-дорадчий орган.

У 2011 році згідно з Указом Президента України від 02.04.2011 №347/2011 «Про Національну тристоронню соціально-економічну раду» Національна рада отримала статус постійно діючого органу.

У системі соціального діалогу в Україні, Національна рада відіграє важливу роль у сфері публічної політики як один з її інститутів, оскільки виконує консультативну функцію між Урядом та активною частиною суспільства, яка представлена у ній представниками профспілок та роботодавців.

Національна рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу національного рівня і об’єднує 60 членів, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах:

20 членів профспілкової сторони, які делегуються репрезентативними об’єднаннями профспілок, які мають статус всеукраїнських;

20 членів сторони роботодавців, які делегуються репрезентативними об’єднаннями організацій роботодавців, які мають статус всеукраїнських;

20 членів сторони органів виконавчої влади, які призначаються Кабінетом Міністрів України.

Термін повноважень членів Національної ради становить шість років.

Однак, після набрання чинності  Закону України «Про колективні угоди та договори»   від 23.02.2023 № 2937 – ІХ загальна кількість членів Національної ради становитиме 30 представників, по 10 від кожної сторони соціального діалогу.

Основними завданнями Національної ради є:

– вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо стратегії економічного і соціального розвитку України та шляхів вирішення існуючих проблем у цій сфері;

– підготовка та надання узгоджених рекомендацій і пропозицій Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України з питань формування і реалізації державної економічної та соціальної політики, регулювання трудових, економічних, соціальних відносин.

Координує діяльність Голова Національної ради, який призначається Президентом України із числа членів Національної ради за поданням її Президії терміном на один рік. Черговість головування в Національній раді встановлена її Регламентом: «сторона роботодавців – профспілкова сторона – сторона органів виконавчої влади».

Координацію роботи сторін здійснюють співголови Національної ради, які визначаються кожною стороною окремо. Співголови Національної ради  мають двох заступників.

Вищим керівним органом Національної ради є її засідання. У період між засіданнями керівним органом є Президія, до складу якої входять співголови та їх заступники і секретар Національної ради з правом дорадчого голосу.

З метою підвищення рівня ведення соціального діалогу в Україні, створення умов для системної участі членів Національної ради в процесі опрацювання у тристоронньому форматі сторонами соціального діалогу проектів нормативно-правових актів, формування ініціатив щодо реформування сфер, які відносяться до компетенції Національної ради утворено чотири постійно діючих комітети Національної ради:

  • з питань громадянського суспільства та міжнародних відносин:
  • з питань економічного розвитку та підприємництва;
  • з питань соціальної та гуманітарної політики;
  • з питань трудових відносин та ринку праці.

Для напрацювання пропозицій та проведення окремих питань, за рішенням Президії можуть бути створені робочі групи.

Упродовж 2018 –  2021 років Національна рада фактично не виконувала своїх завдань та функцій для вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо стратегії економічного і соціального розвитку України та шляхів вирішення існуючих проблем у цій сфері через відсутність Голови Національної ради. Це призвело до відсутності узгоджених рекомендацій та пропозицій при прийнятті відповідних рішень Національною радою.

У серпні 2021 року Національна тристороння соціально-економічна рада відновила свою діяльність.  Указом Президента України від 22.08.2021 №387/2021 «Питання Національної тристоронньої соціально-економічної ради» було призначено Голову Національної ради, а 23 грудня 2021 року проведено перше засідання  Національної ради.

 

Перейти до вмісту