ВАЖЛИВЕ

1.Верховною Радою України прийнято Закон України “Про колективні договори і угоди”, яким внесено зміни до Закону України “Про соціальний діалог в Україні”, зокрема, щодо чисельності Національної тристоронньої соціально – економічної ради. Вказані зміни наберуть чинності через 6 місяців після відміни чи скасування військового стану.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2937-20#Text

2.Розпорядженням від 17.11.2023 № 1046-р Кабінетом Міністрів України було схвалено рекомендації щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття. Ці рекомендації спрямовані на забезпечення доступності сприйняття інформації, що викладається суб’єктами владних повноважень, а також спрямовані на реалізацію положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, а також враховують необхідність викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття особами з інвалідністю та особами з порушенням інтелектуального розвитку.

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-rekomendatsii-shchodo-vykladennia-informatsii-subiektamy-vladnykh-povnovazhen-s1046-171123

 

3.Верховна Рада України прийняла за основу законопроект 9432, який надає англійській статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Законопроект, серед іншого, визначає державні посади, на яких кандидати зобов’язані володіти англійською мовою, а також унормовує особливості її застосування.

Метою законопроекту № 9432 є підвищення конкурентоспроможності України, зростання її інвестиційної і туристичної привабливості, розширення застосування англійської мови в публічних сферах суспільного життя та створення сприятливих умов для її опанування громадянами України.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42201

4.   24.12.2023 набрав чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань», метою прийняття зазначеного законопроекту є уточнення та осучаснення окремих норм законодавства, що регулюють питання надання та використання відпусток.

Деякі положення законодавства про відпустки взагалі застаріли, не відповідають сучасним тенденціям, створюють додаткове адміністративне навантаження на роботодавців, працівників та органи державної влади, гальмуючи розвиток національної економіки.  Також, зазначеним законопроектом прибираються колізії у законодавстві про працю між нормами Кодексу законів про працю України та іншими актами законодавства.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3494-20#Text

 

5. Президент України 14 березня 2024 року підписав Закон України  «Про внесення змін до Закону України “Про оборонні закупівлі» щодо удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану»,  яким удосконалюється правове регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії воєнного стану.

Закон України передбачає, що у разі придбання товарів, робіт і послуг для потреб безпеки та оборони за неконкурентною процедурою або без проведення процедури закупівель рівень прибутку не може перевищувати граничного рівня прибутку, встановленого Урядом. Для випадків, де рівень прибутку Урядом не був встановлений, ціна має визначатися відповідно до пропозиції виконавця з урахуванням прибутку такого виконавця.

Прийняття даного нормативно – правого акту дозволить нівелювати  негативні наслідки неоднакової правозастосовної практики та помилкового тлумачення положень Закону України «Про оборонні закупівлі, Порядку планування, формування, особливостей розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року № 363 «Питання оборонних закупівель», постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт, послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану» від 20 березня 2022 року № 335.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3589-IX#Text

Перейти до вмісту